მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ფილოსოფიის მიმართულებით

მაკა ლაშხიამ 1998 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხური. 2015-2008 წლებში ფოლკსვაგენისა და კათოლიკური აკადემიის გაცვლითი პროგრამის (KAAD) გრანტების ფარგლებში იყო გერმანიის რურის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ინსტიტუტის მკვლევარი. 2013 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2013-2014 წლებში განახორციელა პოსტსადოქტორო კვლევა პარიზის კრეტეის უნივერსიტეტში ერაზმუს+ პროგრამის ფარგლებში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2001 წლიდან. 2014 წლიდან არის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ანტიკური ფილოსოფია
აღორძინების ეპოქის ფილოსოფია
თანამედროვე ფრანგული ფილოსოფია

რჩეული პუბლიკაციები:
Plato’s Language of Dialogue as Topos of Human Existence, Série monographique en sciences humaines, St. Lawrence University, Canada, 2016
Ästhetische Kultur – vom Surrealismus bis zum Hyperrealismus, in: Symposionsbeiträge, Wien, 2016. P. 139-144
სოკრატე — ანტიკურობის განმანათლებელი, მამუკა ბერიაშვილთან ერთად, ედიტორები: მამუკა ბერიაშვილი, იოჰანეს ვაისი, კრებულში: რელიგიურობა და რელიგიის თავისუფლება, თბილისი, გამომცემლობა მერიდიანი, 2014. გვ. 27-43
From the consciousness of the imagination to the consciousness of the freedom (Jean-Paul Sartre, Imagination-1936; Situation X, 1976), dans: Classiques Garnier, “Première œuvre”, 2013, Paris, p. 225-232
სიყვარულის თეორია: სხვის სიყვარული და ღმერთის სიყვარული, შედარებითი ლიტერატურის კრებული 2, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013
ეროსის ბუნების განსაზღვრება პლატონის ფილოსოფიაში, სემიოტიკა, თბილისი, 9/2011. გვ. 105-122.
არისტოტელე, მამუკა ბერიაშვილთან ერთად, კრებულში: თავისუფლების ფილოსოფიის კლასიკოსები. პლატონიდან ჰაიდეგერის ჩათვლით, (ედიტორები: მ. ბერიაშვილი, უ. რ. იეკი, ბ. მოიზიში), გამომცემლობა მერიდიანი, თბილისი, 2011. გვ. 41-60
სათნოებების არსი და სამართლიანობის პრინციპი პლატონის მოძღვრებაში — მ. ბერიაშვილთან ერთად, ქრისტიანული დემოკრატია, №4, 2002, გვ. 51-74

პუბლიკაციების სრული სია:

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

1. შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში II (2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი), საბაკალავრო საფეხური
2. კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელის ჩათვლით (2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი), საბაკალავრო საფეხური
3. პოსტმოდერნული ესთეტიკური თეორიები (2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი), სამაგისტრო საფეხური

1. შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში I – საბაკალავრო საფეხური
2. ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია – საბაკალავრო საფეხური
3. კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია ჰეგელიდან დღემდე – საბაკალავრო საფეხური
4. აღორძინების ეპოქის ფილოსოფია – საბაკალავრო საფეხური
5. ფილოსოფიის ისტორია I – საბაკალავრო საფეხური
6. სიყვარულის ფილოსოფია – საბაკალავრო საფეხური
7. ეგზისტენციალისტური დისკურსი: ყოფიერების აბსურდულობიდან არჩევანის თავისუფლებამდე – – საბაკალავრო საფეხური
8. მოდა როგორც კულტურის დინამიკა და ლოგიკა – საბაკალავრო საფეხური