მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ანთროპოლოგიის მიმართულებით

ქეთევან გურჩიანმა უმაღლესი განათლება მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა (საქართველო) და ფრაიბურგის ალბერტ-ლუდვიგის უნივერსიტეტში (გერმანია) კლასიკური ფილოლოგიის და სიძველეთა კვლევების მიმართულებით. 1999 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ანტიკური თეატრისა და რელიგიის ურთიერთმიმართების თემაზე. მოგვიანებით, რელიგიის კვლევებმა მისი ინტერესი თანამედროვეობას დაუკავშირა და ამჟამად იგი იკვლევს/ასწავლის კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის მიმართულებით. ანთროპოლოგიაში სპეციალიზება მისთვის შესაძლებელი გახდა St. John’s College-ში (ოქსფორდი),  ლოს ანჯელესის კალიფორნიის უნივერსიტეტში (UCLA), კოლუმბიის უნივერსიტეტსა (Columbia University) და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში (NYU) მიწვეულ მკვლევრად ყოფნის პერიოდში.

2015-2018 წლებში ხელმძღვანელობდა სამწლიან კვლევით პროექტს: „რელიგიურობა ქართველ ახალგაზრდებში“ (რუსთაველის ფონდი). 2020 წლიდან ქეთევან გურჩიანი ხელმძღვანელობს  პროექტს: „თბილისი, როგორც ურბანული თანაკვეთის სივრცე“ (რუსთაველის ფონდის ფუნდამენტური კვლევითი პროექტი, 2020 – 2023). როგორც მკვლევარი ჩართულია პროექტში “სუროგაცია როგორც ქსელური გენომენი: საკვანძო აქტორები და მათი ურთიერთდამოკიდებულება” 2020 – 2023 (რუსთაველის ფონდის ფუნდამენტური კვლევითი პროექტი. პროექტის ხელმძღვანელი: ელენე გავაშელიშვილი).

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

კავკასია, საქართველო, ყოველდღიურობა, რელიგია, რიტუალები, ღირსებისადმი დამოკიდებულება, მითოლოგია, ურბანული კვლევები

წიგნი

2018 რელიგია ყოველდღიურობაში (კრებულის რედაქტორი, შესავალი თავის და ერთი ძირითადი თავის ავტორი), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

საერთაშორისო პუბლიკაციები

2020 Gurchiani, Ketevan. “Religious Education at Schools in Georgia.” In Wiener Forum für Theologie und Religionswissenschaft/Vienna Forum for Theology and the Study of Religions, (ed. by Martin Jäggle and Martin Rothgangel, Volume 6 (Eastern Europe), p. 95.
Vienna University Press.
2019 Review Article for Slavic Review of Tsypylma Darieva, Florian Mühlfried, Kevin Tuite Sacred Places, Emerging Spaces Religious Pluralism in the Post-Soviet Caucasus. Slavic Review 78, no. 4 (2019): 1068-1070.

2019 Наскільки радянським є релігійне відродження в Грузії: тактики повсякденної релігійності, in: Антропологія релігії: порівняльні студії від Прикарпаття до Кавказу. Edited by К Ваннер, Ю Буйських. Дух и литера, 2019.

2017 How Soviet is the Religious Revival in Georgia: Tactics in Everyday Religiosity. Europe-Asia Studies, 69(3), 508-531.
2017 Georgia in-between: religion in public schools. Nationalities Papers 45 (6), 1100-1117

2017 Greek Tragedy on the Georgian Stage in the Twentieth Century.  In: Torlone, Zara Martirosova, Dana LaCourse Munteanu, and Dorota Dutsch, eds. A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. John Wiley & Sons, 2017, 548-559.
2017 Classical Reception in Georgia. A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. In: Torlone, Zara Martirosova, Dana LaCourse Munteanu, and Dorota Dutsch, eds. A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. John Wiley & Sons, 2017, 541-547.
2016 Plagiarism and Attitudes towards it in Georgia. Published by Open Society Foundation Georgia, Tbilisi. Ketevan Gurchiani, Tamar Bregvadze, Simon Janashia, Lali Bakradze, Lika Ghlonti, Tata Lortkipanidze, Nino Urushadze

რეცენზირებას გადის სტატიები:

2020 Women and the Georgian Orthodox Church, to be published in a volume on Women and Religion, ed. by Ina Merdjanowa. Fordham University Press მიიღო დადებითი რეცენზია
2020 Performing Peace in a Multi-Ethnic Village in Georgia. Under peer review

თარგმანი (ქართულად)

2017 გრიგოლ ფერაძე. იერიქონის ვარდები.

 

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი
ღმერთები, გმირები და ურჩხულები: შესავალი კულტურულ ანთროპოლოგიაში (შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრები)
მაგისტრატურა
ყოველდღიურობის ანთროპოლოგია (გაზაფხულის სემესტრი)
რელიგიის თეორია და კვლევა ანთროპოლოგიური პერსპექტივიდან (შემოდგომის სემესტრი)
კულტურული ანთროპოლოგია: თეორია და კვლევა (შემოდგომის სემესტრი)
დოქტორანტურა
ეთნოგრაფია, როგორც მეთოდი, სემინარი (გაზაფხულის სემესტრი)
ინტერდისციპლინური კვლევითი სემინარი (გაზაფხულისა და შემოდგომის სემესტრები)

ქეთევან გურჩიანი არის  Erasmus + ოფისთან არსებული საქართველოში უმაღლესი განათლების ექსპერთა ჯგუფის ხელმძღვანელი და 2016 წლიდან მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარე (Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development)