მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ენათმეცნიერება

2015 – მიწვეული პროფესორი, სტოკჰოლმის უნივერსიტეტის ლინგვისტიკის განყოფილება
2015 – სლავური, აღმოსავლეთ ევროპული და ევრაზიული ასოციაციის (ASEEES) წევრი. პიტსბურგის უნივერსიტეტი. ამერიკა
2014 – ქართული ენის ლექტორი, ლაიდენის ლინგვისტთა საზაფხულო სკოლა, ნიდერლანდები
2013 – საერთაშორისო აკადემიური ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი Journal of Journalism and Mass communication (აშშ)
2013 – საერთაშორისო აკადემიური ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი “XXI Century Linguistics: new research and prospects” (კიევი, უკრაინა)
2013 – ATINER (აკადემიურ კვლევათა მსოფლიო ასოციაციის) აკადემიური წევრი
2013 – საერთაშორისო აკადემიური სარედაქციო კოლეგიის წევრი US-China Foreign Language and Sino-US English Teaching
2013 – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტის სრული პროფესორი
2009 – არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ენისა და კულტურის განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
2008 – საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი
2007-2008 – სეულის სანგმიუნგის უნივერსიტეტის პროფესორი (ქართული ენა და კულტურა)
2007 – თ. მახარობლიძის სცენარით ჰოლივუდის სტუდიაში (Cinema Classic) გადაღებული ფილმი „პეპლები ქარში“ მიიწვიეს ავა გარდნერის კონოფესტივალზე.
1998 – იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის ქართველოლოგიური განყოფილება (გერმანია) – მოწვეული პროფესორი
1988-2006 – თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის ახალი ქართული ენის კათედრის დოცენტი, პროფესორი
1985-1992 – აშშ ნევადის შტატის ქალაქ რენოს ბასკურ-ამერიკული საზოგადოების წევრი, საპატიო პროფესორი
1984-1992 – საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიის უცხოეთის ქვეყნებზე მაუწყებლობის მთავარი რედაქციის საგარეო ურთიერთობათა ჯგუფის უფროსი რედაქტორი
1989 – BBC-ის პირველი პოლიტიკური არხი „პანორამა“ ინგლისის სამეფო აკადემიის მიერ პრემირებული ფილმის – „Bloody Sunday“ – რედაქტორი
1981-1983 – საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს მასწავლებელთა დახელოვნების ცენტრალური ინსტიტუტის სარედაქციო-საგამომცემლო განყოფილების რედაქტორი
1978 – სტუდენტური ეროვნული მოძრაობის ლიდერი საქართველოს კონსტიტუციაში ქართული ენის უფლებათა დაცვისათვის

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ენათმეცნიერება, ჟესტური ენები, ქრთველოლოგია, კომპიუტერული ლინგვისტიკა

წიგნები

 • Makharoblidze (2012) THE GEORGIAN VERB. LINCOM.DE; Germany. ISBN 9783862882960. LINCOM Studies in Caucasian Linguistics 20. 656pp.2012.
 • Makharoblidze (2012) BREVE GRAMÁTICA DE GEORGIANO (tradusco por R. Serrano) LINCOM.DE; Germany. ISBN 9783862883127. Edición lingüística 90. 146pp. 2012.
 • მახარობლიძე თ. (2012) ქართული ჟესტური ენა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USIAD, Save The Children თბილისი 610-გვ.
 • მახარობლიძე თ. (2012) ქართული ჟესტური ენა. ტრენინგის სახელმძღვანელო. მესამე საფეხური, გზამკვლევი ტრენერისათვის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USIAD, Save The Children თბილისი
 • მახარობლიძე თ. (2012) ქართული ჟესტური ენა. ტრენინგის სახელმძღვანელო. მესამე საფეხური, რვეული ტრენინგის მონაწილეებისათვის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. USIAD, Save The Children თბილისი
 • მახარობლიძე თ. (მანანა ბოჭორიშვილი, სოფიო გორგოძე, მანანა ვარდიაშვილი, საბა ჩიხლაძე) (2012) პრაქტიკული სახელმძღვანელო ტრენერებისთვის. თანაავტორი, თავი „კომუნიკაცია“ TPDC -მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, საქართველოს განათლების სამინისტრო. თბილისი. 2012
 • Makharoblidze (2011) – BREVE GRAMÁTICA DE GEORGIANO Traducido por Dr. Rafael Óscar Uribe Villegas LINCOM. DE; Mexico Universidad National del Mexico. 2011 (accepted for print).
 • მახარობლიძე თ. (2010) ლინგვისტური წერილები საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. თბილისი. ISBN 978-9941-416-21-7; 183 gv.
 • Makharoblidze (2009) – A SHORT GRAMMAR OF GEORGIAN. LINCOM.DE; Germany. ISBN 9783895861512. 126 pp. ISBN-10: 3895861510|ISBN-13: 9783895861512
 • Makharoblidze (2009) – BASIC GEORGIAN. LINCOM. DE; Germany. ISBN 9783895861154. LINCOM Practical Language Courses 01. 200 pp. 2nd printing 2009.
 • მახარობლიძე თ. (2009) ლინგვისტური წერილები – საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. თბილისი. ISBN 978-9941-404-50-4 173 gv.
 • Makharoblidze (2008 ) – BASIC GEORGIAN. LINCOM. DE; Germany. ISBN 9783895861512. LINCOM Studies in Caucasian Linguistics 16. ref. no.: ISBN 978 3 89586 151 2. 204 pp.
 • Makharoblidze (2008) – LEARNING GRAMMAR OF GEORGIAN. “Georgian for Foreigners”. St. Andrew University of the Patriarchy of Georgia. ISBN 978-9941-9018-8-1 Tbilisi. 110 pp.
 • მახარობლიძე თ. (2007) – ბასკური და ქართველური დესტინაციური სისტემების ტიპოლოგია. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISBN 978-99940-911-5-7, 225
 • მახარობლიძე თ. (2007) ქართული – როგორც მეორე ენა. სახელთა სწავლებისათვის არაქართულ სკოლებში. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 978- 99940-911-4-0. 44
 • მახარობლიძე თ. (2005) ბასკური ზმნის ადრესატობის კატეგორიის ტიპოლოგიური ანალიზი. თსუ. თბილისი. ISSN 99940-0-685-1, 127
 • მახარობლიძე თ. (2005) დესტინაციურ სისტემათა ტიპოლოგია (ქართული და ბასკური მასალა) თსუ. თბილისი. ISSN 99940-850-6-9. 158 gv.
 • მახარობლიძე თ. (2005) ქართული და ბასკური დესტინაციური სისტემების ტიპოლოგია. სადოქტორო დისერტაციის ავტორეფერატი. თსუ. თბილისი. 25 გვ.
 • Makharoblidze (1988) – Система адресатности баскского глагола – Опыт выявления, описания и типологической характеристики. Автореферат кандидатской диссертации. The system of addressee of Basque verb საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი. თსუ. თბილისი. 24 გვ.

სტატიები ჟურნალებში

 • თ. მახარობლიძე (2014), საქართველოში მცხოვრები ყრუთა თემის იდენტობის საკითხები. საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე “ევროპული ღირებულებები და იდენტობა“ (მოხსენებები). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი. გვ. 229-234; 426-420
 • თ. მახარობლიძე (2014), დროის სისტემა ქართულ ჟესტურ ენაში. ენათმეცნიერების საკითხები. ეძღვნება ი. მელიქიშვილის ხსოვნას. ISSN 1512-0673. თსუ, თბილისი გვ. 209-218
 • თ. მახარობლიძე (2014), ქართული ჟესტური ენის დოკუმენტირების პროცესი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში -2 “. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • თ. მახარობლიძე (2014), ზოგი რამ უცხო სიტყვათა შესახებ. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები 14. ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი
 • თ. მახარობლიძე (2014), ქართული დაქტილური ანბანი. იკე, ტ. 42. ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი
 • თ. მახარობლიძე (2014), კვლავ მესამე სერიისა და ინვერსიის შესახებ. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის მე-3 სამეცნიერო კრებული. თბილისი
 • T. Makharoblidze “(2013/2014), About the Category of Version in Georgian Verbs.” In XXI Century Linguistics: new research and prospects. Ukraine. Kiev
 • თ. მახარობლიძე (2013), “დროის კატეგორია ქართულ ჟესტურ ენაში”. ქუთაისის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ ქუთაისი, 294-302 გვ.
