მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, სოციალური სამუშაოს მიმართულებით

1994 წელს დაამთავრა თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი სოციალური ფსიქოლოგიის სპეციალიბით; 2005 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ზოგად ფსიქოლოგიაში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში. სადისერტაციო თემა – მშობლების აგრესიულობის როლი ოჯახური ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში. 2003 წელს დაამთავრა აშშ-ს კოლუმბიის უნივერსიტეტი სოციალურ მუშაობაში სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხით. 2014-15 წელს იყო ამერიკის მთავრობის ფულბრაიტის საერთაშორისო პროგრამის სტიპენდიანტი. მან პოსტ დოქტორატურა გაიარა ნიუ იორკის უნივერსიტეტში (2014-15), გერმანიის ფრანკფურტის საერთაშორისო პედაგოგიურ კვლევით ინსტიტუტიში (2008), ნიდერლანდების სამეფოს განათლების ფსიქომეტრიულ კვლევით ინსტიტუტში (2008-09) და ფინეთის ტურკუს უნივერსიტეტში (2015).

შ. საძაგლიშვილი არის სოციალურ მუშაკთა  ასოციაციის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი. იგი ხელმძღვანელობდა უამრავ საერთაშორისო თუ სამთავრობო პროექტს სოციალური მიმართულებით, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს ეროვნული სოციალური პოლიტიკის დახვეწას და განვითარებას. იგი არის  ასამდე სამეცნიერო ნაშრომის, სახელმძღვანელოს, წიგნის, სამეცნიერო მოხსენების, თუ კვლევითი ანგარიშის ავტორი.

შორენა საძაგლიშვილს მოპოვებული აქვს არაერთი ჯილდო მისი აკადემიური, კვლევითი თუ პრაქტიკული საქმიანობისათვის. 1998 წელს მან მიიღო ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის გამორჩეული მკვლევარებისათვის და ასპირანტებისათვის განკუთვნილი ჯილდო. იგი არის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის სოციალური მუშაობის პროგრამის სტიპენდიანტი (2001-03), აკადემიური განვითარების პროგრამის სტიპენდიანტი (2004-07) და ფსიქოლოგთა საერთაშორისო კონგრესის (ICP-2008) სტიპენდიანტი. შორენა საძაგლიშვილს აქვს სოციალური პოლიტიკის კონსულტანტის, შეფასების კონსულტანტის და კლინიკური სოციალური მუშაკის რანგში მუშაობის საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილება. იგი არის საქართველოში სოციალურ მუშაობაში პირველი სამაგისტრო პროგრამის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. შორენა საძაგლიშვილი ხელმძღვანელობს კვლევით ცენტრს “ სოციალური მომსახურებების და ინტერვენციების მეცნიერული განვითარების ცენტრი”. იგი არის სსიპ- შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ფუნდამენტური კვლევის პროექტის “აივ ინფექციის პრევენცია ქუჩასთან დაკავშირებულ ახალგაზრდებთან” დირექტორი და მთავარი მკვლევარი. ასევე, არის განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ექსპერტი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ოჯახში ძალადობა
 • ოჯახების როლი მოზარდის ჯანმრთელობის ხელშეწყობაში;
 • მოზარდის რისკის ქცევები (ადრეული სექსუალური ცხოვრება, სექსუალურად გადამდები დაავადებები, შიდსი, აივ ინფექცია, დაუგეგმავი ფეხმძიმობა და სხვ.);
 • მშობელი შვილის კომუნიკაცია;
 • აივ ინფექციის პრევენცია
 • ინტერვენციის კვლევა;
 • ალკოჰოლიზმი და წამალდამოკიდებულება;
 • ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები;
 • უსახლკარობა;
 • სოციალური ფაქტორების, სოციალური ქსელების ზეგავლენა ახალგაზრდებში და რისკის თემებში აივ ინფექციისა და სექსუალურად გადამდები დაავადებების გავრცელებაზე.
 • სოციალური მუშაობის განათლება, სწავლა და სწავლება.
 • მიგრაციის პრობლემები

რჩეული პუბლიკაციები 

სტატიები

Sadzaglishvili, Sh. & Kalandadze, T. The Pathways to homelessness in the post soviet context. Journal of Social Service Research. (2018). ID: 1487361 DOI:10.1080/01488376.2018.1487361

