მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, კინომცოდნეობის მიმართულებით

თეო ხატიაშვილმა 1990 წელს დაამთავრა თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სპეციალობა. 1997 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „სერგო ფარაჯანოვის მითოლოგიურ-მეტაფორული სამყარო“.

1998-2014 წწ. –  შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის, 2014 წლიდან დღემდე კი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია. სხვადასხვა წლებში ასწავლიდა კინოს ისტორიას სასწავლო-სატელევიზიო ცენტრში, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში, თსუ-ის ხელოვნების თეორიისა და ისტორიის კათედრაზე.

1990 წლიდან თანამშრომლობს სხვადასხვა ბეჭდვით მედიაში. 2006-2010 წწ. მიჰყავდა საავტორო გადაცემა საღამო მშვიდობისაბაბილონ  საზოგადოებრივი მაუწყებლის I რადიოში, 2007-2014 წწ. იყო გადაცემა წითელი ზონის რედაქტორი (რადიო „თავისუფლებისა“ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი).

დაინტერესებულია კინოში გენდერული ასპექტების კვლევით. 1999-2001 წწ. ხელმძღვანელობდა RSS-ის ჯგუფურ სამეცნიერო-კვლევით პროექტს „ქალი და მამაკაცი კინოში: გენდერული სტერეოტიპები და მათი ტრანსფორმაცია“. 2002-2004 წწ. იყო „ღია საზოგადოება – საქართველოს“  ქალთა პროგრამის ბორდის, ხოლო 2004-2006 წწ. საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის სასცენარო კომისიის წევრი.

1998 წლიდან არის საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

თანამედროვე კინოს ტენდენციები, გენდერული ასპექტები კინოში, ქართული კინოს ისტორიული თუ თანამედროვე პროცესების შესწავლა პოლიტიკურ-კულტურულ კონტექსტში

რჩეული პუბლიკაციები

 1. ქართველობა, როგორც “რჩეულობა” (ეროვნულობის მოტივი ქართულ კინოში), შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სამცნიერო კონფერენცია “სახელოვნებო პროცესები, 2019.
 2. “არაბესკები ფიროსმანის თემაზე” (ფიროსმანი ქართულ კინოში – გიორგი შენგელაიას “ფიროსმანი” და სერგო ფარაჯანოვის “არაბესკები ფიროსმანი თემაზე”). სამეცნიერო სესიის “ფიროსმანი დღეს” მასალების კრებული. 2019
 3. მოგვთა ალბერტ სერასეული თაყვანისცემა, შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სამცნიერო კონფერენციისსახელოვნებო პროცესებიმასალები, 2018.
 4. Gender Trouble – იცვლება თუ არა გენდერული რეპრეზენტაციები თანამედროვე ქართულ კინოში?. 2017 http://www.gnfc.ge/geo/25years-in/21
 5. ღმერთისა და მამის  სახელით, 2017 http://www.gnfc.ge/geo/25years-in/5
 6. ოცნებების სასაფლაო გაღმა და გამოღმა ნაპირზე, 2017 http://www.gnfc.ge/geo/25years-in/41  
 7. ფარაჯანოვის კიჩიტრადიციულის გამეორება, როგორც ნოვაცია, შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სამცნიერო კონფერენციისსახელოვნებო პროცესებიმასალები, 2017
 8. ვის ეშინია საბედისწერო ქალის. კრებულივის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში”. ჰაინრიხ ბიოლის  ფონდი, 2013
 9. XX საუკუნის (კინო)ქრონიკა (პიროვნება და პიროვნული თავისუფლება). კრებულიქართული დემოკრატია: მითი თუ რეალობა”, 2011
 10. ტელესერიალი, როგორც სოციოკულტურული ფენომენი და ქართული სერიალების თავისებურებანი. სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი. N1 (34), 2008
 11. ქალი და მამაკაცი კინოში: გენდერული სტერეოტიპები და მოდიფიკაციები. გენდერი. კულტურა. თანამედროვეობა. ნაწ.I, 2005

წიგნები

 1.  თეო ხატიაშვილი, “ფარაჯანოვის მითოლოგიურმეტაფორული სამყარო”, გამომცემლობაკენტავრი”, თბილისი 2014
 2. თეო ხატიაშვილი, “ახალი ტალღები” 50-60-იანი წლების დასავლურ კინოში”, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015
 3. თეო ხატიაშვილი. ფარაჯანოვი. ილიაუნის გზამკვლევი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2019