 • თ. მახარობლიძე (2013), “ზმნათა უღვლილება ქართულ ჟესტურ ენაში”, კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში“. თსუ. თბილისი. 231-233 გვ
 • თ. მახარობლიძე (2013),  „ტერმინთა პრობლემა ქართულ ჟესტურ ენაში.“ კრებულში ტერმინოლოგია – ქართული ენის ხვალინდელი დღე”. ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თსუ, თბილისი
 • T. Makharoblidze (2013), Electronic Dictionary of Georgian Sign Language. GMLT. A. Chikobava Institute of Linguistics. Tbilisi (accepted for print)
 • თ. მახარობლიძე (2013), ვერსიის კატეგორიის თავისებურებანი. იკე XLI ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თსუ, თბილისი
 • T. Makharoblidze (2013), On Georgian Dactyl Alphabet. INDIAN JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS – IJOAL (Vol. 40, No. 1-2, Jan-Dec 2014)C/o BAHRI PUBLICATIONS, Kalkaji, New Delhi. 2013
 • T. Makharoblidze (2013), Georgian Sign Language Electronic Dictionary. International Journal of Computer and Information Technology. ISSN 2279-0764. vol. XX issue XX –XXXXXXXX 201X www.ijcit.com
 • თ. მახარობლიძე (2013), ინვერსია და ერგატივიზაციის პროცესი. ენათმეცნიერების საკითხები. ეძღვნება ტოგო გუდავას დაბადების 90-ე წლისთავს. ISSN 1512-0673. თსუ. თბილისი. გვ. 240-247
 • თ. მახარობლიძე (2013), The Category of Version in Georgian Sign Language. ვერსიის კატეგორია ქართულ ჟესტურ ენაში. კადმოსი 5.2013 ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი (168-191)
 • თ. მახარობლიძე (2012), On the Category of Version. ვერსიის კატეგორიის შესახებ ქართულში. კადმოსი. ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი გვ.154-213
 • T. Makharoblidze (2013). The Georgian Dactyl Alphabet. Disability studies Quarterly. DSQ, Vol. 33, No.3 (2013), http://dsq-sds.org/article/view/3318
 • თ. მახარობლიძე (2012), ჟესტურ ენათა ნაციონალიზაციის პროცესი. „კავკასიოლოგიური ძიებები“ III, თსუ. თბილისი. გვ.131-151
 • თ. მახარობლიძე (2012), ჟესტური ენები. თსუ, ქართული ენის ინსტიტუტის შრომები #2 გვ.159-171
 • T. maxarobliZe (2012), მოქმედების დრო ქართულ ჟესტურ ენაში. “კავკასიოლოგიური ძიებები” – IV; თსუ. თბილისი. გვ. 77-79: 231-233
 • T. maxarobliZe (2012), ქართული ზმნის ვერსიის კატეგორიის შესახებ. “კავკასიოლოგიური ძიებები” – III, თსუ, თბილისი. გვ.159-171
 • T. Makharoblidze The Category of Version in Georgian. David’s Publishing. US-China Foreign Language, ISSN1539-8080 Chicago. 2012
 • Makharoblidze T. Inertia and Asymmetries. Scholarly Journals. September 2011. www.scholarly-journals.com JSRE-020
 • Makharoblidze T. The Functions of Georgian Preverbs. The volume of selected papers “Advances in Kartvelian Morphology and Syntax”, Diversitas Linguarum, Universitätsverlag Brockmeyer, Bochum. 2011
 • თ. მახარობლიძე (2011), კონკრეტული თუ აბსტრაქტული? იკე 39, ეძღვნება აკად. ქ. ლომთათიძის დაბადებიდან 100 წლისთავს. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1987-6572 126-133
 • თ. მახარობლიძე (2011), ზმნისწინის ექვსი ფუნქცია და ზმნისწინთა კლასიფიკაცია. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები – 11, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1987-7691 გვ. 147-158
 • თ. მახარობლიძე (2010), ინერციის კანონი. იკე 38, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1987-6572 გვ. 104-106
 • თ. მახარობლიძე (2010), ენობრივი ლოგიკა და ასიმეტრიები. „ტიპოლოგიური ძიებანი“ – VI. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, გიორგი წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1512-326X გვ.189-193
 • თ. მახარობლიძე (2010), ისევ მესამე სერიისა და ინვერსიის შესახებ. საენათმეცნიერო ძიებანი XXIX. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1987-6653. გვ.138-145
 • თ. მახარობლიძე (2009), თანდებულები ერგატივის სემანტიკით. საენათმეცნიერო ძიებანი XXIX. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ჳშშნ 1987-6653. გვ. 145-149 გვ.
