მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

,,არქეოლოგიის მიმართულებით პროფესორი ნოდარ ბახტაძე“

დაიბადა 1953 წ. ქ.თბილისში. 1970 წელს დაამთავრა თბილისის 57-ე საშუალო სკოლა. 1976 წელს – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტი (სპეციალობა – არქიტექტურის თეორია და ისტორია). 1978-1980 წწ. საქართველოს მეცნ. აკადემიის ს.ჯანაშიას სახ. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმსა და თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიარა ასპირანტურის დაუსწრებელი კურსი ქართული ხელოვნების ისტორიასა და არქეოლოგიაში. 1980-2004 წწ. მუშაობდა ს.ჯანაშიას სახ. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში ჯერ უმცროს, შემდეგ კი უფროს მეცნ. თანამშრომლად, ხელმძღვანელობდა არქეოლოგიურ ექსპედიციებს. 1989 წელს ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცვა დისერტაცია თემაზე „ქვემო ქართლის კლდის ძეგლები“. 1991-1992 წწ. მუშაობდა საქართველოს კულტურის სამინისტროში ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა ინსპექციის სამმართველოს უფროსად. 1996-2001 წწ. – გ.ჩიტაიას სახ. საქართველოს ხალხური ხუროთმოძღვრებისა და ყოფის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის მოადგილედ სამეცნიერო დარგში.
2004 წელს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად დაიცვა დისერტაცია თემაზე „კლდეში ნაკვეთი ძეგლების გენეზისი და განვითარების გზები საქართველოში“. 1995-2005 წლებში მუშაობდა თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტში ჯერ დოცენტად, შემდეგ კი – პროფესორის მოვალეობის შემსრულებლად. 2010 წლიდან დღემდე მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასოცირებულ პროფესორად.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიული ძეგლების არქეოლოგიური და ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევა;
 • კავკასიის, მახლობელი აღმოსავლეთის და შავიზღვისპირეთის ქვეყნების ისტორიული ძეგლების არქეოლოგიური და ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევა;
 • ქრისტიანული კულტურის ძეგლების ისტორიული, არქეოლოგიური და ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევა (ქრისტიანული არქეოლოგია);
 • კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნების ქრისტიანული მონასტიციზმის ძეგლების ისტორიული, არქეოლოგიური და ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევა;
 • შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია;
 • სპელესტოლოგიური ძეგლების (ხელოვნურ გამოქვაბულთა კომპლექსების) არქეოლოგიური და ხუროთმოძღვრული კვლევა;
 • სამუზეუმო საქმე;
 • ხუროთმოძღვრებისა და არქეოლოგიური ძეგლების გრაფიკული ფიქსაცია.

რჩეული პუბლიკაციები

 1. The Oldest Basilicas Revealed in Nekresi Former City and Hypotheses on the Architectural Design of the First Georgian Christian Churches. Tagung «Iberien zwischen Rom und Iran von Pompeius bis Herakleios». Jena, 2017.
 2. Archaeological Research upon One of the Earleast Georgian Christian Basilica. Temporis Signa, IX. Fondazione Centro Italiano Di Sudio Sullalto Medievo, Spoleto, 2014. Pp. 65-73.
 3. The Results of Archaeological Research of the Rock-Kut Monuments in Kvemo Kartli (Georgia). Swiatowit. Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw. Vol. XI (LII)/2, 2014. გვ. 87-106.
 4. კერამიკული ნაკეთობანი შუა საუკუნეების საქართველოში. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციებიდან. ანოტირებული სამეცნიერო ალბომი-გამოკვლევა. თბ., 2013.
 1. ყვარლის დურუჯისპირა ბაზილიკის არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე, IV (49-B). 2013. გვ.180-203.
 2. არქეოლოგიური მონაპოვარი ალევის ყოვლადწმინდა სამების მონასტრიდან. ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი „კადმოსი“, 3. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბ., 2011. გვ.130-176.
