მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ფსიქოლოგიის მიმართულებით

მალხაზ მაყაშვილი დაიბადა 1953 წლის 13 ოქტომბერს, სწავლობდა თბილისის პირველ საშუალო სკოლაში, შემდეგ – ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაქულტეტზე,  1975-დან 2000 წლამდე მუSაობდა ივანე ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში; 1991 წელს  მიენიჭა მეცნიერებაში საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატის წოდება, 1998 წელს – მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი, 2005 წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჰყავს მეუღლე და 6 შვილი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ცხოველთა და ადამიანის ნეიროფიზიოლოგია, ნეიროფსიქოლოგია

რჩეული პუბლიკაციები:
წიგნები: შესავალი ქცევის მექანიზმებში, 2015, ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 236 გვ.
სტატიები ჟურნალებში:
Makashvili MA et al. 2017. Spatial orientation and personality traits before and after the cerebral stroke: a case report. International Journal of Advanced Ingeneering and Research Vol-4, Issue-6, June 2017
Makashvili MA, Nikoleishvili ST. 2017. Left hemineglect after ischemic stroke to the left hemisphere: a case study. American Journal of Applied Psychology. Vol. 6, No. 4, pp. 83-87. doi: 10.11648/j.ajap.20170604.16
Makashvili MA et al. 2015. The investigation of EEG specificity in epileptic children during Depakine therapy. International Journal of Neuroscience, online version,DOI:10.13140/RG.2.1.4308.65652015-08-20 T 17:02:53 UTC

პუბლიკაციების ვრცელი სია 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

შესავალი ქცევის მექანიზმებში (საბაკალავრო)

ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკა საბაკალავრო__2006-2008