 • Makharoblidze T. (2008), Gaur Gungo Baskologia Kartveliarraren Emaitzak Eta Erspektibak; – The Results and Perspectives of Kartvelian Bascology. In: Gernica 2008 №2 www.gernika.ru
 • http://www.gernika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26:gaur-egungo-baskologia-kartveliarraren-emaitzak-eta-perspektibak-r&catid=6:euskara&Itemid=13. (in Basque and Russian)
 • Makharoblidze T. (2007), The general parameters of destination systems. In: “Litera Vasconicae” Institut Labayru. Spring 2007. 77-90
 • თ. მახარობლიძე (2007), ქართული – როგორც მეორე ენა (ნაცვალსახელის სწავლება) მეთოდური ჟურნალი “მერმისი” -10; OSCE. სამოქალაქო ცივილიზაციისა და ინტეგრაციის ცენტრი. თბილისი. ISSN 1512-2662. გვ.12-25
 • თ. მახარობლიძე (2006), ქართული – როგორც მეორე ენა (არსებითი სახელი). მეთოდური ჟურნალი “მერმისი” -1-5; OSCE. სამოქალაქო ცივილიზაციისა და ინტეგრაციის ცენტრი. თბილისი. ISSN 1512-2662. გვ.14-20
 • თ. მახარობლიძე (2006), ქართული – როგორც მეორე ენა (ბრუნება). მეთოდური ჟურნალი “მერმისი” -6-7; OSCE. სამოქალაქო ცივილიზაციისა და ინტეგრაციის ცენტრი. თბილისი. ISSN 1512-2662. გვ.11-20
 • თ. მახარობლიძე (2006), ქართული – როგორც მეორე ენა (ზედსართავის სწავლება) მეთოდური ჟურნალი “მერმისი” -9; OSCE. სამოქალაქო ცივილიზაციისა და ინტეგრაციის ცენტრი. თბილისი. ISSN 1512-2662. გვ.12-25
 • თ. მახარობლიძე (2006), ქართული – როგორც მეორე ენა (რიცხვითი სახელის სწავლება) მეთოდური ჟურნალი “მერმისი” -9; OSCE. სამოქალაქო ცივილიზაციისა და ინტეგრაციის ცენტრი. თბილისი. ISSN 1512-2662. გვ.14-22
 • Makharoblidze T. (2006), About the Category of Version. In: “Moambe”, Bulletin of The Georgian National Academy of Sciences, vol.173, number 3. May-June 2006, Georgian National Academy Press, ISSN 0132-1447. Tbilisi, 629-631
 • თ. მახარობლიძე (2006), ქცევის კატეგორიის თავისებურებანი. საენათმეცნიერო ძიებანი XXI. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1987-6653. გვ. 193-200
 • თ. მახარობლიძე (2005), დრო-კილოთა ინგლისურ-ქართული შესაბამისობა. იკე, ტ. 35 არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISBN 99940-864-5-6, გვ. 211-215
 • თ. მახარობლიძე (2005), ახალი საბაზისო თეორია ისტორიულ-შედარებითი ენათმეცნიერებისათვის. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები – IX; არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISBN 99940-864-7-2, გვ.198-203
 • თ. მახარობლიძე (2005), ქართული – როგორც მეორე ენა (შესავალი) მეთოდური ჟურნალი “მერმისი” -1-5; OSCE სამოქალაქო ცივილიზაციისა და ინტეგრაციის ცენტრი. თბილისი. ISSN 1512-2662. გვ. 11-18
 • Makharoblidze T. (2005), A Few Questions About Basque Noun Morphology. Georgian Academy of science “Moambe”, Bulletin of The Academy of Sciences, vol.172, number 1. July-August 2005, Georgian National Academy Press, Tbilisi. ISSN 0132-1447. pp.159-162
 • თ. მახარობლიძე (2005), მესამე სერიაში ე. წ. უფუნქციო ქცევის ნიშნების შესახებ. ენათმეცნიერების საკითხები I-II, თსუ. თბილისი. გვ. 99-101
 • Makharoblidze T. (2005), Некоторые вопросы типологии дестинативных систем – A few questions concerning the typology of the destination systems. In: Caucasiology № 7. Russian Academy of Science. ISSN 1512-1216 Moscow. 152-157
 • Makharoblidze T. (2005), Вопросы типологии дестинативных систем. About the typology of destination systems. In: Journal of The Kabardo-Balkarian University №7, Nalchik. ISSN 1726-9946, 79-81
 • თ. მახარობლიძე (2005), ერგატივის გენეზისისათვის. გელათის აკადემიის ჟურნალი. ქუთაისი. ISSN 1512-1593. 2005-ჳ. გვ.46-58
 • მახარობლიძე (2005), ვინ-რა კატეგორიის სინქრონული ანალიზისთვის ქართულში. გელათის აკადემიის ჟურნალი. ქუთაისი. 2005 – III. ISSN 1512-1593. გვ. 39-48
 • თ. მახარობლიძე (2005), კლას-კატეგორიათა ნაშთები ნაცვალსახელთა ბრუნებაში. თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები – IX. თბილისი. გვ. 93-96
 • თ. მახარობლიძე (2005), პირიანობა და ვალენტობა. „საენათმეცნიერო ძიებანი“ XVIII. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISSN 1987-6653; გვ. 50-57
 • თ. მახარობლიძე (2004), ერგატივის გენეზისისათვის. თსუ კავკასიოლოგიის განყოფილების 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული. თსუ, თბილისი. ISSN 99940-32-04-5 გვ. 65-71
