მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, არქეოლოგიის მიმართულებით

დაიბადა 09.01.1958 წელს თბილისში. 1974 წ. დაამთავრა თბილისის 61-ე საშუალო სკოლა და იმავე წელს ჩააბარა თსუ-ის ისტორიის ფაკულტეტზე. იგი ბავშვობიდანვე ყოველ წელს მშობლებს დაჰყავდათ ექსპედიციებში, რამაც დაუგროვა საკმაოდ დიდი გამოცდილება არქეოლოგიის მიმართულებით.

ნ.თუშაბრამიშვილი 1975 წელს გადავიდა თსუ-ის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის ქვეყანათმცოდნეობის განყოფილებაზე არაბული ქვეყნების ისტორიისა და ენის მიმართულებით.

1979 წელს წარმატებით დაამთავრა უნივერსიტეტი და მუშაობა დაიწყო ძეგლთა დაცვის სამმართველოს არქეოლოგიის განყოფილებაში უმც. მეცნიერ-თანამშრომლად.

1981 წელს ჩააბარა თსუ-ის ასპირანტურაში არქეოლოგიის მიმართულებით, რომელიც დაამთავრა 1983 წელს. იმავე წელს მუშაობა დაიწყო თსუ-ის არქეოლოგიის კათედრაზე მეცნიერ-თანამშრომლად, რომელსაც ევალებოდა ლექციების კითხვაც (კურსი – პირველყოფილი საზოგადოების ისტორია).

1985 წელს იქოწინა და ჰყავს სამი შვილი.

1986-1987 წწ.-ში იმყოფებოდა ლენინგრადის არქეოლოგიის ინსტიტუტში სტაჟიორად.

1992-2012 წწ.-ში თსუ-ის პარალელურად მუშაობდა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში უფრ. მეცნიერ-თანამშრომლის თანამდებობაზე.

2011 წლიდან ილიაუნის სრული პროფესორია.

1994 წელს დაიცვა დისერტაცია.

2003, 2006, 2010 წლებში რამდენიმე თვით იმოფებოდა საფრანგეთში, როგორც მიწვეული პროფესორი.

2003-2005 წწ.-ში პარალელურად BP-ში კულტურული მემკვიდრეობის საველე ოფიცრად მუშაობდა.

1993 წლიდან დღემდე ხელმძღვანელობს სხვადასხვა საერთაშორისო მულტიდისიციპლინურ არქეოლოგიურ ექსპედიციას.

არის რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი; ჟურნალ „არვეთის ქვეყანის“ მთ. რედაქტორი; ონლაინარქეოლოგიის რედკოლეგიის წევრი; არქეოლოგიური და სხვადასხვა კომისიისა da საერთაშორისო organizaciis წევრი.

1977-1984 წლებში დაკავებული იყო ალპინიზმით და მოპოვებული აქვს სსრკ-ის ჩემპიონატების მედლები. ამ გამოცდილებას იყენებს არქეოლოგიაში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

