მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა კვლევების მიმართულებით

ტიმოთი ბლაუველტი 2011 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა კვლევების ასოცირებული პროფესორია, ხუთი წლით ადრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბჭოთა პოლიტიკურ ისტორიას ასწავლიდა. საქართველოში პირველად 1999 წელს სადოქტორო დისერტაციის კვლევისთვის (რომელიც მან დაიცვა ბუფალოს ნიუ-ორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2001 წელს) ჩამოვიდა და 2002-03 წლებში დაბრუნდა როგორც ფულბრაიტის მოწვეული პროფესორი. 2003 წლიდან იგი ამერიკული საბჭოების საერთაშორისო განათლებისთვის: ACTR / ACCELS ქვეყნის დირექტორია საქართველოში; გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სტატია Ab Imperio-ში რუსული, საბჭოთა და კავკასიის პოლიტიკური ისტორიის, კლიენტალიზმის, ეროვნების პოლიტიკისა და ნაციონალიზმის შესახებ, ევროპა-აზიის, ასევე კომუნისტურ და პოსტ-კომუნისტურ კვლევებზე ჟურნალ „კრიტიკაში“, ნაციონალიზმის კვლევების, ომისა და საზოგადოების, რევოლუციური რუსეთის შესახებ ჟურნალში „ენა და სოციალური ფსიქოლოგია და ცენტრალური აზიის კვლევები

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet Power (co-edited with Jeremy Smith), London: Routledge, forthcoming 2015 [contract signed November 2014].
 • “Resistance, Discourse and Nationalism in the March 1956 Events in Georgia,” in Blauvelt and Smith, eds. Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet Power, forthcoming 2015.
 • “Attitudes towards Tbilisi- and Mingrelian-Accented Georgian among Georgian Youth: On the Road to Linguistic Homogenization?” (with Marko Dragojevic and Christofer Berglund), Journal of Language & Social Psychology, v. 34, n. 1, January 2015.
 • “The ‘Mingrelian Question’: Institutional Resources and the Limits of Soviet Nationality Policy,” Europe-Asia Studies, v. 66, n. 6, May 2014.
 • “The Establishment of Soviet Power in Abkhazia: Ethnicity, Contestation and Clientalism in the Revolutionary Periphery,” Revolutionary Russia, v. 27, n. 1, April 2014.
 • “From Words to Action! Nationality Policy in Soviet Abkhazia, 1921-38,” in Stephen Jones, ed. The Making of Modern Georgia, 1918-2012, Routledge, 2014.
 • “Endurance of the Soviet Imperial Tongue: The Russian Language in Contemporary Georgia,” Central Asian Survey, March 2013.
 • “Sukhumi(i): Multi-Ethnic Capital of the Soviet Riviera,” in Religion and Society in East and West, v. 41, n. 7/8 (special English-language edition), 2013.
 • “Suchum(i): Multiethnische Haupststadt der sowjetischen Riviera,” in Religion und Gesellschaft in Ost und West, v. 41, n. 7, 2013.
 • “Resistance and Accommodation in the Stalinist Periphery: A Peasant Uprising in Abkhazia,” Ab Imperio, 2012/3, November 2012.
 • “March of the Chekists: Beria’s Secret Police Patronage Network and Soviet Crypto-Politics,” Communist and Post-Communist Studies, v. 44, n. 1, March 2011.
 • “Military-Civil Administration and Islam in the North Caucasus, 1858-1883,” Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, v. 11, n. 2, Spring 2010.
 • Review of Robert B. Brannon, Russian Civil-Military Relations, in Armed Forces and Society, v. 36, n. 4, July 2010.
 • “Russia Puts Comparatively Little Effort into using Soft Power in the South Caucasus: Interview with Dr. Timothy Blauvelt,” Caucasus Review of International Affairs, v. 4, n. 3, Summer 2010.
 • “Status Shift and Ethnic Mobilization in the March 1956 Events in Georgia,” Europe-Asia Studies, v. 61, n. 4, June 2009.
 • “Patronage and Betrayal in the Post-Stalin Succession: The Case of Kruglov and Serov,” Communist and Post-Communist Studies, v. 41, n.1, March 2008.
 • “Research Note. The March 1956 Events in Georgia: What do the Archives Hold?” The Archival Bulletin – saarkhivo moambe, Archival Administration, Ministry of Internal Affairs of Georgia, v. 1, n. 2, July 2008.
 • “Abkhazia: Patronage and Power in the Stalin Era,” Nationalities Papers, v. 25, n. 2, May 2007.
 • “Ronald Reagan and the End of the Cold War” (in Georgian), in Vasil Kacharava, ed., Ronald Reagan and America in the 1980s, Tbilisi State University Press, 2005.
 • “Just War Theory and the War in Iraq” (in Georgian), Journal of American Studies, Georgian Association for American Studies, Tbilisi State University, v. II, 2003.
 • “Military Mobilization and National Identity in the Soviet Union,” War & Society, v. 21, n. 1, May 2003.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი