მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით

პროფესორი ნინო ჯავახიშვილი არის პროფესიონალი ფსიქოლოგი სოციალურ მეცნიერებებში კვლევის ოცდახუთწლიანი გამოცდილებით. მან სწავლებისა და კვლევის გამოცდილება მიიღო შემდეგ უნივერსიტეტებში: ოქსფორდის (1996-1997), ჰეთფილდის (1999) – დიდი ბრიტანეთი; ზაარლანდის (2002, 2009, 2011) – გერმანია; ვასედას (2010) – იაპონია; ასევე რატგერსის (2009), კალიფორნიის ლოს ანჯელესისა (2005-2009) და მაიამის (2017-2018) – შეერთებული შტატები – უნივერსიტეტებში. სამაგისტრო კურსებისა და მოხსნებებისათვის მიწვეული იყო ვენის (ავსტრია), ტუშის (იტალია), ჰელსინკის (ფინეთი), გრანადის (ესპანეთი), გლაზგოს (დიდი ბრიტანეთი) პარიზის დიდროს (საფრანგეთი), თესალონიკის (საბერძნეთი) უნივერსიტეტებში. პროფესორი ჯავახიშვილი ასწავლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურზე სოციალური ფსიქოლოგიის პროგრამას უძღვება. ნინო ჯავახიშვილს გამოქვეყნებული აქვს სტატიები როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ გამოცემებში. თანამშრომლობს და რეკომენდაციების აწვდის ისეთ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როგორებიცაა: საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საციალური მომსახურების სააგენტო, World Bank, USAID, SIDA, UNIFEM/UN Women, UNFPA, EBRD და სხვ.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

სოციალური და პიროვნების ფსიქოლოგია; გენდერული თანასწორობა; გენდერული ძალადობა

წიგნები

 1. Javakhishvili, N. Butsashvili, N. (2017). Domestic Violence in Georgia: State and Community Responses, 2006-2015. In Gender in Georgia: Feminist Perspectives on Culture, Nation and History in the South Caucasus. eds. Maia Barkaia and Alisse Waterston. Berghahn Books.
 2. ჯავახიშვილი, ნ. (2004). კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში. თბილისი.

სტატიები ჟურნალებში

 1. Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Shwartz, S., Liux, K. (2018). Identity Styles in Georgian Context and their Association to Parenting Dimensions. European Journal of Developmental Psychology, 15(1), pp. 24-40.
 2. Javakhishvili, N., & Jibladze, G. (2018). Analysis of Anti-Domestic Violence Policy Implementation in Georgia Using Contextual Interaction Theory (CIT). Journal of Social Policy. DOI:10.1017/S0047279417000551, pp.1-18.
 3. Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Schwartz, S. J., & Luyckx, K. (2018). Links between Life-Stories and Personal Identity Development Profiles and Processes Journal Emerging Adulthood. DOI: 10.1017/S0047279417000551, pp.1-12.
 4. Makashvili, A., Vardanashvili, I., & Javakhishvili, N. (2018). Testing Intergroup Threat Theory: Realistic and Symbolic Threats, Religiosity and Gender as Predictors of Prejudice. Europe’s Journal of Psychology, 14(2) pp .464-484.
 5. Tchintcharauli, T., & Javakhishvili, N. (2017). Inclusive Education in Georgia: Current Trends and Challenges. British Journal of Special Education, 44(4), pp. 465-483. DOI: 1111/1467-8578.12188, pp.465-483.
 6. ვარდანაშვილი, ი., მაყაშვილი, ა., ჯავახიშვილი, ნ., & ბუწაშვილი, ნ. (2017).
 7. წინარწმენის საზომი ინსტრუმენტის ქართულენოვანი ვერსიის შემუშავება. ქესჟ: განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია, 45(3), 86-99. gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=3004.pdf&t=1
 1. Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Schwartz, S. J., Beyers, W., &Luyckx, K. (2016). Identity processes and statuses in post-Soviet Georgia: Exploration processes operate differently. Journal of Adolescence, 47, 197-209. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.08.006
 2. Doris, E., Shekriladze, I., Javakhishvili, N., Jones, R., Treasure, J., & Tchanturia K. (2015). Is cultural change associated with eating disorders? A systematic review of the literature. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, Vol. 20, Issue 2, pp.149-160. DOI: 10.1007/s40519-015-0189-9
 3. Javakhishvili, D., Javakhishvili, N., Miovsky, M., Razmadze M., Kandelaki, N. (2014). Piloting European Drug Addiction Preventive intervention Unplugged Program in Georgia: Formative Study”. Addictolgy, pp. 126-133.
 4. Javakhishvili, N. (2011). Japanese Students Feel Closer to West Europeans and Americans, than to Asians (Social Distances of Japanese Students to Ethnic and Religious Groups). Journal of Islamic Studies, pp. 43-60.
 5. Kharchilava, N., Javakhishvili, N. (2010). Representation of “Lost Orientation” or Lesbianism in Georgian Print Media. Anthropology of East Europe Review, 28(1), pp. 83-97. http://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/aeer/index
 6. Javakhishvili, N. (2008). Mating Preferences in Choosing a Future Partner. Does Georgia repeat the same worldwide trend? Cognition, Brain, and Behavior, an Interdisciplinary Journal, 12(4), pp. 509-520.

