მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, სოციოლოგიისა და დემოგრაფიის მიმართულება, სტატისტიკა, პროფესორი

მამუკა ნადარეიშვილმა 1979 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. 1979-1983 წლებში სწავლობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურაში. 1983 წელს დაიცვა დისერტაცია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე: „რეგრესიის ფუნქციისა და განაწილების სიმკვრივის არაპარამეტრული შეფასებების შესახებ“. 1983-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ხოლო 2005-2007 წლებში – სოციალური დახმარების სააგენტოს სტატისტიკური დეპარტამენტის უფროსად. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია 2008 წლიდან. 2012-2015 წლებში იყო საქართველოს სტატისტიკური ასოციაციის პრეზიდენტი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

მათემატიკური და გამოყენებითი სტატისტიკა, შერჩევითი სოციოლოგიური კვლევები

რჩეული პუბლიკაციები

 • Using a Proxy Means Testing in a Conditional Cash Transfer Program, BOTA Foundation 2013. jointly withLarry Dershem, FarkhodSaiduloev, Craig Arnold, Joe Rittmann
 • Correlation of the Caucasus petroleums by distribution of trace metals. Georgia Chemical Journal (2006). ). Jointly with T.Gabunia etc.
 • Asymptotic behavior of a number of repeated records. Statistics and probability letters 35 (1997). Jointly with E.Khmaladze, A.Nikabadze
 • Projection pursuit. III international symposium of young scientists, Budapest, LorandEotvos University. Reports , 1988. Jointly with G.Tusnadi
 • Estimation of difference between kernel type empirical curves of regression in two independent samples. Bull. Georgian Acad. Sci., 1985. Jointly with E.Nadaraia
 • Testing the hypothesis on equality of two regression functions. Bull. Georgian Acad. of Sci., 1984.
 • On a non-parametric estimate of regression function. IV Soviet-Japan symposium, Abstracts, Tbilisi, 1982.
  Non-parametric estimation of the probability density and regression function for a certain model. Bull. Georgian Acad. Sci., 1981.

წიგნები

 • ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა, სახელმძღვანელო, თბილისი 1990 (თანაავტორი);
 • უმაღლესი მათემატიკა, ნაწ. 3, სახელმძღვანელო, თბილისი 1988 (თანაავტორი);
 • ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა, ამოცანათა კრებული; თბილისი 1990 (თანაავტორი).

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • აღწერითი სტატისტიკა, სემესტრი, საბაკალავრო კურსი,
 • სტატისტიკური პროგრამების გამოყენება, სემესტრი, საბაკალავრო კურსი,
 • გამოყენებითი სოციალური სტატისტიკა, სემესტრი, სამაგისტრო კურსი.
 • შესავალი სტატისტიკაში, სემესტრი, საბაკალავრო კურსი;
 • უმაღლესი მათემატიკა, სასწავლო წელი, საბაკალავრო კურსი;
 • სტატისტიკური მოდელირება, სემესტრი, სადოქტორო კურსი.