მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, რელიგიისა და კულტურის კვლევები, პროფესორ-ემერიტუსი

სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი

დაიბადა სოფ. ქვემო ბოდბეში (სიღნაღის რაიონი) 1950 წ. 22 თებერვალს. იქვე დაამთავრა საშუალო სკოლა (1967 წ.). შემდეგ დაამთავრა რამდენიმე სასწავლებელი: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ელექტრონულ-ციფრული მანქანების სპეციალობით (1973), სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი (1994), თბილისის IV მუსიკალური სასწავლებელი (1973), მცხეთის სასულიერო სემინარია (1976), ებრაული ენის სამწლიანი კურსი სოხნუთთან არსებულ ულფანში (1998). 2002 წელს დაიცვა დისერტაცია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ლიტერატურის ინსტიტუტში და მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.
1977-1983 წლებში მსახურობდა საქართველოს ეკლესიაში. 1994-2006 წლებში მუშაობდა სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიურ უნივერსიტეტში, რელიგიისა და კულტურის კათედრაზე, ჯერ მასწავლებლის, შემდეგ (2002 წლიდან) – დოცენტის თანამდებობაზე. 2006 წლიდან დღემდე მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული პროფესორის თანამდებობაზე. ასევე 2010 წლიდან დღემდე – კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, უფროსი მეცნიერ- თანამშრომლის თანამდებობაზე. სხვადასხვა დროს კითხულობდა ლექციებს რამდენიმე სასწავლო დაწესებულებაში.
გამოქვეყნებული აქვს 120-მდე სამეცნიერო, მათ შორის, ცალკე წიგნად – 9. მონაწილეობს ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში, საგრანტო პროექტებში. გამოსცემს პერიოდულ სამეცნიერო კრებულს „ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი“ (გამოიცემა 2008 წლიდან. გამოსულია 6 ტომი). მისი რედაქტორობით დაიბეჭდა 30-მდე წიგნი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ძველი ქართული თარგმნითი ლიტერატურა, ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობა, კოდიკოლოგია, ლექსიკოლოგია, ჰიმნოგრაფია, ეთნოლოგია, ლიტურგიკა.

რჩეული პუბლიკაციები

 1. ე. კოჭლამაზაშვილი, წმ. ეფრემ ასურის სახელით წარწერილი სამი ასკეტიკური საკითხავის ურთიერთმიმართებისათვის: ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი IX, 2016-2017 წწ. 194-282.
 2. ე. კოჭლამაზაშვილი, გიორგი მთაწმიდელის მიერ თარგმნილი პარაკლიტინის ათონურ ნუსხაზე დართული ანონიმური შესხმითი ლექსი: ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი IX, 2016-2017 წწ., 455-472.
 3. ე. კოჭლამაზაშვილი, ზ. სხირტლაძე, ლიპარიტისუბნის ეკლესიის წარწერა: ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი IX, 2016-2017 წწ. 685-696.
 4. E. Kochlamazashvili, Concerning Origination of an Old Georgian Term მარტჳლია.Edited by DilianaAtanassova and TinatinChronz, ΣΥΝΑΞΙΣΚΑΘΟΛΙΚΗ. Contributions to Worship and History of the Five Old-Church Patriarchs, Dedicated to Heinzgerd Brakmann on his 70th birthday (orientalia – patristica – oecumenica vol. 6,1 + 6,2 ). Verlag Berlin, Münster, Wien 2014, pp. 381—390.
 5. ე. კოჭლამაზაშვილი, წმიდა ეფრემ ასურის „სწავლათა“ ეფრემ მცირისეული ქართული თარგმანი. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი VI, 2013, 19-507.
 6. ე. კოჭლამაზაშვილი, საუფლო ლოცვის ასამაღლებელი. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი V, 2012 წ., გვ. 9-37
 7. ე. კოჭლამაზაშვილი, წმ. მაქსიმე აღმსარებლის „საუფლო ლოცვის განმარტების“ ეფთვიმე მთაწმიდელისეული თარგმანი, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი 5, 2012 წ., 38-78.