Sadzaglishvili, Sh. and Scharf S. (2018). Measuring IDPs’ Psycho-emotional Responses to War. Journal of Internal Displacement. Special Issue on Law and Society CRN 11: Displaced Peoples Guest Editors: Megan Ballard & Ben Hudson.  http://www.journalofinternaldisplacement.com/JID_Abstracts_Vol8_No1_January%202018.pdf

Sadzaglishvili, Shorena. “Street-Connected Youth: A Priority for Global HIV Prevention.” Journal of Health Care for the Poor and Underserved, vol. 29 no. 2, 2018, pp. 633-644. Project MUSE, doi:10.1353/hpu.2018.0047

Sadzaglishvili, Sh, Scharf, S and Kalandadze, T. (2018, January). Descriptive Study of Roofless People in the Post Soviet Georgia. Journal of Sociological Research, ISSN 1948-5468. Vol. 9, No 1, doi:10.5296/jsr.v9i1.12179

Ashley, W. Decker, J.T, Sadzaglishvili, Sh. and Priebe, N.  (2017, December). Enhancing the Science of Social Work and Expanding Social Work Research in Transitional Countries. Journal of Sociology and Social Work, ISSN: 2333-5807 (Print), 2333-5815 (Online), 5(2), pp. 20-28, December 2017, DOI: 10.15640/jssw.v5n2a3 URL: http://dx.doi.org/10.15640/jssw.v5n2a3.

Shorena Sadzaglishvili (2017). Adolescent Risk Taking Behaviors: The case of Georgia. GESJ: Education Sciences and Psychology, No.3 (45), pp.143-153 (http://gesj.internet-academy.org.ge/download.php?id=2935.pdf)

Sadzaglishvili, Sh. (2017). The Current Status of Social Work Science and Research: A Review of The Literature and its Implications for Post-Communist Countries. International Journal of Social Work, ISSN 2332-7278, Vol. 4, No.1.  DOI: 10.5296/v4i1.11157

Sadzaglishvili, Sh. (2016). Reconstructing Social Welfare Institutions and Building a Professional Social Work Workforce in Post-Soviet Georgia: An Ecological Systems Framework, International Social Work, 2016. DOI: 10.1177/0020872816674790

Sadzaglishvili, Sh. (2016). Adolescent Health Risk Behaviors in Georgian Public Schools. Niigmiin Ajil (Social Work). 6/2016 – 9. Ulaanbaatar, Mongolia. 12 pages.

Sadzaglishvili, Sh, and Barbakadze, M. (2015). Mental Health Reforms in Post-communist Countries within the Context of Western Experiences, Niigmiin Ajil (Social Work), (Eds: A. Sheripkanova, I. Ottonbaiar and N. Oiut-Erdene). 6/2015 – 8. Ulaanbaatar, Mongolia. Pages: 6-12.

შ. საძაგლიშვილი, მ. გედევანიშვილი და თ. ბერძენიშვილი. (2006). სწავლის სწავლის ცნება და უზნაძის განწყობის თეორია. საქართველოს ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი, 2006/No 1(8); http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/1151.pdf ; 2006. თანაავტორი.

შ. საძაგლიშვილი (2000). აგრესიის გამომწვევი მიზეზები ოჯახებში. ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი, #3, თბილისი.

შ. საძაგლიშვილი, მ. ბუიძე, და იოსელიანი. აგრესიის შესწავლისათვის სხვადასხვა პოპულაციაში: გოტშალკ-გლეზერის  კონტენტ ანალიზისი მეთოდის ადაპტაცია. ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი, #1, თბილისი, 1999.

Hentshel U. Sumbzadze N, Sazaglishvili, Sh, Mamulashvili, M. and Ulumberashvili, Sh. (1996). Defensive and Affective –Emotional Reactions to War: The Abkhazian War as Reflected in Peoples Subjective Reactions. The Psychological Reports, USA, N78,1996.

წიგნები

სოციალური მუშაობა გენდერული ნიშნით ძალადობის დასაძლევად. თანა-ავტორი. თბილისი, 2018 წელი.