რედაქტირებული წიგნები

 1. ჯავახიშვილი ნ. & ბუწაშვილი ნ. (რედ.-ები). (2018). დ. უზნაძის რჩეული შრომები: თანამედროვე ქართველ მკვლევართა კომენტარებით. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. ჯავახიშვილი ნ. & ქავთარაძე ი., & ბუწაშვილი, ნ. (რედ.-ები). (2016). დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის შრომები. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 3. ფროიდი ზ. (2012). კულტურით უკმაყოფილება. ნ. ჯავახიშვილი (რედ.). თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. ჰოფსტედე გ & ჰოფსტედე გ. ჯ. (2011). კულტურები და ორგანიზაციები. გონების პროგრამული უზრუნველყოფა. ნ. ჯავახიშვილი (რედ.). თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. დიმიტრიადისი გ & კამბერელისი გ. (2010). თეორია განათლებისათვის. ნ. ჯავახიშვილი (რედ.) თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. კისი ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალური მეცნიერებებისათვის. ნ. ჯავახიშვილი (რედ.). თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი
 7. რესკინი ბ., & პადავიჩი ი. (2006). ქალები და მამაკაცები სამსახურში. ნ. ჯავახიშვილი (რედ.). თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.
 8. ჯავახიშვილი ნ., & ბერეკაშვილი ნ. (რედ-ები). (2006). გენდერის საკითხავი ლიტერატურა – თარგმნილი ტექსტების კრებული, თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

სტატიები ჟურნალებში (2000 წლიდან):