პრეისტორიული (ძველი ქვის ხანა) არქეოლოგია, პალეონტოლოგია, პალეოანთროპოლოგია

რჩეული პუბლიკაციები

 • ნ. თუშაბრამიშვილი. ბ. გაბეხაძე, ვ. მამიაშვილი, პრეისტორიის ტერმინოლოგიის მთარგმნელობით-განმარტებითი ლექსიკონი. (ქართულ-ინგლისურ-ფრანგული), თბ. გვ. 1-132
 • Tushabramishvili, (N. Pleurdeau, D., Moncel, M-H., Pinhasi, R., Yeshurun, R., Higham, T.F.G., Agapishvili, T., Bokeria, M., Muskhelishvili, A., Le Bourdonnec, F-X., Nomade, S., Poupeau, G., Bocherens, H., Frouin, M., Genty, D., Pierre, M., Pons-Branchu, E., Lordkipanidze, D.). Bondi Cave and the Middle-UpperPalaeolithic transition in western Georgia (southCaucasus).Quaternary Science Reviews 146: 77-98;
 • 2015. Tushubramishvili N., (Moncel M., Pleurdeau D., Pinhasi R., Yeshurun R., Agapishvili T., Chevalier T., Lebourdonnec F.-X., Poupeau G., Nomade S., Jennings R., Higham T., Lordkipanidze D.). The Middle Palaeolithic record of Georgia : A synthesis of the technological, economic and paleoanthropological aspects. Anthropologie, Brno, LIII/1-2:93-125;
 • N. Tushabramishvili, T. Meladze, L. Sukhishvili. Georgia on the Crossroad. Cultural Exchanges and Evidences for Different Distance Contacts in Middle and Upper Paleolithic. “Modes de contacts et de déplacements au Paléolithique eurasiatique”. Prehitoire Eurepeenne, Liege pp. 109-135;
 • N. Tushabramishvili (R. Yeshurun, M.-H. Moncel, D. Pleurdeau, R. Pinhasi, T. Agapishvili, and D. Lordkipanidze). Zooarchaeology and Taphonomy of the Middle-Upper Paleolithic in Bondi Cave, Republic of Georgia. Archaeology Ethnology & Anthropology of Eurasia 42/3, 2–13;
 • N Tushabramishvili, (R Pinhasi, M Nioradze, D Lordkipanidze, D Pleurdeau, M-H Moncel, D S Adler, C Stringer, T F G Higham2014. New chronology for the Middle Palaeolithic of the southern Caucasus suggests early demise of Neanderthals in this region. Journal of Human Evolution, volume 63, issue 6, pp. 770–780;
 • 2012. Nikolos Tushabramishvili,. (M François-Xavier Le Bourdonnec, Sébastien Nomade, Gérard Poupeau, Hervé Guillou, Marie-Hélène Moncel, David Pleurdeau, Tamar Agapishvili, Pierre Voinchet, Ana Mgeladze, David Lordkipanidze). Multiple origins of Bondi Cave and Ortvale Klde (NW Georgia) obsidians and human mobility in Transcaucasia during the Middle and Upper Palaeolithic. Journal of Archaeological Science xxx (2012) 1-14;
 • 2011. Tushabramishvili (Mercier N., Valladas H., Meignen L., Joron J. L., Adler D.S., Bar Yosef O.) Dating the early Middle Palaeolithic Laminar Industry from Djruchula cave, Republic of Georgia, paléorient, 36, 2, 163-173;
 • 2011. N. Tushabramishvili (D. Pleurdeau, M.-H. Moncel, T. Agapishvili, A. Vekua, M. Bukhsianidze, B. Maureille, A. Muskhelishvili, M. Mshvildadze, N. Kapanadze, D. Lordkipanidze). Human remains from a new Upper Pleistocene sequence in Bondi Cave (Western Georgia). Journal of Human Evolution. 62:1 2012 Jan pg 179-185. PMID 22130184;
 • 2008. Toushabramishvili N. (Mgeladze A. Moncel M.H., Vekua A., Mouskhelishvili A., Miskovsky j.C. &Lordkipanidze D). Une occupation specialisee acheuleenne en haute montagne: Le site Tsona (sud du Caucase, Georgie). In: M.H. moncel, A.M.Moigne, M.Arzarello&C.Peretto (eds). Aires d’approvisionnement en matieres premieres et aires d’approvisionnement en resources alimentaires. Approche integeree des comportements. XVeme Congres UISPP, 4-9. 2007. Lisbonne. BAR International Series 1725, 73-86;
 • 2008. Nicholas Tushabramishvili (Daniel S. Adler, Ofer Bar-Yosef, Anna Belfer-Cohen, , E. Boaretto, N. Mercier, H. Valladas, W. J. Rink). Dating the demise: Neandertal extinction and the establishment of modern humans in the southern Caucasus”. Journal of Human Evolution xxx,1-17;
 • 2008. Н.Д. ТУШАБРАМИШВИЛИ (Э.В. КВАВАДЗЕ) , МИКРООСТАТКИ ВОЛОКОН ЛЬНА И ШЕРСТИ В ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ СЛОЕВ ПЕЩЕРЫ БОНДИ. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. პალეობიოლოგიის პრობლემები. ტ. 3. Труды Института Палеобиологиии. 14-22;
 • 2007. N.Tushabramishvili, (co-authors: D.Pleurdeau, Medea Nioradze, Henri de Lumley, David Lordkipanidze.). Les assemblages lithiques du Paléolithique moyen de Georgie L’anthropologie 111 (pp 400-431);
 • 2007. Djruchula cave, on the southern slopes of the Great Caucasus: an extension of the Near Eastern Middle Palaeolithic blady phenomenon to the North (co-author: L. Meignen). Paleolrient. Numero 32-2. pp.81-104;
 • 2007. Le complexe Djruchula-Koudaro au sud Caucase (Géorgie). Remarques sur les assemblages lithiques pléistocenes de Koudaro I, Tsona et Djruchula (co-author: Pleurdeau D., Moncel M.-H., Mgeladze A). ANTHROPOLOGIE 45/1:1-18.
 • წიგნები

