მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, შედარებითი თეოლოგიის მიმართულებით

დაიბადა თბილისში, 1963 წელს. 1987 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1988-2007 წლებში ასწავლიდა თბისლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თეოლოგიისა და ადრინდელი ეკლესიის ისტორიას, ძველებრაულ ენას. 2007-2012 წელს ცხოვრობდა და სადოქტორო დისტერტაციაზე მუშაობდა ოქსფორდში. 2013 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და დაბრუნდა საქართველოში. 2014 წლიდან ასწავლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

შედარებითი თეოლოგია, ბიბლიოლოგია, აპოკრიფული ტექსტოლოგია, ისლამური და ებრაული თეოლოგია და ეთიკა, საკრალური ტექსტების თარგმანის თეორია.

რჩეული პუბლიკაციები

 • Evangelical Christians and Baptists of Georgia: The History and Transformation of a Free Church Tradition (Waco: Baylor University Press, 2015)

წიგნები

 • ბიბლია [თანამთარგმნელი] (თბილისი: საქართველოს საპატრიარქო,1989).
 • ბიბლიური მოთხრობები, ძველი აღთქმა (თბილისი: Biblioteheca Christiana,1992).
 • ბიბლიური მოთხრობები, ძველი და ახალი აღთქმა(თბილისი: Biblioteheca Christiana,1992).
 • ბიბლია [თანამთარგმნელი] (თბილსი: გაერთიანებული ბიბლიური საზოგადოება, 2001).
 • ახალი აღთქმა, დინამიური თარგმანი გასაგებ ენაზე (თბილისი: გაერთიანებული ბიბლიური საზოგადოება).

სტატიები ჟურნალებში

 • “უკრაინა ევროპაში”, ჟურნალი ტაბულა, N. 39, მარტი, 2014.
 • “მარტინ ლუთერ კინგი”, ჟურნალი ტაბულა N. 43, ივლისი, 2014.
 • “ფემიციდი და კულტურის მეტანოია”, ჟურნალი ლიბერალი, N. 156, ნოემბერი, 2014.
 • “A Merging of Protestant and Orthodox Theology and Practice: Evangelical Christian Baptists of Georgia.” East-West Church and Ministry Reports, 24, No. 3 – Summer 2016 (1-4).
 • “A Merging of Protestant and Orthodox Theology and Practice: Evangelical Christian Baptists of Georgia.” East-West Church and Ministry Reports 24, No. 4 – Fall 2016 (11-14).
 • “კრავთა დუმილი”, ჟურნალი ინდიგო, 17, 10 მარტი, 2017.
 • “A Merging of Protestant and Orthodox Theology and Practice: Evangelical Christian Baptists of Georgia.” East-West Church and Ministry Reports 25, No. 1 – Winter 2017 (5-8).

 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • ადრინდელი ქრისტიანობის თეოლოგიისა და ლიტურგიკული პრაქტიკის ევოლუცია, 2018 წლის გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო საფეხური
 • კანონიკური და აპოკრიფული ახალი აღთქმების შედარებითი კვლევები, 2018 წლის გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო საფეხური
 • თანამედროვე რელიგიური ეთიკის გამოწვევები II: მსოფლიო რელიგიები – ბუდიზმი და ინდუიზმი 2018 წლის გაზაფხულის სემესტრი, სამაგისტრო საფეხური
 • იუდაიზმის, ქრისტიანობისა და ისლამის საკვანძო, საკრალური ტექსტების კრიტიკული ანალიზი, 2017 შემოდგომის სემესტრი, სამაგისტრო საფეხური.
 • თანამედროვე რელიგიური ეთიკის გამოწვევები I: მონოთეისტური ტრადიციები – იუდაიზმი, ქრისტიანობა, ისლამი 2017 შემოდგომის სემესტრი, სამაგისტრო საფეხური.