მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი ნინო ჯავახიშვილი არის პროფესიონალი ფსიქოლოგი სოციალურ მეცნიერებებში სწავლებისა და კვლევის ოცდახუთწლიანი გამოცდილებით. მან სწავლებისა და კვლევის გამოცდილება მიიღო შემდეგ უნივერსიტეტებში: ოქსფორდის  (1996-1997), ჰეტფილდის (1999), დიდი ბრიტანეთი; საარლანდის (2002, 2009, 2011),  გერმანია; რატგერსის (2009), კალიფორნიის ლოს ანჟელესის (2005-2007), შეერთებული შტატები; ვასედას (2010), იაპონია. სამაგისტრო კურსებისა და მოხსნებებისათვის პროფესორი ჯავახიშვილი მიიწვიეს ვენის (ავსტრია), ტუშას (იტალია), ჰელსინკის (ფინეთი), გრანადის, (ესპანეთი), გლაზგოს (დიდი ბრიტანეთი), პარიზის დიდროს (საფრანგეთი), თესალონიკის (საბერძნეთი) უნივერსიტეტებში. პროფესორი ჯავახიშვილი ასწავლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და  უძღვება სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურზე სოციალური ფსიქოლოგიის პროგრამას. ნინო ჯავახიშვილი 50-ზე მეტი პუბლიკაციის ავტორია. პროფესორი ჯავახიშვილი თანამშრომლობს და რეკომენდაციების აწვდის ისეთ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როგორებიცაა: საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საციალური მომსახურების სააგენტო, World Bank, USAID, SIDA, UNIFEM/UN Women, UNFPA, EBRD და სხვები.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

სოციალური და პიროვნების ფსიქოლოგია; გენდერის კვლევები, ძირითადად გენდერული ძალადობის კუთხით.

თავი წიგნში:

1. Javakhishvili, N. Butsashvili, N. Domestic Violence in Georgia: State and Community Responses, 2006-2015. In Gender in Georgia: Feminist Perspectives on Culture, Nation and History in the South Caucasus. eds. Maia Barkaia and Alisse Waterston. Berghahn Books (იბეჭდება)

2. ჯავახიშვილი, ნ. (2004). კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში. თბილისი.

 სტატიები ჟურნალებში

1. Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Shwartz, S., Liux, K. Identity Styles in Georgian Context and their Association to Parenting Dimensions. European Journal of Developmental Psychology (იბეჭდება).
2. Javakhishvili, N.,&Jibladze, G. Implementation of anti-Domestic Violence Policy in Georgia: the Contextual Interaction Framework (CIT)Journal of Social Policy (იბეჭდება)
3. Tchintcharauli, T.,&Javakhishvili, N. Inclusive Education in Georgia: Current Trends and Challanges.British Journal of Special Education (იბეჭდება).
4. Skhirtladze, N.,Javakhishvili, N., Schwartz, S. J.,&Luyckx, K.Links between Life-Stories and Personal Identity Development Profiles and Processes Journal Emerging Adulthood (განხილვის პროცესშია).
5. Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Schwartz, S. J., Beyers, W., &Luyckx, K. (2016). Identity processes and statuses in post-Soviet Georgia: Exploration processes operate differently. Journal of Adolescence, 47, 197-209.
6. Doris, E., Shekriladze, I., Javakhishvili, N., Jones, R., Treasure, J., &Tchanturia K. (2015) Is cultural change associated with eating disorders? A systematic review of the literature. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, Vol. 20, Issue 2, pp.149-160.
7. Javakhishvili, N. (2011). Japanese Students Feel Closer to West Europeans and Americans, than to Asians (Social Distances of Japanese Students to Ethnic and Religious Groups). Journal of Islamic Studies, pp. 43-60.
8. Kharchilava, N., Javakhishvili, N. (2010). Representation of “Lost Orientation” or Lesbianism in Georgian Print Media. Anthropology of East Europe Review vol. 28, No 1 pp. 83-97. http://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/aeer/index
9. Javakhishvili, N. (2008). Mating Preferences in Choosing a Future Partner. Does Georgia repeat the same worldwide trend? Cognition, Brain, and Behavior, an Interdisciplinary Journal. Volume XII, No 4, pp. 509-520.