და წიგნების თავები

 1. ზ. ლეჟავა, კ. წიქარიშვილი, გ. დვალაშვილი, ნ. თუშაბრამიშვილი. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კარსტული მღვიმეები;
 2. Moncel M.-H., Pleurdeau D., Pinhasi P., Mgeladze A., Yeshurun R., Tushubramisvili N., Agapishvili T., Jennings R., Higham T., Lordkipanidze D. submitted. New insights into the Lower and Middle Palaeolithic in Georgia. In: V.P. Liubin Festschrift;
 3. Adler, D.S., Tushabramishvili, N. 2004. Middle Palaeolithic Patterns of Settlement and Subsistence in the Southern Caucasus. In Middle Palaeolithic Settlement Dynamics, edited by N.J. Conard, Tübingen, pp. 91–132. Publications in Prehistory, Kerns Verlag Tübingen;
 4. Bar-Oz, G., Adler, D.S., Vekua, A., Meshveliani, T., Tushabramishvili, N., Belfer-Cohen, A., Bar-Yosef, O. 2004. Faunal exploitation patterns along the southern slopes of the Caucasus during the Late Middle and Early Upper Palaeolithic. In Colonisation, Migration, and Marginal Areas. A Zooarchaeological Approach, edited by M. Mondini, S. Muñoz, and S. Wickler, pp. 46–54. Oxford: Oxbow Books;
 5. Bar-Oz, G., Adler, D.S., Meshveliani, T., Tushabramishvili, N., Belfer-Cohen, A., Bar-Yosef, O. 2002. Middle and Upper Palaeolithic Foragers of the Southwest Caucasus: New Faunal Evidence from Western Georgia. In Problemy kamennogo veka Srednei i Tsentral’noi Azii (Problems of the Stone age in Middle and Central Asia), edited by A.I. Krivoshapkin, pp. 225–231. Institut Arkheologii i Etnografii SO RAN, Novosibirsk;
 6. N. Tushabramishvili.. Caves of Georgia-The Sites of Prehistoric Humans. In English, French and Georgian. A Guid-Book. Tbilisi;
 7. N.Tushabramishvili. Middle Paleolithic of Western Georgia and its Transition to the Upper Paleolithic. PHD Thesis. Tbilisi, Georgia;
 8. ნ. თუშაბრამიშვილი. ისტორიული წიგნების სერიის – „მსოფლიო ისტორიის საკვანძო მოვლენები და საქართველო I წიგნი – „ქვის ხანა – პრეისტორიული ეპოქა“. იბეჭდება.