 8. თ. კოჭლამაზაშვილი, ჟამთა და წელთა საკრალიზაციის მოტივები და ფორმები საქართველოში შუა საუკუნეებში და ამჟამად. პოლიტიკური თეოლოგია: მოდერნულობამდე და მოდრნულობის შემდეგ (რედ. გიგა ზედანია), თბ., 2012, 167-186.
 9. ე. კოჭლამაზაშვილი, ეფრემ მცირის ერთი უცნობი კოლოფონი სვიმონ მეტაფრასტის „ეფრემ ასურის ცხოვრების“ ლიტერატურული წყაროს შესახებ ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი 4, 2011, 373-426.
 10. 10. T. Dolidze, E. Kochlamazashvili, Old Georgian Translations of Gregory of Nyssa’s Works: Gregory of Nyssa: The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Apollinarsm. Proceedings of the 11th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Tuebingen 17-20 September 2008), Edited by Volker Henning Drecoll and Margitta Berghaus. Supplements to Vigiliae Christianae. Texts and Studies of Early Chrisyian Life and Language,Vol. 106. Brill, Leiden-Boston 2011, 577-592.
 11. ე. კოჭლამაზაშვილი, კათაკმევლობისა და ნათლისღების წეს-განგებანი კურთხევათა უძველეს ქართულ კრებულებში. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი III, 2010, 578-646.
 12. ე. კოჭლამაზაშვილი, ერთი ფსევდოოქროპირისეული ჰომილიის ატრიბუციისათვის. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი II, თბ., 2009, 342-374.
 13. ე. კოჭლამაზაშვილი, გიორგი მთაწმიდელისეული თარგმანი წმ. გრიგოლ ნოსელის თხზულებისა – „დაბადებისათჳს კაცისა“ (ტექსტის გამოცემისათვის). ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი II, თბ., 2009, 54-235.
 14. T. K. De Vita Gregorii Thaumaturgi: The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa. Edited by L.F. Mateo-Seco and G. Maspero. Brill (Leiden, Boston) 2010, 718-720.
 15. Towards the Attribution of the Georgian Translation of the Oratio Catechetica Magna of St Gregory of Nyssa. კადმოსი (ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი) 1, თბილისი 2009, 109-114

წიგნები

 1. ცხოვრება წმიდათა მამათა იოანე და ეფთვიმე მთაწმიდელთა, გამოსაცემად მოამზადა, ახალქართულად თარგმნა და სქოლიოები დაურთო ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა. საეკლესიო გამომცემლობა „ახალი ივირონი“ (მე-9 ტომი სერიისა – „მამული, ენა, სარწმუნოება), თბილისი 2016.
 2. ცხოვრება წმიდა გიორგი მთაწმიდელისა. გამოსაცემად მოამზადა, ახალქართულად თარგმნა და სქოლიოები დაურთო ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა. საეკლესიო გამომცემლობა „ახალი ივირონი“ (მე-10 ტომი სერიისა – „მამული, ენა, სარწმუნოება“), თბილისი 2016.
 3. ე. კოჭლამაზაშვილი, წმიდა ეფრემ ასური, სწავლანი, ქართული ვერსია, ტომი I, სწავლანი ღირსისა მამისა ჩუენისა ეფრემისნი (ნაკვეთი პირველი), თარგმნილი ეფრემ მცირის (კარიჭის ძის) მიერ. გამოსაცემად მოამზადა ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა. გამომცემლობა „ალილო“, თბილისი 2015.
 4. Jean de Bolnisi, Homélies des Dimanches de Carême Suivant la Tradition de Jérusalem et Autres Homélies (I-XIV). Texte géorgien S. Sardjveladze (I-X), T. Mgaloblišvili (XI et XIV), E. KoÇlamazašvili (XII- XIII). Introduction, traduction, choix des variantes et notes Stéphane Verhelst, Paris 2015.
 5. სამოციქულოს განმარტება გამოკრებული იოვანე ოქროპირისა და სხვა წმიდა მამათა თხზულებებიდან, თარგმნილი ეფრემ ნცირის (კარიჭის ძის) მიერ, ტ. I, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და წინასიტყვა დაურთი ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა, გამომცემლობა „ალილო“, თბილისი 2011.
 6. ე. კოჭლამაზაშვილი, თ. დოლიძე, წმინდა გრიგოლ ნოსელის თხზულებათა შემცველ ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, თბ., 2009.