წიგნები
1. ფროიდი,ზ. (2012).კულტურით უკმაყოფილება. თბილისი (სამეცნიერო რედაქტორი).
2. დიმიტრიადისი&კამბერელისი. (2011). განათლების თეორიები. თბილისი (სამეცნიერო რედაქტორი).
3. ჰოფსტედე&ჰოფსტედე. (2011). კულტურები და ორგანიზაციები. გონების პროგრამული უზრუნველყოფა. თბილისი (სამეცნიერო რედაქტორი)
4. კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალური მეცნიერებებისათვის. თბილისი (სამეცნიერო რედაქტორი).
5. რესკინი& პადავიჩი.(2006).ქალები და მამაკაცები სამსახურში. თბილისი. (სამეცნიერო რედაქტორი)
6. გენდერის საკითხავი ლიტერატურა– თარგმნილი ტექსტების კრებული, (2006). თბილისი (სამეცნიერო რედაქტორი)

სტატიები ჟურნალებში:

1. Javakhishvili, N., Kochlashvili, N., Makashvili., Schneider, J. (2016). Measuring Ethnic Attitudes: Tolerance and Social Distance from Cross-cultural Perspective. An Anthology of Social Themes, edited by Gregory T. Papanikos. ATINER, Athens, Greece.
2. ჯავახიშვილი, ნ., სხირტლაძე,ნ., ბუწაშვილი, ნ., ლორთქიფანიძე, მ., მაყაშვილი, ა., ვარდანაშვილი, ი., შეყრილაძე, ი. (2016). კვლევის ინსტრუმენტების ვალიდაცია. დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის შრომები. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერიტეტი, გვ.63-84
3. ვარდანაშვილი, ი., ჯავახიშვილი, ნ. (2016). რელიგიურობა და წინარწმენები. დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის შრომები, თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერიტეტი, გვ.85-104
4. Javakhishvili, D.,Javakhishvili, N., Miovsky, M., Razmadze M., Kandelaki, N. (2014). Piloting European Drug Addiction Preventive intervention Unplugged Program in Georgia: Formative Study”. Addictolgy, pp. 126-133.
5. Javakhishvili, N. Lordkipanidze, M. Petriashili, A. (2012). Social Capital against Domestic Violence: Church, Mass Media, Society. Proceedings of the UCSS conference http://css.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=52, http://css.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=52
6. Jibladze, G., Javakhishvili, N. (2012). Implementation of Anti-domestic Violence law in Georgia Contextual interaction Theory. Proceedings of the UCSS conference http://css.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=52, http://css.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=52
7. Javakhishvili, N., Schneider, J., Makashvili, A., Kochlashvili N. (2012). Ethnic Social Distance: A comparison of Georgian, German and Japanese Students. Journal of Social Management, number 2, pp. 55-64
8. სხირტლაძე, ნ., ჯავახიშვილი,ნ. (2012). იდენტობის ფორმირება და ზრდასრულობის სუბიექტური აღქმა. GESJ: განათლების მიეცნიერებები და ფსიქოლოგია, 3(22), გვ. 79-86 (http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2086.pdf)
9. Javakhishvili, N., Lordkipanidze, M., Petriashvili, A. (2012). The role of social capital in combating domestic violence. Conference paper. pp.1-12 http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/hostility-and-violence/violence/conference-programme-abstracts-and-papers/session-2-sexual-and-domestic-violence
10. Javakhishvili, N. Glonti L. (2011) Still in Transition: Quality Assurance System in Georgia. Social Policy and Social Work in Transition, volume 2, issue 1, pp. 43-64
11. Javakhishvili, N. (2011). Japanese Students Feel Closer to West Europeans and Americans, than to Asians (Social Distances of Japanese Students to Ethnic and Religious Groups). Journal of Islamic Studies, pp. 43-60, Waseda University, Tokyo, Japan.
12. Javakhishvili, N. (2010). Prevalence of Domestic Violence in Georgia. Chapter 4. Chitashvili, M. Javakhishvili, N., Arutinov. B., Tsuladze l., Chachanidze S.(eds). National Study of Domestic Violence against Women in Georgia, Tbilisi.
13. ჯავახიშვილი, ნ., ხოსიტაშვილი, მ., სირაძე, ნ., ძაგანია, ლ., შნაიდერ, ი. (2010) ქართველი და გერმანელი მორწმუნეების ლოცვის ფსიქოლოგიური ასპექტების შედარება სოციალური მეცნირებების აქტუალური პრობლემები. თსუ შრომები, გვ. 399-415, თბილისი.
14. ჯავახიშვილი, ნ. (2010). ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის მედია რეპრეზენტაცია საქართველოში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი http://ucss.ge/library/interdisciplinary/genderStudies.php