 • თ. მახარობლიძე (2003), ბასკური ზმნის ადრესატობისა და ქართული ზმნის ვერსიის კატეგორიათა ტიპოლოგიური შეპირისპირების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. თსუ შრომები, ენათმეცნიერების სერია. თსუ, თბილისი. ISSN 1512-1429. გვ. 24-45
 • თ. მახარობლიძე (2001), ქართული ენის დესტინატური სისტემის ტიპოლოგიური ანალიზისათვის. ვ, თოფურიას მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თსუ, თბილისი. გვ.131-135
 • Makharoblidze (1996), Semejanzas tipologicas de la categoria “adresada” del verbo basco y la categoria de versioned del verbo georgiano. Typological Items addresee of Basque verbs and version of Georgian verbs. In: Fontes Linguae Vasconum, Studia et documentra, Navarra, Mayo-Agosto 1996 separata; 181-190
 • თ. მახარობლიძე (1995) – ვექტორიალობის თეორიისა და ლინგვისტური ვექტორის შესახებ. „საენათმეცნიერო ძიებანი“- IV, თსუ. თბილისი. გვ. 9-13
 • თ.  მახარობლიძე (1988) ადრესატობის კატეგორიის მარკიორები და ადრესატის ბრუნვა ბასკურში. თსუ შრომები XVI, ჰუმანიტარული სერია. თსუ, თბილისი. ISSN 0205-5457. გვ.189-193
 • Makharoblidze T. (1987), О категории адресатности Баскского глагола. About the category of addressee of Basque verb. In: TSU works XIV. Tbilisi. ISSN 0205-5457, 293-297
 • Makharoblidze T. (1987), О категории адресатности в Баскском глаголе. About the category in addressee in Basque verb. In: Referencial Problems in Language and Literature. TSU press. Tbilisi. 78-79
 • Makharoblidze T. (1986), Zur Frage des Adressatbezugs im Baskishen Verb, Sprachbau und Sprachwandel, Wissenshaftliche Beiträge der Friedrich-Shiller –Universität, ISSN 0232-3753 Jena, 70-85

კონფერენციის თეზისები

 • თ. მახარობლიძე, ელექტრონული სწავლება ინკლუზიური განათლების სფეროში. საერთაშორისო კონფერენცია „ინიციატივები და გამოწვევები ელექტრონულ სწავლებაში – სწავლა ახალი მედია-საშუალებით“. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ, საქართველოს განათლების სამინისტრო, პროფესიული განათლების ეროვნული ცენტრი. თბილისი. 2014 25-26 ნოემბერი
 • T. Makharoblidze, The current researches about GESL. Conference Forum of the Deaf –the future vision of European development cooperation in the field of deaf people. NGO The Union of Deaf – “Neslyšící s nadějí” . 2014 14 November, http://www.neslysicisnadeji.org. Prague, Czech Republic.
 • თ. მახარობლიძე, ქართული ჟესტური ენის დოკუმენტირების პროცესი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში -2 “. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 24-26 ოქტომბერი. 2014
 • T. Makharoblidze, The indirect object in Georgian Sign Language. “The third meeting on the “Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory”. (FEAST) University of Venice, Italy. June 9-11 2014
 • T. Makharoblidze, Polypersonal verbal categories in Georgian sign language. The II International Conference “Linguistic Rights of the Deaf”. Moscow May 20-22
 • T. Makharoblidze, Polypersonal verbal categories in Georgian sign language. Athens Institute for education and Research – ATHENER. The 7th Annual International Conference on Languages & Linguistics, July 2014, Athens, Greece http://www.atiner.gr/papers.htm
 • T. Makharoblidze Version in Georgian sign language (GESL). The 2014 CESS Conference. H Harriman Center of Columbia University NY. Oct. 24-26
 • თ. მახარობლიძე, საქართველოში მცხოვრები ყრუთა თემის იდენტობის საკითხები. საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე “ევროპული ღირებულებები და იდენტობა“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო, ევროკავშირი, ასოციაცია Georgia Proeuropa, საფრანგეთის ქართველთა სათვისტომო. თსუ. თბილისი. 2014 წლის 16-18 ივნისი
 • თ. მახარობლიძე, საქართველოში მცხოვრები ყრუთა თემის ლინგვისტური იდენტობა. „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXV“ ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი, 2014. 14-17 აპრილი. გვ.43-44
 • თ. მახარობლიძე, „ქართული ჟესტური ენის მეცნიერული კვლევა“. საერთაშორისო კონფერენცია „ ჟესტური ენის როლი ყრუთა განათლებასა და ინტეგრაციაში“. საქართველოს ყრუთა კავშირი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 12-14 ნოემბერი, 2013
 • თ. მახარობლიძე, ზმნათა უღლების კატეგორიები ქართულ ჟესტურ ენაში. ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 72-ე სამეცნიერო სესია. თბილისი. დეკემბერი, 2013.