 3. ნეკრესის მონასტრის მემორიალური სამლოცველოს არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე, I (46-B). თბილისი, 2010. გვ. 118-140.
 4. ნეკრესის ნაქალაქარზე გამოვლენილი ჭაბუკაურის ბაზილიკის დათარიღებისათვის. ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში. თბ., 2010. გვ. 209-220.
 5. კლდის ხუროთმოძღვრების გენეზისი და განვითარების გზები საქართველოში (საისტორიო-ხელოვნებათმცოდნეობითი და არქეოლოგიური გამოკვლევა). თბ., 2007 (მონოგრაფია, 385 გვერდი).

 პუბლიკაციების ვრცელი სია

 1. Некресское городище и монастырь. Православная энциклопедия, Т. 48. Москва, 2017. (გვ. 551–561).
 2. Bakhtadze, B. Gabekhadze, V. mamiashvili. Typological and Chronological Problems of David-Gareji (Georgia) Cave Churches Against the Background of Cappadocian Rock-cut Monuments. Hypogea 2017 –International Congress of Speleology in Artificial Cavities, Cappadocia, 2017 (ბ. გაბეხაძესა და ვ. მამიაშვილთან თანაავტორობით), გვ. 395–403.
 3. Скальные жилища в средневековой Грузии. Speleology and Spelestology. Proceedings of the VI International Scientic Conferense (Under the patronage of the UIS Commion on Karst Speleogenesis and IGU Commision Karst). Russia, 2017.
 4. Archaeological Study of Kvemo Kartly Region Rock-kut Monuments in Georgia. Hypogea 2015, Proceedings of International Congress of Speleology in Artificial Cavities, Rome, 2015. Pp. 361- 372.
 5. ქვემო ქართლში მიკვლეული შუა საუკუნეების ქართული საცხოვრებლის უცნობი სახეობა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე, V (50-B). თბ., 2014. (ზ. თვალჭრელიძესა და ჯ. ჩხვიმიანთან თანაავტორობით), გვ. 97-136.
 6. Современные подходы к изучению пещерного монастыря Вардзия (Южная Грузия). Христианские пещерные комплексы Восточной Европы. Доклады международной научной конференции. Воронеж, 2014.
 7. Newly Found Cave Monasteries in the West Speleology and Spelestology. Proceedings of the III International Scientic Conferense (Under the patronage of the UIS Commission on Karst Speleogenesis and IGU Commision Karst), 2013. გვ. 142-149.
 8. About Typology of Cave Churches of the David-Gareji Monastic Complexes. Speleology and Spelestology. Proceedings of the III International Scientific Conference (Under the patronage of the UIS Commission on Karst Speleogenesis and IGU Commission Karst), გვ. 248-259.
 9. ნეკრესის ნაქალაქარი. ონლაინ არქეოლოგია, N4. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. თბ., 2013. გვ. 94-117.
 10. დოლოჭოპის ბაზილიკაზე 2012 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური კვლევის ანგარიში. ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი „კადმოსი“, 4. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბ., 2012. გვ. 273-303.
 11. მდ. ყვირილას აუზის ახლად მიკვლეული უდაბნო-მონასტრები. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი, 3. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბ., 2013.
 12. ნეკრესის მონასტრის მემორიალური სამლოცველოს დათარიღებისათვის. საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისა და არქეოლოგიის საკითხები. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბ., 2012. გვ. 289-310.
 13. ზემო იმერეთი – გზები, კლდის ძეგლები და კომუნიკაციის საკითხები. სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა“ XII, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2012 (ნ. თუშაბრამიშვილსა და ლ. სუხიშვილთან თანაავტორობით).
 14. ნაქალაქარ ნეკრესის მიდამოებში ახალაღმოჩენილი სამების სამონასტრო კომპლექსის არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში. თბ., 2011. გვ. 303-317.