 7. ტიპიკონი შიომღვიმის მონასტრისა, გამოსაცემად მოამზადეს ე. კოჭლამაზაშვილმა და ე. გიუნაშვილმა, თბ., 2005.
 8. დიდი სინური კურთხევანის რედაქციული თავისებურებანი, თბ., 2002
 9. პავლეს ეპისტოლეთა განმარტება, გამოსაცემად მოამზადა ე. კოჭლამაზაშვილმა, თბ., 2003.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 1. ე. კოჭლამაზაშვილი, წმ. ნილოს სინელის სახელით წარწერილი სწავლანი ლოცვისათვის და მისი ძველი ქართული თარგმანი: ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი IX, 2016-2017 წწ. 163-193.
 2. ე. კოჭლამაზაშვილი, „წმ. მაკრინას ცხოვრების“ ტექსტის გამოცემისათვის (რედაქტორის ბოლოსიტყვა): ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი IX, 2016-2017 წწ., 370-381.
 3. ე. კოჭლამაზაშვილი, წმ. გრიგოლ ნოსელის სამი პანეგირიკული საკითხავი წმიდა მოწამეთა განსადიდებლად, და მათი ძველი ქართული თარგმანები, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი IX, 2016-2017 წწ., 382-442.
 4. ე. კოჭლამაზაშვილი, „ქრისტეს მოსახელე ერი“ (ერთი ფრაზის გაგებისათვის საგალობელში: „უფალო, შემიწყალენ ჩუენ“), ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი IX, 2016-2017 წწ., 474-490.
 5. ე. კოჭლამაზაშვილი, იონა ხელაშვილის სადღესასწაულო სიტყვა, წარმოთქმული წმიდა ნინოს ხსენების დღეს. უფლის ციხე 4, 2017 წ., 10-24.
 6. ე. კოჭლამაზაშვილი, ისევ არმათიონის შესახებ. კადმოსი (ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი) 7, თბილისი 2015 წ., 319-325.
 7. ე. კოჭლამაზაშვილი, არმათიონის წმ. გიორგის ეკლესიის სახელწოდების განმარტებისათვის (ჰაგიონიმიკური შენიშვნა), კადმოსი (ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი) 6, თბილისი 2014 წ., 369-375.
 8. Ευθυμίου Κοτσλαμαζασβιλι, Πεντηκοστή, η ίαση της υπερηφανείας του γένους των ανθρώπων Αγιος Σπυριδων, Περιοδική έκδοσις ιεράς μητροπολεως πριμυθούντος, Λευκωσία 2014, τευχος ε՛, 33-35.
 9. ე. კოჭლამაზაშვილი, წესი მოძღვრებისა: უფლის ციხე 3, 2014 წ., 27-38.
 10. ე. კოჭლამაზაშვილი, რა დღესასწაულია ოცობა? კადმოსი (ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი) 5, თბილისი 2013 წ., 248-258.
 11. ე. კოჭლამაზაშვილი, გიორგი მთაწმიდელისეული თარგმანი ნექტარი კონსტანტინეპოლელის პანეგირიკისა წმ. თეოდორე ტირონის სასწაულის შესახებ: ათონის საღვთისმეტყველო ლიტერატურული სკოლა (ლიტერატურის ინსტიტუტის გზამკვლევი), თბილისი 2013, 307-326.
 12. ე. კოჭლამაზაშვილი, ზ. სხირტლაძე, „გალობანი ყოველთა წმიდათანი ყანჩაეთის ჟამნ-გულანში: ჰუმანიტარული კვლევები (წელიწდეული) IV (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი), 2013, 227-272.
 13. ე. კოჭლამაზაშვილი, დოგმატური ექსცერპტების გამონაკრები X ს-ის ერთ ქართულ ფრაგმენტულ ხელნაწერში (ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ახალი კოლექციის N209) ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი VI, 2013, 9-18.
 14. წესი მოძღვრობისა. კადმოსი (ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი) 4, თბილისი 2012, გვ. 337-352.
 15. სარწმუნოების სიმბოლო (ქრისტიანული დოგმატის მოკლე გადმოცემა) ძველ ქართულ თარგმანებში: საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის კალენდარი 2012, 139-155.