 • T. Makharoblidze About the first Georgian dactyl alphabet. Central Eurasian Studies Society. The 2013 CESS Conference. University of Wisconsin –Madison. 20013 Oct.3-6
 • T. Makharoblidze, Complexity of Georgian. Centre for Promotion of Knowledge and Language Learning. International Conference on Languages, Linguistics and Society 2013 (ICLALIS 2013 23-24 Oct.) Malaysia, Kota Kinabalu. Sabah.
 •  T. Makharoblidze, The First Georgian Dactyl Alphabet. Athens Institute for education and Research – ATHENER. The 6th Annual International Conference on Languages & Linguistics, 8-11 July 2013, Athens, Greece http://www.atiner.gr/papers.htm
 • თ. მახარობლიძე, “ზმნათა უღვლილება ქართულ ჟესტურ ენაში”, კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში“. თსუ. თბილისი. 2013; 23-26 ოქტომბერი
 • თ. მახარობლიძე, „ტერმინთა პრობლემა ქართულ ჟესტურ ენაში.“ კონფერენცია თემაზე ტერმინოლოგია – ქართული ენის ხვალინდელი დღე”. ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თსუ, თბილისი 2013. 11-12 ივნისი
 • T. Makharoblidze. Electronic Dictionary of Georgian Sign Language. GMLT. The III International Conference Georgian Language and Modern technologies. A. Chikobava Institute of Linguistics. Tbilisi. 2013, 4-5 Sept. თ. მახარობლიძე, „ქართული ჟესტური ენის ელექტრონული ლექსიკონი“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები III“. ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 4-5 სექტემბერი, 2013
 • თ. მახარობლიძე, დაქტილური სისტემები ა. ჩიქობავას საკითხავები. აა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. აპრილი, 2013
 • თ. მახარობლიძე, “დროის კატეგორია ქართულ ჟესტურ ენაში”. ქუთაისის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ 10-12 მაისი, 2013 წელი. ქუთაისი, საქართველო
 • თ. მახარობლიძე „არავერბალური კომუნიკაცია“. ბესარიონ ჯორბენაძის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. ბ. ჯორბენაძის სახელობის საზოგადოება დაა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. დეკემბერი, 2012
 • თ. მახარობლიძე, კითხვადობის ლინგვისტური პარამეტრები. სემინარი კითხვადობის კრიტერიუმების ქართულენოვანი სასწავლო ტექსტებისათვის. საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი.// T. Makharoblidze, Linguistic parameters of Readability G-PRIED Georgian Primary Education project. Establishing Readability Criteria in Georgia. 2012 July
 •  T. Makharoblidze, M. Manjgaladze, M. Shurgulaia About the e-learning course of Georgian. The 6th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. AICT 2012 Georgia, Tbilisi, 17-19 October 2012
 • T. Makharoblidze, The typological analysis of the category of version in Georgian verbs Conference on the languages of the Caucasus. Boğazici University & IFEA. Istanbul. November 29 – December 1, 2012
 • თ. მახარობლიძე, კლასის კატეგორიის ტიპოლოგიისათვის, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXIII. ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 24-27 აპრილი, 2012
 • T. Makharoblidze, Verbs in Georgian Sign Language. Thirteenth Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society at Indiana University in Bloomington, Indiana, USA, October 18-21, 2012
 • თ. მახარობლიძე, ჟესტურ ენათა ნაციონალიზაციის პროცესი. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი “ფოლკლორი და კავკასიის ხალხთა ლინგვოკულტუროლოგია” მიძღვნილი პროფესორ ვალეჰ ჰაჯილარის ხსოვნისადმი. თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი, სოხუმის უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ფოლკლორის ინსტიტუტი, თურქეთის არდაჰანის უნივერსიტეტი, თურქეთის არქიტექტორთა კავშირი, პროფესორ ვალეჰ ჰაჯილარის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურული გამოკვლევების ფონდი. 2012 აპრილი, თსუ. 123-124 გვ.
 • თ. მახარობლიძე, ჟესტური ენები. თსუ კონფერენცია მიძღვნილი შ. ძიძიგურის დაბადებიდან მე-100 წლისთავისადმი. თსუ, 2011 ნოემბერი თბილისი.