 15. ნაქალაქარ ნეკრესის მიდამოებში ახალაღმოჩენილი სამების სამონასტრო კომპლექსის არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში. თბ., 2011. გვ. 303-317.
 16. ნეკრესის სამების ხუროთმოძღვრული კომპლექსის ფუნქციისა და დათარიღებისათვის. ჟურნალი „ხორნაბუჯი“, 1. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბ., 2011. გვ. 243-262.
 17. ნეკრესის მონასტერი. საფლავსა ზედა ეკლესია. ძველი ხელოვნება დღეს, I. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. თბ. 2010, გვ. 31-40 (გ. ჭანიშვილსა და მ. გელაშვილთან თანაავტორობით).
 18. ნეკრესი – მონასტრის, ეპარქიისა და ნაქალაქარის ისტორია, არქეოლოგიური და სახელოვნებათმცოდნეო კვლევა, ლეგენდები და სინამდვილე, დღევანდელობა (სამეცნიერო-პოპულარული მონოგრაფია). თბ., 2010 (ნ. თევდორაშვილსა გ. ბაგრატიონთან თანაავტორობით), (მონოგრაფია, 110 გვ.).
 19. ოქროს მამაწმინდის ეკლესიის არქეოლოგიური კვლევა 2009 წელს. კულტურულ-საისტორიო ძიებანი (პროფ. გ. ლორთქიფანიძის სამეცნიერო მოღვაწ. 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული). ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ის გამომცემლობა. თბ., 2010. გვ. 196-213 (მ. დათუკიშვილთან თანაავტორობით).
 20. ოქროს მამაწმინდა. ჩვენი სულიერების ბალავარი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის ცენტრის მიერ ჩატარებული რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები. რედაქტორი ბ. დიასამიძე. ბათუმი-თბილისი, 2010. გვ. 50-64 (მ. დათუკიშვილთან თანაავტორობით).
 21. An Astronomical Investigation of the Seventeen Hundred Yars Old Nekresi Fire Temple in the Eastern Part of Georgia. Journal of Astronomical History and Heritage, 12 (3). (Centre For Astronomy, James Cook University). Townsville, (ი. სიმონიასთან და კ. რაგლისთან თანაავტორობით). გვ. 235-239.
 22. ქვემო ქართლის გამოქვაბულ კომპლექსებში მიკვლეული ხალიჩა-ფარდაგების დამზადების ხანის არქეოლოგიური დასაბუთება. აკადემია, 6-7. თბ., 2006. გვ.32-37.
 23. Vorchristliche Georgische felsdenkmäler. Georgica, Nr. 28. Aachen, 2005. გვ. 5-11.
 24. პირღებულის მონასტერი. თბ., 2005 (მონოგრაფია, 408 გვ., კ. ზენდერთან, ნ. კუპრაშვილთან, ლ. მირიანაშვილსა და თ. ჯოჯუასთან თანაავტორობით).
 25. შემდგენელი და სამეცნიერო რედაქტორი მონოგრაფიისა: ლევან ჭილაშვილი. ნეკრესის უძველესი ქართული წარწერები და ქართული დამწერლობის ისტორიის საკითხები. თბ., 2004. 160 გვ.
 26. კასპის კლდეში ნაკვეთი ნეკროპოლი. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე, 45. თბ., 2003-2004. გვ. 65-79.
 27. გარეჯის უდაბნოთა ტიპოლოგიისა და ქრონოლოგიის ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს სახელმწიფომ მუზეუმის მოამბე, 45. თბ., 2003-2004 (ზ. თვალჭრელიძესთან თანაავტორობით), გვ. 157-165.
 28. მანგლისის მიდამოებში ახლად გამოვლენილი სამონასტრო ანსამბლი. ხელოვნებათმცოდნეობა 5, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის სამეცნიერო შრომების კრებული. თბ., 2003. გვ. 5-15.