15. Javakhishvili, N. (2009). Learning Outcomes Based Approach in Higher Education System of Georgia. Proceedings of the conference: Development of competencies in the world of work and education. Qualification systems, methodology, Ljubljana, Slovenia http://www.decowe.com/static/uploaded/htmlarea/files/Learning_Outcomes_Based_Approach_in_Higher_Education_System_of_Georgia.pdf
16. ჯავახიშვილი, ნ. (2009). სტუდენტის უკუკავშირი: სწორი იარაღი სათანდო ხელში. მეორე საერთაშორიო კონფერენციის “ახალი მიმართულებები განათლებასა და კვლევაში” შრომები. გვ. 103-107, გორი.
17. ჯავახიშვილი, ნ. (2009). გენდერული განსხვავება დაწყვილების პრიორიტეტებში. საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე, თბილისი, №1, გვ.79-86.
18. ჯავახიშვილი, ნ. (2009). შინაგანი მეტყველების სიხშირე ქართულ კულტურაში და მისი კავშირი ლოცვასთან. სერგი ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის კრებული. ახალციხე, გვ. 430-436
19. ჯავახიშვილი, ნ. (2008). წინააღმდეგობა პოზიტიური ქმედებისადმი: სტუდენტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების პოზიციები. პოლიტიკური მეცნიერების პრობლემები, №3, 14-34
20. Javakhishvili, N. Aslanishvili T., Glonti L. (2007). Higher Education Reform at TSU. Proceedings of 4th International Silk Road Symposium “New Trends in Higher Education”, pp. 101-108, Tbilisi
21. ჯავახიშვილი, ნ., ქევხიშვილი, თ. (2007). ქცევითი ასიმეტრიის ჰიპოთეზა სოციალური დომინანტობის თეორიაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, №4-6.
1. ჯავახიშვილი, ნ. ბერუაშვილი, ნ., კლდაშვილი ლ. (2006). სოციალური დომინანტობის თეორია. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. XX.
2. ასლანიშვილი, თ., ბოჭორმელი ი. ჯავახიშვილი, ნ. (2006). სოციალური იერარქიის თეორიები. მაცნე. ფსიქოლოგიის სერია.
3. ჯავახიშვილი, ნ. (2005). რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში. ფემინისტური ეპისტემოლოგიის პერსპექტივა. ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი, №7.
4. Javakhishvili, N. (2005). Attitudes of Georgian students towards various ethnic groups and nationalities. Sociological studies, pp. 107-112, Moscow (in Russian).
5. Bond, M. et. al. (2004). Culture Level Dimensions of Social Axioms and Their Correlates across 41 Cultures. Journal of cross-cultural Psychology, 35, pp.548-570
6. ჯავახიშვილი, ნ. (2004). ლექტორთა შეფასების კითხვარი. კავკასიის მაცნე, №10, გვ. 243-246
7. Javakhishvili, N., Khomeriki L. (2003). Gender Dimension in Georgia. The Greenwood Encyclopedia of Women’s Issues Worldwide. Europe. (Walter, L. Ed.) pp. 223-231, London.
8. ჯავახიშვილი, N. (2002). თვითობა და მასთან დაკავშირებული ცნებები. კავკასიოლოგია, №6, გვ. 28-34
9. ჯავახიშვილი, N. (2002). თვითკონტროლის გასაზომი კითხვარი. კავკასიოლოგია, №6, გვ. 21-27
10. ჯავახიშვილი, ნ. (2002). კავშირი თვითკონტროლსა და ტემპერამენტის ტიპებს შორის კავკასიოლოგია, №2, გვ. 191-194
11. ჯავახიშვილი, ნ., მამამთავრიშვილი, ნ. (2001). მორწმუნეთა სოცალურ-ფსქიოლოგიური მახასიათებლები. ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი, ტ. 5, გვ. 53-75

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

1. სოციალური ცხოველი: რატომ არ მოგვწონს სხვები და როგორ ვექცევით გავლენის ქვეშ? 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის სემესტრი, ბაკალავრიატი
2. ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია, 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის და შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი
3. ქცევისა და ურთიერთობის მიღმა, 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის და შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი
4. სტატისტიკა სოციალური მეცნიერებებისთვის, 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის სემესტრი, მაგისტრატურა
5. წინარწმენა, თანამედროვე კვლევები, 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის სემესტრი, მაგისტრატურა
6. სამაგისტრო სემინარი, 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის სემესტრი, მაგისტრატურა
7. კვლევითი სემინარი, 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის და შემოდგომის სემესტრი, დოქტორანტურა
8. სადოქტორო სემინარი, 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის და შემოდგომის სემესტრი, დოქტორანტურა