Chapter “The context of social work profession and education in transitional countries: the case of Georgia” in S.M Sajid, Rajendra Baikady, Cheng Shengli, Haruhiko Sakaguchi eds. The Palgrave Handbook of Global Social Work Education. Forthcoming

Sadzaglishvili, Sh. and Kartvelishvili. M. (2018). Chapter “Bridging Interests Between the Business Sector And the Non-Governmental Sector by Fostering a Culture of Social Responsibility in Developing Countries” in Book: Smith, D.H., Moldavanova, A.V. & Krasynska, S.  Eds. The Nonprofit Sector in Eastern Europe, Russia and Central Asia: Civil Society Advances and Challenges.  Leiden, Netherlands, and Boston, MA: Brill Publishers. 15 pages.

https://brill.com/view/title/26734 https://www.bookdepository.com/Nonprofit-Sector-Eastern-Europe-Russia-Central-Asia-David-Horton-Smith/9789004380615

სკოლის სოციალური მუშაობა, თანა-ავტორი. 2018, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია.

სოციალური მუშაობა მართლმსაჯულების სისტემაში, ევრო კავშირი, თბილისი, 2014;  თანა ავტორი.

სოციალური მუშობის მეთოდები დაუცველ ინდივიდებთან: პრაქტიკული სახელმძღვანელო, ISBN 978-9941-0-4008-5;  თბილისი, 2012. რედაქტორი და თანა-ავტორი.

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორებისათვის. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, თბილისი, 2008, ISBN 978-9941-0-0544-2; 2008. თანაავტორი.

განმარტებითი ლექსიკონი განათლების სპეციალისტებისათვის. მეორე ნაწილი. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, ISBN 978-9941-0-0541-2; თბილისი, 2008. თანაავტორი.

როგორ ვასწავლოთ აზროვნება: მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, ISBN 978-9941-0-0543-5; თბილისი, 2007. თანაავტორი.

განმარტებითი ლექსიკონი განათლების სპეციალისტებისათვის. პირველი ნაწილი. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, ISBN 978-9941-0-0541-1; თბილისი, 2007. თანაავტორი.

სოციალური მუშაობის პროფესიული ტერმინოლოგია. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, თბილისი, 2006. თანა ავტორი.

სოციალური მუშაობის ეთიკის კოდექსი. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, თბილისი, 2005. თანა ავტორი.

სტატიები გაზეთებში

დიალოგი ალმანახი, 2008-2009. ეროვნული შეფასება. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის ჟურნალი, ISBN 978-9941-0-1493-2. თბილისი, 2009.

Street Kids in Georgia and Risk of HIV/AIDS: Should we practice Harm Reduction Model for Street Kids?” A newsletter on drug use and HIV/AIDS Harm Reduction programs in the Former Soviet Union and North America, OSI, USA, 2004.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

კვლევის ანგარიშები

სკოლის გაძლიერების ხელშემწყობი ფაქტორების კვლევა, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბავშვზე ზრუნვის რეფორმის და ბავშვზე ზრუნვის სისტემის შეფასება, ევრო კავშირი, 2014. თანაავტორი. EU /World Vision Publication. 2014. http://gccy.ge/files/Report_Child_Welfare_Reform_GEO.pdf.

კახეთის რეგიონის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შესწავლა ბავშვისა და მისი ოჯახის მოწყვლადობის დონის გაზომვის ინსტრუმენტის გამოყენებით, ვორდ ვიჟენი, 2014. თანაავტორი.

Report “Baseline Assessment of Social Service Gaps In Pankisi Gorge”, Arbeiter- Samariter- Bund Georgia (ASB) publications: 2014, Co-author.

Developing Sustainable International Social Work Graduate Programs: Opportunities and challenges to further strengthen the social work profession in other developing countries, Co author with Decker, James T., Shorena Sadzaglishvili, Ph.D., MSW, Marvin Feit, Ph.D, MSW, CSWE publications, 2012. Co-author.

ტესტის შექმნის ხელოვნება: მეთოდოლოგიური წიგნი მასწავლებლებისთვის. სამეცნიერო რედაქტორი. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასები ცენტრი, ISBN 978-9941-0-1662-2თბილისი, 2010.

საქართველოს საჯარო სკოლების მეცხრეკლასელ მოსწავლეთა ეროვნული შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ISBN 978-9941-0-2953-0; 2009. თანაავტორი.

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის კვლევები. მეორე ნაწილი. ეროვნული სასწვლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, ISBN 978-9941-0-0540-4; თბილისი, 2008.

ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირების (2005-2006) და დანერგვის კვლევები (2007). ეროვნული სასწვლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, ISBN 978-9941-0-0540-4; თბილისი, 2007.

სოციალური მუშაობის პრაქტიკის საფუძვლები: ცოდნა, ღირებულებები და უნარ-ჩვევები – სოციალური მუშაკების სახელმძღვანელო სოციალური საცხოვრისის სფეროში. საქართველოს სოციალურ მუშკთა ასოციაცია, თბილისი, 2008, თანაავტორი.

სოციალური მუშაობის პრაქტიკა: სახელმძღვანელო სოციალური მუშაობის მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის. ევრაზიის ფონდი, თბილისი, 2007.

სოციალური მუშაობა ოჯახებთან და ბავშვებთან: სახელმძღვანელო სოციალური მუშაობის სტუდენტებისთვის. ევრაზიის ფონდი, თბილისი, 2007.

ინტერვიუ სოციალურ მუშაობაში, სახელმძღვანელო სოციალური მუშაობის სტუდენტებისთვის. ევრაზიის ფონდი, თბილისი, 2007.

სოციალური მუშაობის პრაქტიკის საფუძვლები – სახელმძღვანელო სოციალური მუშაობის პრაქტიკის მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის, აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამა, თბილისი, 2006.

სოციალური მუშაობის პრაქტიკის სტანდარტები. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია. თბილისი, 2006. თანა-ავტორი.

გაფართოებული:

სხვა სტატიები ჟურნალებში და კონფერენციებზე მოხსენებები

რეფერირებული პრეზენტაცია: Provider Perspectives on the Relationships between Social Networks and Vulnerability to HIV/AIDS Among Street-Connected Youth in Tbilisi, Georgia
Co-author, University of Chicago and Ilia State University. Society for Social Work and Research-(SSWR); 23rd Annual Conference
Ending Gender Based, Family and Community Violence
January 16-20, 2019,  Hilton San Francisco
San Francisco, CA, USA
https://sswr.confex.com/sswr/2019/webprogram/Session10267.html

რეფერირებული პრეზენტაცია:: How Can You Touch This Child? What Kind of Woman Are You? Provider Perspectives on Stigma, Victimization and Violence Among Native and Ethnic Minority Street-Connected Youth in Tbilisi, Georgia. Co-author, University of Chicago and Ilia State University. Society for Social Work and Research (SSWR) 23rd Annual Conference
Ending Gender Based, Family and Community Violence
January 16-20, 2019,  Hilton San Francisco
San Francisco, CA, USA. https://sswr.confex.com/sswr/2019/webprogram/Session10215.html

რეფერირებული poster პრეზენტაცია:

“Why are you asking these questions? It’s not our business”: Stigmatized Beliefs on HIV/AIDS among Providers Serving Street-Connected Youth in Tbilisi, Georgia”. Co-author, University of Chicago and Ilia State University. Society for Social Work and Research (SSWR) 23rd Annual Conference
Ending Gender Based, Family and Community Violence
January 16-20, 2019,  Hilton San Francisco
San Francisco, CA, USA.https://sswr.confex.com/sswr/2019/webprogram/Session10110.html

რეფერირებული პრეზენტაცია:: Street-Connected Youth: A priority for Global HIV Prevention. ICHIVPT 2018: 20th International Conference on HIV/AIDS Prevention and Treatment”. New York, August, 27-28. https://waset.org/abstracts/92822

რეფერირებული პრეზენტაცია:: Doctoral Education in Social Work: Lessons Learned from the Case of Georgia, 4th Scientific-Practical Conference on Advancement of Social Work in Post-Soviet Countries: Achievements and Challenges of Social Work Education, Azerbaijan State University of Culture and Arts, Baku, Azerbaijan, 26-27 April, 2018.

რეფერირებული პრეზენტაცია: Using Participatory Action Research with Street Connected Youth, European Association for Social Work Research (ESWRA), University of Edinburgh. Titled “Social Work in Transition: Challenges for Social Work Research in a Changing Local and Global World”. April, 18 – 20, 2018.

რეფერირებული პრეზენტაცია: Psycho-emotional responses to the 2008 Russian-Georgian War and The Paradigm of Empowerment. The Third International Conference on Advancement of Social Work in Post-Communist countries: “The Global Challenge of Social Work Integration in to Health Care” June 14-15, 2017.

