მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი , მუსიკის მიმართულებით

თამაზ გაბისონიამ 1986 წელს დაამთავრა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია მუსიკისმცოდნეობის სპეციალობით და 2009 წელს მიენიჭა მუსიკოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 1995-2011 წლებში მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში პედაგოგად და მეცნიერ-თანამშრომლად. სხვადასხვა წლებში ასწავლიდა თბილისის კულტურის ინსტიტუტში, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლეს სასწავლებელში, ბათუმის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს 2011 წლიდან.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ქართული ხალხური მუსიკა და საეკლესიო საგალობელი, მსოფლიო ხალხთა ტრადიციული მუსიკა, მუსიკა და რელიგია, სემიოტიკა

რჩეული პუბლიკაციები
1. Criteria for Determining the Types of Polyphony of Georgian Folk Songs. In: Echoes from Georgia: Seventeen Arguments on Georgian Polyphony. Focus on Civilizations and Cultures – Music. 2009. Editors: Rusudan Tsurtsumia, Joseph Jordania. Reviewers: Simha Arom (France), Polo Vallejo (Spain) Nova Science Publishers. Inc. New York.
2. Terminological priorities of Georgian traditional polyphony. In: European Voices II (Cultural Listening and Local Discourse in Multipart Singing Traditions in Eupore).Ardian ahmedaja (ed). Pp 207-219. Bohlau Verlag Wien-Koln-Weimar. 2011
3. სეკუნდის დიალექტიკა ეთნიკურ მუსიკაში. სტატიკა და დიალექტიკა – ტრადიციული მრავალხმიანობის V საერთაშორისო სიმპოზიუმი; ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, 2012 წლის მოხსენებები. (2013)
4. The known examples of personal influence on Georgian musical tradition. – Third Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music 12-16 september 2013 Budapest. 2015
5. ბურდონის სემიოტიკური განზომილებები ეთნიკურ მუსიკაში. ტრადიციული მრავალხმიანობის VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი; მოხსენებები. ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, 2014 წლის მოხსენებები. თბილისი. 2015
6. მეტაფორები მუსიკაში. რიტორიკული ფიგურების პარალელები ქართულ ტრადიციულ მუსიკაში. სემიოტიკის მე-5 სამეცნიერო კონფერენცია, სამყარო მეტაფორებში და მეტაფორების სამყარო. სემიოტიკა XIV. თბილისი, 2014
7. ქართული მუსიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი, ფოლკლორისა და საგალობლის რედაქტორ-კონსულტანტი და სტატიების ავტორი (ფოლკლორული მუსიკა, ფოლკლორი ქართული მუსიკალური, ქართული მუსიკალური დიალექტები და სხვ.), ავტორ-შემდგენლები და რედაქტორები: რუსუდან ქუთათელაძე და მზია ჯაფარიძე, თბილისი, 2015

წიგნები
ქართული ხალხური მუსიკალური შემოქმედება. სახელმძღვანელო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტის სტუდენტთათვის (თანაშემდგენელი თამარ მესხთან ერთად), თბილისი, 2005

სტატიები ჟურნალებში
1. “Georgian Folk Choral Music”, “ICB – International Choral Bulletin”, Volume XXV, N 4-4th Quarter, (managing Editor Jutta Tagger), Louvigny, France, 2006
2. Критерии „аутентичности“ в грузинском народном музыкальном исполнительстве, Musicology, a peer-reviewed journal of the Institute of Musicology of Serbian Academy of Sciences and Arts #17 (2014).
3. სტატიები ჟურნალში „მუსიკა“

სტატიები გაზეთებში
სტატიები გაზეთებში „რეზონანსი“, „შვიდი დღე“, „ახალი შვიდი დღე“, „ახალი ქართული გაზეთი“, „დრონი“ და სხვა.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი:
ეთნომუსიკოლოგიის შესავალი
მუსიკა, რელიგია, რიტუალი
მსოფლიო ხალხთა ტრადიციული მუსიკა
ქართული საეკლესიო მუსიკა
ილიაუნის სტუდენტური ფოლკლორული გუნდი
მუსიკა სხვადასხვა რაკურსით

ბაკალავრიატი
ეთნომუსიკოლოგიის შესავალი
მუსიკა, რელიგია, რიტუალი
მსოფლიო ხალხთა ტრადიციული მუსიკა
ქართული საეკლესიო მუსიკა
ქართული ხალხური სიმღერის საშემსრულებლო თავისებურებები
ილიაუნის სტუდენტური ფოლკლორული გუნდი
მუსიკა სხვადასხვა რაკურსით

თამაზ გაბისონია 1981-2015 წლებში იყო ფოლკლორულ-შემკრებლობითი ექსპედიციების წევრი, 2011 წლიდან არის საქართველოს კომპოზიტორთა და მუსიკისმცოდნეთა კავშირის წევრი, ხოლო 2012 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხალხური სიმღერის სტუდენტური გუნდის ხელმძღვანელია.