სტატიები ჟურნალებში

 1. ოჯახური პორტრეტი ექსტერიერში ან პუტინის უსიყვარულო რუსეთი, ჟურნალიინდიგო
 2. ქალი, რომელიც წავიდა, ჟურნალიინდიგო
 3. იქ, სადაც ჯადოსნური თევზები სიზმრებს ვეღარ ხედავენ”, ჟურნალიინდიგო

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 1. ფარაჯანოვიკეთილი მეზღაპრე, ქართველი კინორეჟისორები”, ნაწ. I, 2005.
 2. არასტაბილური ეპოქის ფასეულობათა ეკლექტიკა: ტრადიციული ფასეულობების რეანიმაცია და ახალი იმიჯები. შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სამცნიერო კონფერენციისქართულ კულტურაში მიმდინარე პროცესები 90-იანი წლებიდან დღემდემასალები, 2006.
 3. ჟანრი, როგორც სიამოვნების ძიება და მისი სტრუქტურირებაქალურიდამამაკაცურიარქეტიპებით. ჟურნალიკინო”, 2007/6
 4. სურვილის მიუწვდომელი ობიექტი; ლაკანისეული ინტერპრეტაციები ლუის ბუნუელის შემოქმედებაში. სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი. N4 (37), 2009
 5. მოდერნისტული მიმდინარეობების გავლენა 20-იანი წლების ქართულ კინოში. შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სამცნიერო კონფერენციისსახელოვნებო პროცესებიმასალები, 2011
 6. ყველაფერი (და არაფერი) პედრო ალმოდოვარის შესახებ, 2011 http://lib.ge/body_text.php?10355
 7.   საბჭოთა მითოლოგიური რეალიზმი (ალ. მედვედკინის ფილმებზე დაყრდნობით). შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სამცნიერო კონფერენციისსახელოვნებო პროცესებიმასალები, 2012
 8.   შერეკილობა, როგორც პიროვნული თავისუფლების იდეის გამოხატულება. შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სამცნიერო კონფერენციისსახელოვნებო პროცესებიმასალები, 2013
 9.   ლენი რიფენშტალინაციზმის ესთეტიკოსი. შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სამცნიერო კონფერენციისსახელოვნებო პროცესებიმასალები, 2014
 10.   Gender Trouble – დაკვირვებები ბოლო პერიოდის ქართულ კინოზე. შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სამცნიერო კონფერენციისსახელოვნებო პროცესებიმასალები, 2015
 11.   შანტალ აკერმანისარაფრისხელოვნება, შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სამცნიერო კონფერენციისსახელოვნებო პროცესებიმასალები, 2016
 12. “ქალური კინო” თუ ქალი რეჟისორების კინო? კრ. “ბრძოლა საჯარო სივრცისთვის: როცა პირადი პოლიტიკურია”. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი, 2016
 13. ფარაჯანოვის კიჩიტრადიციულის გამეორება, როგორც ნოვაცია, შოთა რუსთაველის კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტის სამცნიერო კონფერენციის “სახელოვნებო პროცესები” მასალები, 2017
 14. “სიკვდილის რომანტიკული თაყვანისმცემელი”, ჟურ. “არილი”, 2017 http://arilimag.ge/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A/
 15. Gender Trouble – იცვლება თუ არა გენდერული რეპრეზენტაციები თანამედროვე ქართულ კინოში? 2017 http://www.gnfc.ge/geo/25years-in/21
 16. ღმერთისა და მამის სახელით, 2017 http://www.gnfc.ge/geo/25years-in/5
 17. ოცნებების სასაფლაო გაღმა და გამოღმა ნაპირზე, 2017 http://www.gnfc.ge/geo/25years-in/41

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

კრიტიკული წერა (საბაკალავრო კურსი, I სემესტრი), თანამედროვე კინემატოგრაფი (საბაკალავრო კურსი, II სემესტრი), მსოფლიო კინოს ისტორია 2 (საბაკალავრო კურსი, II სემესტრი), პოლიტიკური კინო (სამაგისტრო კურსი, I სემესტრი), გენდერული სტერეოტიპები და მოდიფიკაციები (სამაგისტრო კურსი, II სემესტრი), თანამედროვე  მსოფლიო კინოს პრობლემები და ტენდენციები (სამაგისტრო კურსი, II სემესტრი)