რეფერირებული პრეზენტაცია: Enhancing the Science of Social Work through Doctoral Education and how Social Work Research in Transitional Countries can be Expanded. IFSW European Conference: Marginalization and Social Work in Changing Society, Reykjavik, Island, 28-30 May 2017.

რეფერირებული პრეზენტაცია: Sadzaglishvili Shorena, Decker James T., Ashley Wendy, Priebe Nina, Enhancing the Science of Social Work and Expanding Social Work Research in Transitional Countries, Center for Scholastic Inquiry, Scottsdale AZ, US, October 6, 2016.

რეფერირებული პრეზენტაცია: The Pathways To Homelessness In The Post Soviet Context” and “ Bridging Interests Between The Business Sector And The Non-Governmental Sector By Fostering A Culture Of Social Responsibility In Developing Countries; The Joint World Conference on Social Work Education and Social Development, Seoul, South Korea, June 27-30, 2016.

The Science of Social Work, Workshop-Seminar, Turku University, Finland, October, 2015.

Social Work Education: International and Local Experience, Regional Conference: Strengthening Social Work Profession, Dedicated to the 10th Anniversary of  Georgian Association of Social Workers, Tbilisi, Georgia, April 30, 2015.

Developing The Social Work Profession Beyond The United States: The Georgian Experience, Invited Professor, New York University, Silver School of Social Work, December 11, 2014

სიმპოზიუმი, მოწვეული ვორკშოპი, სოციალურ მუშაობაში კვლევის დაწერის ხელოვნება. პირველი სტუდენტური კონფერენცია სოციალური მუშაობაში “სოციალური მუშაობა და სოციალური გამოწვევები 21 -ე საუკუნის საქართველოში, 2013 წელი.

Child rights situation analysis of children at risk of losing parental care and children who have lost parental care. SOS Children’s Village on-line publications., http://www.sos childrensvillages.ge/ResourceFiles/Publications/CRSA.pdf , 2012, Co-author with Nino Shatberashvili et al.

National Assessment and Educational Standards in Newly Emerging Democratic Countries: The Case of Georgia, AERA Annual Meeting Theme: Understanding Complex Ecologies in a Changing World, Denver, USA, 2010

Predicting students self-competence using school culture factors, Problems of  Education in the 21st century, Volume 21 (21): 163-169, ISSN 1822-7864; 2010; Co-author.

The Difference between Psycho-Emotional Statuses of the Different Groups of IDPs in Georgia, ASN 14th Annual Convention Program Materials, Columbia State University, New York, 2009.

School Culture in the Mainstream and Minority Schools in Georgia, the 11th European Congress of Psychology, Oslo, Norway, 07-10 July, 2009.

Assessment of learning-to-learn processes in students, Problems of Education in the 21st century, 2008, Volume 7(7): 126–132, ISSN: 1822-7864

Risk Behaviors among Adolescents in Georgia. Global Initiative on Psychiatry GIP – (Global Initiative on Psychiatry), Tbilisi International Conference “Child and Juvenile Violence, Exploring ways to address the problem”, Georgia, February 27-28, 2008.

Assessment in Georgian Education System, Institute for International Pedagogical Research (DIPF), Frankfurt, Germany, 01-31 August, 2008.

Risk Behaviors among adolescents in Georgia, CRRC on-line publications, 2008, http://www.crrc.ge/uploads/files/publications/archive/Shorena_Sadzaglishvili_-_Eng.pdf

The influence of Learning-to-learn on teachers and students’ self assessed academic successes, International Journal of Psychology. Abstracts of the XXIX International Congress in Psychology, Berlin, 43 (3/4) 2008.

The role of the teacher’s self effectiveness in the education reforms in Georgia, Conference Proceedings, Sixth International Conference (JTET) Journal of Teacher Education and Training, 2008.

Teacher education in the multicultural society of Georgia, Conference Proceedings, Sixth International Conference (JTET) Journal of Teacher Education and Training, 2008; Co-author.

Attitudes and values of teachers in multicultural regions of Georgia, Conference Proceedings of International Conference in Narva, Estonia –. The problems of multi-cultures and multi languages in the modern system of education; 2008, In Russian, Co-author.