 • თ. მახარობლიძე, ხმოვანი პრეფიქსების შესახებ გარდამავალი ზმნის მესამე სერიის ფორმებში. ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2011. ოქტომბერი. თბილისი.
 • თ. მახარობლიძე, მ. მანჯგალაძე ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსი. საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები” არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2011. ივლისი. თბილისი.
 • თ. მახარობლიძე, მ. მანჯგალაძე ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსის სპეციფიკა. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის და არასამთავრობო ორგანიზაცია “საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრის” საერთაშორისო კონფერენცია ბათუმი-თბილისი. 2011. ივლისი.
 • მახარობლიძე თ. კონკრეტული თუ აბსტრაქტული? “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები” არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. სენაკი, 2011 წ. 25-27 მარტი თბილისი.
 • T. MakharobliZe, M. Manjgaladze, M. Shurgulaia Pedagogical and Organizational Frameworks for Online Language Studies. AICT International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Baku. 2011 October.
 • Makharoblidze T. Inversion and the process of ergativization. The 2nd International Congress of Caucasologists. Institute of Caucasiology, Faculty of Humanities, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University; Arnold Chikobava Institute of Linguistics. Bazaleti, Georgia. 9-12 November, 2010
 • Makharoblidze T. The ergative Construction of Georgian. CESS 2010. The Annual Conference. Michigan. USA. 2010 October 27-31
 • მახარობლიძე თ. (2010) – ზმნისწინის ფუნქციები და კლასიფიკაციის პრინციპები. 13-16 აპრილი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. ISBN 978-9941-12-962-9; გვ. 44-46
 • Makharoblidze T. (2009) Institution Building and Human Resource Development for eLearning in the Caucasus. Inwent, Germany. Workshop: 8. – 13. 06. 2009 Tbilisi Makharoblidze T. (2009) – Institution Building and Human Resource Development for e-Learning in the Caucasus. Inwent, Germany. Workshop: 13.06. 2009 Tbilisi, 3-7p.
 •  Makharoblidze T. (2009) – The Functions of Georgian Preverbs. Advances in Kartvwelian Morphology and Syntax.. University of Bremen. Germany September 29-30 2009
 • Makharoblidze T. (2009) Electronic Teaching of Georgian. E-learning workshop of InWent capacity building International. Tbilisi 8-13 June 2009.
 • მახარობლიძე თ. (2009) მოაზროვნე სუბიექტი და ერგატიული კონსტრუქციები. საერთაშორისო ლინგვისტური კონფერენცია “ერგატივი და ერგატიული კონსტრუქცია მსოფლიოს ხალხთა ენებში” თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 21-23 მაისი. გვ.102-105
 • მახარობლიძე თ. (2009) ზმნისწინის ექვსი ფუნქცია. გ. კიკნაძის მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი –III. 12-13 ივნისი. გვ. 7
 • მახარობლიძე თ. (2008) – პირიანობა და ვალენტობა ქართულში. XVII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია “ქართული ზმნის მორფოლოგია” არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ახალციხე. 14-15 ნოემბერი. გვ.39-40
 •  მახარობლიძე თ. (2008) დესტინაცია და ერგატიულობა. იბერიულ კავკასიური ენათმეცნიერების II საერთაშორისო სიმპოზიუმი: მემკვიდრეობა და პერსპექტივები, მიძღვნილი ა. ჩიქობავას 110-ე წლისთავისადმი. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 2008 9-11 ოქტომბერი. ISBN 978-9941-13-049-6; გვ.12 ; გვ.281-283
 • Makharoblidze T. (2008) Methodical and didactical approaches for distance education. InWEnt Institution Building and Human Resourse Development for E-learning. Tbilisi. 1-5 December
 • მახარობლიძე თ. (2007) ახალი საბაზისო თეორია ისტორიულ-შედარებითი ენათმეცნიერებისათვის. თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ა. შანიძის მე-100 წლისთავისადმი. ISBN 978-99940-0-681-6, თბილისი. გვ.77-78
 • Makharoblidze T. (2007) – Intransitive Ergativity. Materials of the First International Congress of Caucasiologists, TSU. ISBN 978-9941-12-048-0, 113-114
 • Makharoblidze T. (2007) – Linguistic Mirrors For Complexity and Secuirity. NATO programme Security Through Science, Advanced Research Workshop Complexity and Security, 26-30 March, Tbilisi. Georgia.
 •  მახარობლიძე თ. (2007) ინერციის კანონი. ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია თსუ. თბილისი; 08. 01.