 1. Javakhishvili, N., Kochlashvili, N., Makashvili., Schneider, J. (2016). Measuring Ethnic Attitudes: Tolerance and Social Distance from Cross-cultural Perspective. An Anthology of Social Themes, edited by Gregory T. Papanikos. ATINER, Athens, Greece.
 2. ჯავახიშვილი ნ., სხირტლაძე ნ., ბუწაშვილი ნ., ლორთქიფანიძე მ., მაყაშვილი ა., ვარდანაშვილი ი., შეყრილაძე ი. (2016). კვლევის ინსტრუმენტების ვალიდაცია. დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის შრომები. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერიტეტი, გვ.63-84
 3. ვარდანაშვილი ი., ჯავახიშვილი ნ. (2016). რელიგიურობა და წინარწმენები. დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის შრომები, თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერიტეტი, გვ.85-104
 4. Javakhishvili, D., Javakhishvili, N., Miovsky, M., Razmadze M., Kandelaki, N. (2014). Piloting European Drug Addiction Preventive intervention Unplugged Program in Georgia: Formative Study”. Addictolgy, pp. 126-133.
 5. Javakhishvili, N. Lordkipanidze, M. Petriashili, A. (2012). Social Capital against Domestic Violence: Church, Mass Media, Society. Proceedings of the UCSS conference http://css.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=52, http://css.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=52
 6. Jibladze, G., Javakhishvili, N. (2012). Implementation of Anti-domestic Violence law in Georgia Contextual interaction Theory. Proceedings of the UCSS conference http://css.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=52, http://css.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=52
 7. Javakhishvili, N., Schneider, J., Makashvili, A., Kochlashvili N. (2012). Ethnic Social Distance: A comparison of Georgian, German and Japanese Students. Journal of Social Management, number 2, pp. 55-64
 8. სხირტლაძე ნ., ჯავახიშვილი ნ. (2012). იდენტობის ფორმირება და ზრდასრულობის სუბიექტური აღქმა. GESJ: განათლების მიეცნიერებები და ფსიქოლოგია, 3(22), გვ. 79-86 (http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2086.pdf)
 9. Javakhishvili, N., Lordkipanidze, M., Petriashvili, A. (2012). The role of social capital in combating domestic violence. Conference paper. pp.1-12 http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/hostility-and-violence/violence/conference-programme-abstracts-and-papers/session-2-sexual-and-domestic-violence
 10. Javakhishvili, N. Glonti L. (2011) Still in Transition: Quality Assurance System in Georgia. Social Policy and Social Work in Transition, volume 2, issue 1, pp. 43-64
 11. Javakhishvili, N. (2011). Japanese Students Feel Closer to West Europeans and Americans, than to Asians (Social Distances of Japanese Students to Ethnic and Religious Groups). Journal of Islamic Studies, pp. 43-60, Waseda University, Tokyo, Japan.
 12. Javakhishvili, N. (2010). Prevalence of Domestic Violence in Georgia. Chapter 4. Chitashvili, M. Javakhishvili, N., Arutinov. B., Tsuladze l., Chachanidze S.(eds). National Study of Domestic Violence against Women in Georgia, Tbilisi.
 13. ჯავახიშვილი ნ., ხოსიტაშვილი მ., სირაძე ნ., ძაგანია ლ., შნაიდერი ი. (2010) ქართველი და გერმანელი მორწმუნეების ლოცვის ფსიქოლოგიური ასპექტების შედარება სოციალური მეცნირებების აქტუალური პრობლემები. თსუ შრომები, გვ. 399-415, თბილისი
 14. ჯავახიშვილი ნ. (2010). ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის მედია რეპრეზენტაცია საქართველოში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი http://ucss.ge/library/interdisciplinary/genderStudies.php
 15. Javakhishvili, N. (2009). Learning Outcomes Based Approach in Higher Education System of Georgia. Proceedings of the conference: Development of competencies in the world of work and education. Qualification systems, methodology, Ljubljana, Slovenia http://www.decowe.com/static/uploaded/htmlarea/files/Learning_Outcomes_Based_Approach_in_Higher_Education_System_of_Georgia.pdf