 16. ე. კოჭლამაზაშვილი, ნ. მახარაძე, ახალი ბიბლიოგრაფიული სერია ძველი ქართული თარგმნითი ლიტერატურის შესახებ. ქართველოლოგია 5, 2012, 98-102.
 17. ე. კოჭლამაზაშვილი, „ყოველსა ენასა ღმერთმან ამხილოს ამით ენითა“, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი 4, 2011, 484-493.
 18. ე. კოჭლამაზაშვილი, წმ. გრიგოლ ნოსელის სახელით წარწერილი ორი ასკეტიკური საკითხავი. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი 4, 2011, 204-242.
 19. ე. კოჭლამაზაშვილი, საუნჯის სახისმეტყველება წმ. ეფრემ ასურის „ასკეტიკონში“. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი 4, 2011, 243-254.
 20. ე. კოჭლამაზაშვილი, შემურვის ლოცვა „კურთხევათა“ ძველ ქართულ კრებულებში. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი 4, 2011, 494-509.
 21. ე. კოჭლამაზაშვილი, ა. ქშუტაშვილი, მირონის კურთხევა საქართველოში. უფლის ციხე 1, 2011, 16-18.
 22. წმ. იოანე ოქროპირის საკითხავი „წმიდისა ჟამისწირვისათჳს“ და მისი ძველი ქართული თარგმანი, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი III, 2010, 188-210.
 23. სასწაული სარწმუნოებისაჲ ანუ სარწმუნოების სიმბოლო ძველ ქართულ თარგმანებში. ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი III, 2010, 11-125.
 24. წმ. გრიგოლ ნოსელის „ცხოვრება წმ. გრიგოლ საკვირველთმოქმედისა“ და მისი ძველი ქართული თარგმანები: ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი II, თბ, 2009, 375-539.
 25. თაისი ტორონჯაძე (60 წელი ქართული საეკლესიო გალობის სამსახურში), საიუბილეო ალბომი. შემდგენელი – ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი, თბ., 2010.
 26. უძველესი ჰიმნოგრაფიული განგება შიო მღვიმელის მოსახსენებლად: ასურელი მამები აღმოსავლურ და დასავლურ საეკლესიო ტრადიციებში, თბ., 2009, 316-323.
 27. იოანე ზედაზნელის „ცხოვრების“ კრიტიკული ტექსტის დადგენისათვის: ასურელი მამები აღმოსავლურ და დასავლურ საეკლესიო ტრადიციებში, თბ., 2009,163-167.
 28. ხურსიმე მოციქულის ვინაობისათვის. კადმოსი (ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი) 1, თბილისი 2009 წ.,294-296.
 29. წმ. გრიგოლ ნოსელის „დიდი კატექეტური სიტყვის“ ქართული თარგმანის ატრიბუციისათვის. კადმოსი (ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი) 1, თბილისი 2009, 96-108.
 30. ელიფსისის შევსება თუ აქცენტის გადანაცვლება? ბიზანტინოლოგია საქართველოში 2 (ეძღვნება აკადემიკოს გრიგოლ წერეთლის ხსოვნას). რედ. ნელი მახარაძე, მარინა გიორგაძე, ტ. 1, თბ., 2009, 359-364.
 31. ნათლისღების წინადღის საკითხავი წმ. გრიგოლ ნოსელისა (მათე 3,17-ის განმარტება) და მისი ლიტერატურული პარალელები: ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 2, (ეძღვნება აკადემიკოს გრიგოლ წერეთლის სხოვნას). რედ. ნელი მახარაძე, მარინა გიორგაძე, ტ. 1, თბ., 2009, 350-358.
 32. იოანე სინელის „კლემაქსის“ გამოკრებილი თარგმანი პოსტათონურ „კურთხევათა“ კრებულებში, ჟ. „რელიგია“ N1, 2009, გვ. 18-29; #2, 2009, გვ. 5-15.
 33. წმიდა გრიგოლ ნოსელის „დიდი კატექეტური სიტყვის“ ძველი ქართული თარგმანი, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი 1, 2008 წ., გვ. 7-204..