განათლების კვლევების ეროვნული კონფერენცია. კონფერენციის მასალები. სამეცნიერო რედაქტორი; , ISBN 978- 9941-0-0546-6,  ტაბახმელა, 2008.

ეროვნული შეფასების ჩარჩო, პირველი ეროვნული კონფერენცია განათლების სფეროში. ტაბახმელა, 2008 წელი.ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, ტაბახმელა, 30 მაისი. 2008 წელი.

სოციალური მუშაობის თანამედროვე პრაქტიკა. მ. დოელი და ს. შარდლოუ. სამეცნიერო თანა-რედაქტორი. ISBN 99040-60-22-8, საარი, 2007.

ქართულის, როგორც მეორე ენის შეფასება პირველ კლასელებში საქართველოს პილოტირებულ სკოლებში”. სამეცნიერო კონფერენცია: საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები- კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2007.

National Assessment Framework of Georgia. International seminar “Building New Partnerships” Riga, Latvia, November 26-29, 2007.

Psychosocial assessment of disabled children: challenges for inclusive education , Conference “Thinking and Moving Forward: Action and Direction”, HESP, AFP. Tbilisi, Georgia, March 1-5, 2006.

Controversies around Attention Deficit Hyperactivity Disorder (implications for the policy makers in Georgia). Georgian Electronic Scientific Journal: Education Science and Psychology, 2006/No 1(8); http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/1150.pdf , 2006.

Methodological Considerations for Teaching Foundations Courses in Social Work, Cross Regional Discipline meeting in Social Work and Psychology, HESP, AFP, Tbilisi, Georgia, November, 16-19, 2006.

MSW program Development Plan for Department of Psychology, TSU, Cross Regional Discipline meeting, HESP, AFP. Tbilisi, Georgia, Sept 29-Oct 2, 2005.

Current Higher Education Reform in Georgia, Cross-Regional Discipline Meeting, HESP,  AFP. Tbilisi, Georgia, Oct 8-10, 2004.

The Role of Subjective Factors in the Adaptability Process. VII European   Congress of Psychology, London, 2001.

Sex Differences in Aggression. XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, 2000.

Survey of the Psycho-Social Work with Street Children. Foundation  for the Development of Human Resources, psychological proceedings, 1999. Co-author.

განსხვავებები ქალისა და მამაკაცის აგრესიაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ასპირანტთა და მაგისტრანტთა სამეცნიერო კონფერენცია. მასალები. თბილისი, 1998

გოტშალკ გლეზერის კონტენტ ანალიზის სკალების გამოყენება ოჯახებში. ახალგაზრდა მეცნიერთა ჟურნალი ფსიქოლოგიაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1998.

Family Interaction and Defense Mechanisms”. XXVI International Congress of Psychology, Montreal, Canada 1995.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 1. სადოქტორო სემინარი (გაზაფხული, სადოქტორო)
 2. კვლევითი სემინარი (შემოდგომა, სადოქტორო)
 3. სოციალური მუშაობის თეორიის და პრაქტიკის საფუძვლები (შემოდგომა, სამაგისტრო)
 4. სოციალური მუშაობის პრაქტიკა I (ზოგადი) (შემოდგომა, სამაგისტრო)
 5. სოციალური მუშაობის პრაქტიკა II -(უსახლკარობა/სოციალური საცხოვრისი) (გაზაფხული, სამაგისტრო)
 6. სოციალური მუშაობის პრაქტიკა III (რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები, ნარკომანიით გამოწვეული ზიანი) (შემოდგომა, სამაგისტრო)
 7. სოციალური მუშაობის პრაქტიკა IY (ძალადობა ოჯახში: პრობლემის სამართლებრივი და სოციალური პერსპექტივა) (გაზაფხული, სამაგისტრო)
 8. ოჯახებთან და წყვილებთა კონსულიტირება (გაზაფხული, სამაგისტრო)
 9. სოციალური პროგრამების განვითარება და შეფასება (შემოდგომა, სამაგისტრო)
 10. კვლევითი პროექტი სოციალურ მუშაობაში (გაზაფხული, სამაგისტრო)
 11. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა და სოციალური მუშაობა (შემოდგომა, სამაგისტრო)
 12. სტატისტიკური მეთიოდები გამოყენება (სოციალური მუშაკებისათვის) – (შემოდგომა, სამაგისტრო)
 13. სოციალური მუშაობა და სოციალური სამართლიანობა (შემოდგომა, საბაკალავრო)
 14. შესავალი სოციალურ მუშაობაში (გაზაფხული, საბაკალავრო)
 1. კონტენტ ანალიზის მეთოდები ფსიქოლოგიაში (სამაგისტრო) – 2000
 2. სოციალური ფსიქოლოგია (სამაგისტრო) – 2000
 3. ზოგადი ფსიქოლოგია (სამაგისტრო) -2000
 4. სოციალური მუშაობის საფუძვლები (სამაგისტრო) – 2003-06
 5. მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი (საბაკალავრო) 2007

ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ფულბრაიტის კვლევითი სტიპენდია.
Fulbright Visiting Scholar Research Fellowship, 2014-15
Project “Enhancing Research Capacity and Knowledge Development through Social Work Doctoral Education”
New York University, USA

ერაზმუს მუნდუსის მობილურობის გრანტი.
ERASMUS MUNDUS ACTION 2, STRAND 1 – European Community Mobility Programme
372359-1-2012-1-FI-ERA MUNDUS-EMA21, 2014-15
Project “Family adjustment to children with disabilities: cross cultural perspective”
University of Turku, Finland

ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ფონდი, კვლევითი გრანტი.
Open Society Institute Foundation, International Scholarship Program, Alumni Grants Program 2011 -12. Log-In-ID 30016366; Project Code: E 9803.
Research Grant “The role of social workers in the mental health settings”.

რუსთაველის ფონდის კვლევითი გრანტი.
Rustaveli Foundation, LPPL The foundation for Georgian Studies, Humanities and Social Sciences. Grant # E-05-09. March, 2009.
Research Grant “The Difference Between psycho-emotional statuses of the different groups of IDPs in Georgia’.

ევრაზიის ფონდის გრანტი სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის განვითარებისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში
Eurasia Foundation-Georgia, Grant # G07-0056, 1.10.2007-31.08.2008;
Grant “Building Sound Social Work Program at the Ilia Chavchavadze State University”,

ახალგაზრდა მეცნიერთა სტიპენდია, ფსიქოლოგთა მსოფლიო კონგრესი. YOUNG SCIENTISTS PROGRAM FELLOWSHIP OF ICP 2008
Germany (07.2008-08.2008)

კავკასიის რესურს ცენტრის კვლევითი გრანტი.
PUBLICATION FELLOWSHIP PROGRAM of CAUCASUS RESEARCH RESOURCE CENTER.
Research Project: Risk Behaviors among adolescents in Georgia
A program of the Eurasia Foundation
Tbilisi, Georgia (01.2007-02.2008)
ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ფონდი, გრანტი სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის რესურს ცენტრის განვითარებისათვის.
Open Society Institute, International Scholarship Program, Alumni Grants Program 2007, Grant #14851, 09.03.2007, Grant Letter #754
Grant “Arrangement of the Resource Center for Social Work MA program”

ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ფონდი, გრანტი სოციალური მუშაობის პრაქტიკის და ბიბლიოთეკის განვითარებისათვის.
Open Society Institute, International Higher Education Support Program, Academic Fellowship Program, Grant #14324, 13.04.2006-01.11.2006
Grant “Social Work Field Education and Library Development”

აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამა, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი. ACADEMIC FELLOWSHIP PROGRAM (AFP) & CIVIC EDUCATION PROGRAM FELLOWSHIP (CEP)
Open Society Institute, International Higher Education Support Program
Budapest, Hungary (2003 – 2007)

ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ფონდი, გრანტი საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის განვითარებისათვის.
Open Society Institute Zug Foundation, Network Scholarship Program, Alumni Grants Program 2003, Log-In ID 30007729, Project Code E9803, 2003-2004;
Grant “Establishment of the Georgian Association of Social Workers”

სოციალური მუშაობის სტიპენდია, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი.
SOCIAL WORK FELLOWSHIP
Open Society Institute, New York, NY (2001 – 2003)

საუკეთესო კვლევითი ნაშრომისთვის პრემია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო, 1998.

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, გამგეობის წევრი, დამფუძნებელი, კვლევის და კლინიკური სოციალური მუშობის კონსულტანტი (2004-დღემდე)

სოციალური მომსახურების სააგენტო. ქვემო ქართლი საბჭოს წევრი. (2011 წლიდან).