მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი,პოლიტიკის, საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროპისმცოდნეობის მიმართულებით

სერგი კაპანაძე არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ასევე არის პარლამენტის წევრი ევროპული საქართველოდან (2016-2020). აქვს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობის გამოცდილება (2005-2012). სხვადასხვა დროს იყო თსუ-ს და კავკასიის უნივერსიტეტში დეკანი და პროფესორი. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

საერთაშორისო მოლაპარაკებები, ევროპული ინტეგრაცია, საერთაშორისო უსაფრთხოება.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ევროპის ეკონომიკური ინტეგრაციის ისტორია (ბაკალავრიატი)
ევროკავშირის ინსტიტუტები და პოლიტიკა (მაგისტრატურა)

საერთაშორისო მოლაპარაკებები (მაგისტრატურა)
ევროინტეგრაციის ისტორია (ბაკალავრიატი)
ევროკავშირის ინსტიტუტები (ბაკალავრიატი)
საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი (ბაკალავრიატი)
ევროინტეგრაციის თეორიები (მაგისტრატურა)