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • ქართული პატრისტიკული ლიტერატურა (2017-2018 სასწ. წელი, მე-2 სემესტრი, სამაგისტრო);
 • ახალი აღთქმის თეოლოგია (2017-2018 სასწ. წელი, პირველი სემესტრი, სამაგისტრო);
 • კოდიკოლოგია (2017-2018 სასწ. წელი, პირველი სემესტრი, სამაგისტრო);
 • აღმოსავლურ-ქრისტიანული ტიპოსი და ლიტურგიკული ლიტერატურა (2017-2018 სასწ. წელი, პირველი სემესტრი, სამაგისტრო)
 • კრიტიკული ტექსტის დამუშავების მეთოდოლოგია და პრაქტიკა (2017-2018 სასწ. წელი, მე-2 სემესტრი, სამაგისტრო);
 • ქართული კლასიკური ლექსი (2017-2018 შემოდგომა, საბაკალავრო)
 • ქართული მთარგმნელობითი კულტურის სათავეებთან (2017-2018 სასწ. წელი, მე-2 სემესტრი, საბაკალავრო)
 • ახალი აღთქმის ეგზეგეტიკა (2017-2018 სასწ. წელი, პირველი და მე-2 სემესტრი, საბაკალავრო)
 • ხელნაწერი წიგნის ისტორია (2017-2018 სასწ. წელი, პირველი და მე-2 სემესტრი, საბაკალავრო)
 • პატრისტიკული ლიტერატურის ქართული ვერსიის ტექსტოლოგიური და დოგმატოლოგიური კვლევის ისტორია და გამოცდილება (2014-15 გაზაფხული, 2011-2012 გაზაფხული, სადოქტორო)
 • ძველი ქართული ლექსიკოლოგია და ლექსიკოგრაფია (2016-2017 შემოდგომა, სამაგისტრო)
 • აღმოსავლურ-ქრისტიანული ტიპოსი და ლიტურგიკული ლიტერატურა (2015-2016 შემოდგომა, სამაგისტრო)
 • აღმოსავლურ-ქრისტიანული მისტიკა და ასკეტიკური ლიტერატურა (2015-2016 შემოდგომა, სამაგისტრო)
 • კრიტიკული ტექსტის დამუშავების მეთოდოლოგია და პრაქტიკა (2015-2016 შემოდგომა, 2014-15 შემოდგომა, 2012-13 გაზაფხული, 2012-13 შემოდგომა, სამაგისტრო)
 • ქართული დოგმატურ-საღმრთისმეტყველო ლიტერატურა (2014-2015 გაზაფხული, 2012-2013 გაზაფხული, სამაგისტრო)
 • ქართული პატრისტიკული ლიტერატურა (2014-2015 შემოდგომა, სამაგისტრო)
 • ჰაგიოლოგია (2014-15 გაზაფხული, 2012-2013 გაზაფხული, სამაგისტრო)
 • ახალი აღთქმის თეოლოგია (2014-2015 შემოდგომა, 2013-2014 გაზაფხული, 2013-2014 შემოდგომა, სამაგისტრო)
 • ღვთისმსახურების ისტორია და თეოლოგია (2013-2014 გაზაფხული, 2012-2013 გაზაფხული, სამაგისტრო)
 • ქართული მთარგმნელობითი კულტურის სათავეებთან (2015-2016 გაზაფხული, 2014-2015 გაზაფხული, 2013-2014 გაზაფხული, 2012-2013 გაზაფხული, 2011-2012 გაზაფხული, საბაკალავრო)
 • ახალი აღთქმის ეგზეგეტიკა (2016-2017 შემოდგომა, 2015-2016 გაზაფხული, 2014-2015 გაზაფხული-შემოდგომა, 2013-2014 გაზაფხული, 2013-2014 შემოდგომა, 2012-2013 შემოდგომა, საბაკალავრო)
 • საქართველოს ეკლესიის ისტორია (2015-2016 შემოდგომა, 2014-2015 შემოდგომა, 2013-2014 შემოდგომა, 2012-2013 შემოდგომა, საბაკალავრო)
 • ხელნაწერი წიგნის ისტორია (2016-2017 შემოდგომა, 2015-2016, შემოდგომა-გაზაფხული, 2014-2015 შემოდგომა, 2012-2013 შემოდგომა, საბაკალავრო)
 • ქართული კლასიკური ლექსი (2016-2017 გაზაფხული, საბაკალავრო)