 29. შუა საუკუნეების ქართული მონასტრების გენეზისისა და სტრუქტურის ზოგიერთი პრობლემა თანამედროვე ქართულ ისტორიოგრაფიაში. ლოგოსი 1. თბ., საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრი, 2003. გვ. 13-21.
 30. სამშვილდის ქვაბების კრემაციული სამარხი და დაკრძალვის ხეთური წესი. საქართველოს სიძველენი, 3. თბ., 2003. გვ. 7-17.
 31. Results of Architectural and Archaeological study of rock-cut Monuments in Kvemo kartli. Analecta Iberica, II. Tb., 2002. გვ. 40-48.
 32. ქვემო ქართლის კლდის სოფლები განვითარებულ შუა საუკუნეებში. საქართველოს სიძველენი, 1. თბ., 2002. გვ. 34-58.
 33. კლდის ხუროთმოძღვრების ჩასახვა და განვითარების პირველი საფეხურები საქართველოში. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოშვება). თბ., 2002. გვ. 22-30.
 34. Rock-Cut and Megalithic Monuments of Kvemo Kartli (Shouth-East Georgia). Скальни и мегалитни памятници – проблеми и пътища за тяхното разрешение. Международна конференция, Сборник. София, Нов Български университет, 2001. გვ. 80-98.
 35. ქართული სამონასტრო მოძრაობის სათავეებთან. „ძეგლის მეგობარი“, N112. თბილისი, 2001. გვ. 17-27 (რეფერირებულია საერთაშორისო რეფერატულ ჟურნალში).
 36. წინაქრისტიანული ხანის ქართული კლდის ძეგლები საზღვარგარეთული ანალოგიების ფონზე. Analecta Iberica (ისტორიის, რელიგიისა და კულტურის საკითხები), I. თბ., 2001. გვ. 6-15.
 37. პირღებულის მონასტრის არქეოლოგიური კვლევის ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის სამეცნიერო შრომების წელიწდეული, IV-V. თბ., 2001. გვ. 94-101. (რეფერირებულია საერთაშორისო რეფერატულ ჟურნალში).
 38. ადრეული შუა საუკუნეების უცნობი სამონასტრო კომპლექსი ალგეთის ხეობიდან. ძეგლის მეგობარი N113. თბ., 2001. გვ. 6-14.
 39. Early Christianity in the Caves of Caucasian Georgia. Minerva. The International Review of Ancient Art and Archaeology. Vol 11. 2000. (თანაავტორობით მ. აილანდთან, აშშ) გვ. 44-46.
 40. მუგუთის ქვაბების არქეოლოგიური კვლევის შედეგები. კავკასიის არქეოლოგიური კონფერენცია, I. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები. თბ., 1998. გვ. 11, 59.
 41. ხალხური ნაგებობების გვირგვინული გადახურვები და მათი პარალელები კლდის ხუროთმოძღვრებაში. ხალხური ხუროთმოძღვრების მნიშვნელობა და მისი დაცვის პრობლემები. UNESCO-ს მიერ ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების შინაარსები. თბ., 1997. გვ. 30-34. (ქართული და ინგლისური ვერსიები).
 42. შიდა ქართლის ახლად მიკვლეული კლდის ძეგლები. ძეგლის მეგობარი 1(92), გვ. 30-36; 2(93), გვ. 35-42. თბ., 1996 (რეფერირებულია საერთაშორისო რეფერატულ ჯურნალში).
 43. ქვემო ქართლის კლდის ძეგლები. თბ., 1991 (მონოგრაფია, 240 გვ.).
 44. კონდამიანის უდაბნო-მონასტრის შესწავლისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია, 4. თბ., 1991. გვ. 156-165 ( გ. ბაგრატიონთან თანაავტორობით).
 45. დავითის უდაბნო. ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე. XL-BB. თბ., 1989. გვ. 83-88.
 46. Спелеистическая карта Кциа-Храмского бассейна. Пещеры Грузии, 12. Тб., 1988. გვ. 18-35.
 47. მუგუთის ქვაბები. ძეგლის მეგობარი N80. თბ., 1988. გვ.33-40.