 •  Makharoblidze T. (2007) The Role of Version in Georgian Flexion. Conference on the languages of the Caucasus. Max Plank Institute of Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany. 07-09 December, 2007
 • მახარობლიძე თ. (2007) ვერსიის კატეგორიისა და მესამე სერიაში ე. წ. უფუნქციო ქცევის ნიშნების შესახებ. საქართველოს განათლების სამინისტრო, თსუ. თბილისი. 14-17 აპრილი. ISSN 1512-4622; გვ.181-196
 • მახარობლიძე თ. (2007) თანდებულები ერგატივის სემანტიკით. გიორგი ახვლედიანის დაბადების 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 24 აპრილი
 •  მახარობლიძე თ. (2006) ქცევის კატეგორიის თავისებურებანი. ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია თსუ. თბილისი, 2006 08.01.
 • მახარობლიძე თ. (2006) განაცხადი ახალი სამეცნიერო დარგის შექმნის შესახებ. თსუ ახალი და ძველი ქართული ენის კათედრების გაერთიანებული სხდომა, ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის სხდომა-სემინარი; ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; 2006 წ. მაისი
 • მახარობლიძე თ. (2005) ვინ-რა კატეგორიის სინქრონული ანალიზისათვის ქართულში; ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია თსუ. თბილისი; 08.01.
 •  Makharoblidze T. (2005) About the typology of destination. Language, History and Cultural Identities in The Caucasus, IMER (international Migration Ethnic Relations. Malmo University. Malmo, 17-19 June, 2005
 •  მახარობლიძე თ. (2004) ერგატივის გენეზისისათვის. კავკასიოლოგიური კონფერენცია მიძღვნილი თსუ კავკასიური ენების კათედრის დაარსების 70-ე წლისთავისადმი. თსუ, თბილისი.
 • მახარობლიძე თ. (2003) აღსანიშნის განპირობებულობის შესახებ. ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია თსუ. თბილისი, 2003 08.01.
 • მახარობლიძე თ. (1996) ზედსართავ სახელთა ტიპოლოგიური კლასიფიკაციის შესახებ. ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების III სამეცნიერო კონფერენცია. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. გვ. 30
 • მახარობლიძე თ. (1996) – პერსონაჟთა მეტყველების დიალექტურ ფორმათა თარგმანის ტიპოლოგია. “ქუთაისური საუბრები” III, დიალექტოლოგიის ინსტიტუტი, ქუთაისი გვ. 123
 • მახარობლიძე თ. (1996) – ქართული ზმნის ტიპოლოგიური ანალიზისათვის. თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ი. ჯავახიშვილის 120-ე წლისთავისადმი. თბილისი. თსუ. 21-31 მაისი, გვ.51
 •  მახარობლიძე თ. (1996) ლინგვისტური ვექტორის შესახებ. ბ.ჯორბენაძის საზოგადოების II სამეცნიერო კონფერენცია. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. გვ.19-20
 • მახარობლიძე თ. (1995) ქართული ზმნის ძირითადი მორფოლოგიური დესტინაციური კატეგორიები. თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. თსუ. 22-25 მაისი, გვ. 67-68
 •  მახარობლიძე თ. ადრესატობის კატეგორიის მარკიორები და ადრესატის ბრუნვა ბასკურში თსუ შრომები XVI, ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სერია, თბილისი, 1988
 • Махароблидзе Т. Ш. О категории адресатности в Баскском глаголе. Проблемы референции в языке и литературе. Тбилиси. ТГУ. 1987

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი
ქართული ენის მორფოლოგია 1 (2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
მეტყველება და აზროვნება (2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
ქართული ენის მორფოლოგია 2 (2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)

მაგისტრატურა
ქართული ენის ტიპოლოგიური ანალიზი (2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)

ბაკალავრიატი
ქართული ჟესტური ენა (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
მეტყველება და აზროვნება (2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
ქართული ჟესტური ენა (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
ქართული ენის მორფოლოგია 2 (2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
ქართული ენის მორფოლოგია 1 (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
ქართული ჟესტური ენა (2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
მეტყველება და აზროვნება (2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
ქართული ჟესტური ენა (2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)
ქართული ენის მორფოლოგია 2 (2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
ქართული ენის მორფოლოგია 1 (2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი)

დოქტორანტურა
სადოქტორო სემინარი (2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
სადოქტორო სემინარი (2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
სადოქტორო სემინარი (2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)
სადოქტორო სემინარი (2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი)

სხვა სალექციო კურსები
სალექციო კურსები ლინგვისტიკაში, ქართველოლოგიაში, ტიპოლოგიაში (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1989-2012 წწ.)
სალექციო კურსები ქართული ენისა და კულტურის, ქართველური ენების მორფოსინტაქსის შესახებ (სამხრეთ კორეის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, ნიდერლანდების, აშშ-ის უნივერსიტეტებში)