 16. ჯავახიშვილი ნ. (2009). სტუდენტის უკუკავშირი: სწორი იარაღი სათანდო ხელში. მეორე საერთაშორიო კონფერენციის „ახალი მიმართულებები განათლებასა და კვლევაში” შრომები. გვ. 103-107, გორი
 17. ჯავახიშვილი ნ. (2009). გენდერული განსხვავება დაწყვილების პრიორიტეტებში. საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე, თბილისი, №1, გვ. 79-86
 18. ჯავახიშვილი ნ. (2009). შინაგანი მეტყველების სიხშირე ქართულ კულტურაში და მისი კავშირი ლოცვასთან. სერგი ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის კრებული. ახალციხე, გვ. 430-436
 19. ჯავახიშვილი, ნ. (2008). წინააღმდეგობა პოზიტიური ქმედებისადმი: სტუდენტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების პოზიციები. პოლიტიკური მეცნიერების პრობლემები, №3, 14-34
 20. Javakhishvili, N. Aslanishvili T., Glonti L. (2007). Higher Education Reform at TSU. Proceedings of 4th International Silk Road Symposium “New Trends in Higher Education”, pp. 101-108, Tbilisi
 21. ჯავახიშვილი ნ., ქევხიშვილი თ. (2007). ქცევითი ასიმეტრიის ჰიპოთეზა სოციალური დომინანტობის თეორიაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, №4-6
 22. ჯავახიშვილი ნ., ბერუაშვილი ნ., კლდიაშვილი ლ. (2006). სოციალური დომინანტობის თეორია. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. XX
 23. ასლანიშვილი თ., ბოჭორმელი ი., ჯავახიშვილი ნ. (2006), სოციალური იერარქიის თეორიები. მაცნე. ფსიქოლოგიის სერია
 24. ჯავახიშვილი ნ. (2005). რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში. ფემინისტური ეპისტემოლოგიის პერსპექტივა. ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი, №7
 25. Javakhishvili, N. (2005). Attitudes of Georgian students towards various ethnic groups and nationalities. Sociological studies, pp. 107-112, Moscow (in Russian).
 26. Bond, M. et. al. (2004). Culture Level Dimensions of Social Axioms and Their Correlates across 41 Cultures. Journal of cross-cultural Psychology, 35, pp.548-570.
 27. ჯავახიშვილი ნ. (2004). ლექტორთა შეფასების კითხვარი. კავკასიის მაცნე, №10, გვ. 243-246
 28. Javakhishvili, N., Khomeriki L. (2003). Gender Dimension in Georgia. The Greenwood Encyclopedia of Women’s Issues Worldwide. Europe. (Walter, L. Ed.) pp. 223-231, London.
 29. ჯავახიშვილი, N. (2002). თვითობა და მასთან დაკავშირებული ცნებები კავკასიოლოგია, №6, გვ. 28-34.
 30. ჯავახიშვილი ნ. (2002). თვითკონტროლის გასაზომი კითხვარი. კავკასიოლოგია, №6, გვ. 21-27
 31. ჯავახიშვილი ნ. (2002). კავშირი თვითკონტროლსა და ტემპერამენტის ტიპებს შორის კავკასიოლოგია, №2, გვ. 191-194.
 32. ჯავახიშვილი ნ., მამამთავრიშვილი ნ. (2001). მორწმუნეთა სოცალურ-ფსქიოლოგიური მახასიათებლები. ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი, ტ. 5, გვ. 53-75

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 1. სოციალური ცხოველი: რატომ არ მოგვწონს სხვები და როგორ ვექცევით გავლენის ქვეშ? 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის სემესტრი, ბაკალავრიატი.
 2. ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია, 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის და შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი.
 3. ქცევისა და ურთიერთობის მიღმა, 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017, 2017-2018 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის და შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი.
 4. სტატისტიკა სოციალური მეცნიერებებისთვის, 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის სემესტრი, მაგისტრატურა.
 5. წინარწმენა, თანამედროვე კვლევები, 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის სემესტრი, მაგისტრატურა.
 6. სამაგისტრო სემინარი, 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის სემესტრი, მაგისტრატურა.
 7. წინარწმენის თეორიები, 2017-2018 სასწავლო წელი/გაზაფრულის სემესტრი, მაგისტრატურა.
 8. კვლევითი სემინარი, 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის და შემოდგომის სემესტრი, დოქტორანტურა
 9. სადოქტორო სემინარი, 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017 სასწავლო წელი/ გაზაფხულის და შემოდგომის სემესტრი, დოქტორანტურა.