 48. ქვემო ქართლის კლდის ძეგლთა შესწავლისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიის და ისტორიის სერია, N4. თბ., 1987. გვ.106-121.
 49. 48. არეშის ნაქალაქარის გათხრები (1978-1979 წწ.). საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიციები, VII. თბ., 1980. გვ.64-78 (ლ. ჭილაშვილთან, გ. კიკნაძესა და ნ. აფხაზავასთან თანაავტორობით).

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • საბაკალავრო კურსი: შუა საუკუნეების არქეოლოგია (2017-2018, 2018-2019);
 • საბაკალავრო კურსი: სამუზეუმო საქმე (2017-2018; 2018-2019);
 • საბაკალავრო კურსი: საველე არქეოლოგიური პრაქტიკა (2017-2018; 2018-2019);
 • სამაგისტრო კურსი: საქართველოს ისტორიული ხანის არქეოლოგია 2 (2017-2018; 2018-2019);
 • სამაგისტრო კურსი: ქრისტიანული არქეოლოგია (2017-2018; 2018-2019);
 • სამაგისტრო კურსი: შუა საუკუნეების საქართველოს ხუროთმოძღვრების ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა (2017-2018; 2018-2019);
 • სამაგისტრო კურსი: არქეოლოგიური ძეგლების გრაფიკული ფიქსაცია (2017-2018; 2018-2019);
 • სამაგისტრო კურსი: სამუზეუმო საქმე და არქეოლოგია (2017-2018; 2018-2019);
 • სამაგისტრო კურსი: სპელესტოლოგიური ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა (2018-2019);
 • სამაგისტრო კურსი: არქეოლოგიური ძეგლების საველე და კამერალური კვლევა (პრაქტიკული კურსი) (2017-2018; 2018-2019);
 • სამაგისტრო ნაშრომი (2013-2014; 2015-2016; 206-2017).
 • საბაკალავრო კურსი: შუა საუკუნეების არქეოლოგიის საფუძვლები (2014-2015; 2015-2016; 2016-2017);
 • საბაკალავრო კურსი: შუა საუკუნეების არქეოლოგია (2011-2012; 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017);
 • საბაკალავრო კურსი: სამუზეუმო საქმე (203-2014; 2015-2016; 2017-2018; 2018-2019);
 • საბაკალავრო კურსი: საველე არქეოლოგიური პრაქტიკა (2011-2012; 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017);
 • სამაგისტრო კურსი: შუა საუკუნეების საქართველოს არქეოლოგია (2010-2011; 2012-2013; 2014-2015).
 • სამაგისტრო კურსი: საქართველოს ისტორიული ხანის არქეოლოგია 2 (2015-2016; 2016-2017).
 • სამაგისტრო კურსი: ქრისტიანული არქეოლოგია (2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017).
 • სამაგისტრო კურსი: არქეოლოგიური ძეგლების გრაფიკული ფიქსაცია (2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018);
 • სამაგისტრო კურსი: სამუზეუმო საქმე და არქეოლოგია (2016-2017);
 • სამაგისტრო კურსი: სპელესტოლოგიური ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა (2011-2012; 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017).
 • სამაგისტრო კურსი: არქეოლოგიური ძეგლების საველე და კამერალური კვლევა (პრაქტიკული კურსი) (2017-2018).
 • სამაგისტრო კურსი: საველე არქეოლოგიური პრაქტიკა (2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017);
 • სამაგისტრო კურსი: სპელესტოლოგიური ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა (2015-2016; 2016-2017);
 • სამაგისტრო ნაშრომი (2012-2013; 2015-2016; 2016-2017);
 • სადოქტორო კურსი: ქრისტიანული არქეოლოგია (2013-2014);
 • სადოქტორო კურსი: კვლევითი სემინარი – შუა საუკუნეების ნაქალაქარების არქეოლოგიური ძეგლების კვლევა საქართველოში (2012-2013; 2014-2015)