სტატიები ჟურნალებში

 1. . თუშაბრამიშვილი. ჟურნალის სახელწოდების შესახებ. რედაქტორის გვერდი, არგვეთის ქვეყანა 1. გვ. 712;
 2. . თუშაბრამიშვილი. კურთხეული მიწები საქართველობულგარეთი, არგვეთის ქვეყანა“ 2;
 3. . თუშაბრამიშვილი. საქართველოს მღვიმეები. არგვეთის ქვეყანა“ 2;
 4. . თუშაბრამიშვილი. არქეოლენდი;
 5. საქართველოს მღვიმეები, პირველყოფილ ადამიანთა სადგომები. ჩემი სამყარო, ჩემი სამყარო16;
 6. 2016. Nika Tushabramishvili. Caves of Georgia. Online Archaeology, 9. Pp. 190-212;
 7. 2016. Nika Tushabramishvili, NodarBakhtadze, Lasha Sukhishvili. UpperImereti, Roads, Monuments in the Rocks and Communication Matters. Online Archaeology, 9. Pp. 260-270;
 8. 2016. ნიკათუშაბრამიშვილი. საქართველოს მღვიმეები. ონლაინარქეოლოგია 9. გვ. 170-196;
 9. 2016. ნიკა თუშაბრამიშვილი, ვაჟა მამიაშვილი, ბაჩანა გაბეხაძე. ძველი ქვის ხანის ტექნოლოგიის რამდენიმე ტერმინის ქართული შესატყვისისთვის. ონლაინ არქეოლოგია 10. გვ.126-134;
 10. 2016. ნიკა თუშაბრამიშვილი. ქვის ხანა, კუტურათა გზაჯვარედინი. ონლაინარქეოლოგია გვ. 84-89;
 11. 2016. Nika Tushabramishvili. Stone Age. Cultural Dialogue fromCrossroad for Cultures. Online Archaeology, 10. Pp. 103-106;
 12. 2016. ნიკა თუშაბრამიშვილი. შიოს მარანი, თვალსაზრისი, ონლაინარქეოლოგია გვ. 188-205;
 13. 2016. Nika Tushabramishvili. ShiosMarani, Online Archaeology, Standpoint. Pp. 206-215;
 14. 2016. ნიკა თუშაბრამიშვილი.ზიარი. ონლაინარქეოლოგია გვ. 58-62;
 15. Ziari, Online Archaeology, 8. 64-68;
 16. 2015. ნ. თუშაბრამიშვილი. ზიარი. ონლაინარქეოლოგია 8, თბ., გვ. 41-43.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 1. ქვის ხანის არქეოლოგია (საბაკალავრო; I სემესტრი);
 2. საქართველოს პრეისტორიული ხანის არქეოლოგია (სამაგისტრო, I სემესტრი)
 3. საზაფხულო პრაქტიკა ექსპედიციებში
 1. ძველი ქვის ხანის არქეოლოგია (ბაკალავრიატი) ;
 2. საქართველოს პრეისტორიული ხანის არქეოლოგია (მაგისტრატურა);
 3. საველე და ლაბორატორიული, არქეოლოგიური პრაქტიკა (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა); 4.შუადან ზედა პალეოლითზე გარდამავალი ეტაპი (ბონდის მღვიმე), სადოქტორო (2011-2013)

 

 • ჟურნალ “არგვეთის ქვეყანა” (სამეცნიერო-პოპულარული) მთავარი რედაქტორი
 • ონლაინარქეოლოგიის (კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ონლაინჟურნალი) რედკოლეგიის წევრი
 • ჟურნალ „არქეოსპექტრის“ რედკოლეგიის წევრი და კოორდინეტორი საერთაშორისო სამეცნიერო-საინფორმაციო ქსელ ResearchGate-ში ძალიან დიდი სიხშირით ვარ დასახელებული, როგორც ჩვენს ფაკულტეტზე ყველაზე კითხვადი ავტორი,