მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, კულტურის კვლევების მიმართულებით

სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ზაარლანდის უნივერსიტეტში ისტორიას, არქეოლოგიასა და გერმანულ ლიტერატურას. 2005 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია გეტინგენის გეორგ-ავგუსტის უნივერსიტეტში თემაზე „დრამის ტექსტის წარმოშობა. სიუჟეტის თეორიისათვის“ (წიგნად გამოვიდა 2008 წელს). 2005-2006 წლებში იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტის ასისტენტ-პროფესორი. 2006 წლიდან იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯერ ასოცირებული, შემდეგ სრული პროფესორი. ასევე 2006 წლიდან არის ბერლინის ლიტერატურისა და კულტურის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

სიუჟეტის თეორია (კულტურული), სივრცის თეორია (კულტურული სემანტიკა, კულტურული ტოპოგრაფია), საქართველოს, კავკასიის, შავი ზღვის აუზისა და სსრკ-ის კულტურის ისტორია, პოლიტიკური თეოლოგია, ლიტერატურის თეორია (მსოფლიო ლიტერატურა).

რჩეული პუბლიკაციები

 Landnahme Georgien. Studien zur kulturellen Semantik [საქართველოს კულტურული სემანტიკა], ბერლინი, 2018 (ემზარ ჯგერენაიასა და ფრანცისკა ტუნ-ჰენშტაინის თანაავტორობით (იბეჭდება).   

წიგნები:

Der Kulturheros. Genealogien, Konstellationen, Praktiken, Berlin 2017

(რედაქტორ-გამომცემელი გიორგი მაისურაძესთან, ფრანცისკა ტუნ-ჰოენშტაინსა და მათიას შვარცთან ერთად);

 • Die Ordnung Pluraler kulturen. Figurationen Europäischer Kulturgeschichte vom Osten her gesehen, Berlin 2014 (რედაქტორ-გამომცემელი მარტინ ტრემლთან, ანდრეას ფლიჩსა და ტატიანა პეცერთან ერთად);
 • Geographie, Religion, Gesetz, Berlin 2013 (რედაქტორ-გამოცემელი ზიგრიდ ვაიგელთან ერთად);
 • კარლო გინძბურგი, ნარკვევები, მითები, მიკროისტორია, თბილისი, 2011 (რედაქტორ-გამომცემელი გიორგი მაისურაძესთან ერთად);
 • Die Erzeugung des damatischen Textes. Ein Beitrag zur Theorie des Sujets, Berlin 2008.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 • ”Einführung” [შესავალი] (თანაავტორები: გიორგი მაისურაძე, ფრანცისკა ტუნ-ჰოენშტაინი, მარტინ ტრემლი) კრებულში Der Kulturheros. Genealogien, Konstellationen, Praktiken, Berlin 2017, რედაქტორგამომცემლები: Andronikashvili, Zaal, Maisuradze, Giorgi, Schwartz, Matthias, Thun-Hohenstein, Franziska (გვ. 9-35);
 • ”Dichter, Fürsten, Denkmäler. Zur Genealogie des Sowjetischen Kulturheros” კრებულში Der Kulturheros. Genealogien, Konstellationen, Praktiken, Berlin 2017, რედაქტორ გამომცემლები: Andronikashvili, Zaal, Maisuradze, Giorgi, Schwartz, Matthias, Thun-Hohenstein, Franziska, (გვ. 136-178);
 • ”Verfehmt und vergessen. Georgiens Sozialdemokratie und das Jahr 1917”. ჟურნალში Osteuropa N 6-8 2017, გვ. 409-424;
 • რუსთაველის კულტურული რევოლუცია“, ჟურნ. „ინდიგო“, N24, 2017, გვ. 64-69;
 • ”Ihrer Form nach religiös – ihrem Inhalt nach national. Die georgische Nationalorthodoxie”, ონლაინჟურნალში Interjekte N 9, 9. Die Wiederkehr der Religionen und die Kulturwissenscahften, რედ. Daniel Weidner, გვ. 42-49, ბერლინი 2017;
 • „კონსტიტუცია და ფუნდამენტური წესრიგი. კონსტიტუციის კულტურული წინაპირობები“, კრებულში საქართველოს კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ, რედაქტორები: ვახტანგ ნაცვლიშვილი, დავით ზედელაშვილი, თბილისი, 2016, გვ. 223-247;
 • Vom ‘gleichgläubigem Russland’ zum ‘Imperium des Bösen’. Georgische literarische Russlandimaginationen”, ჟურნალში Osteuropa Jahrgang 53, Nr. 7-10, 2015 გვ. 531-548;
 • Die nicht gelerne Lektion. Georgiens Selbstbild zwischen Philosphie und Philologie” (გიორგი მაისურაძესთან ერთად) ჟურნალში Osteuropa Jahrgang53, Nr. 7-10, 2015 გვ, 231-247;
 • “Das orthodoxe Paradox” (გიგა ზედანიასთან ერთად) in: Schweizer Monat 1021 (2014), S.74-76;
 • “Pasternaks Reenactment der Kaukasusreise” კრებულში: Thomas Grob / Boris Previšic / Andrea Zink (რედაქტორები) Erzählte Mobilität im östlichen Europa. (Post-)Imperiale Räume zwischen Erfahrung und Imagination Tübingen 2014, S. 245-259;
 • „Zur Frage der Grundordnungen in Europa nach 1989. Einführung“ (ზიგრიდ ვაიგელთან ერთად) კრებულში:  Andronikashvil/Weigel Grundordnungen. Wechselbeziehungen zwischen Geographie, Religion, Kultur und Gesetz Berlin 2013 S. 7-25;
 • “Europa und das postsowjetische ‘Drama der Freiheit’. Die historische Schöpfung  eines freien Raumes nach Merab Mamardašviilis Bewusstseinsphilosophie”, კრებულში:  Andronikashvili/Weigel: Grundordnungen. Wechselbeziehungen zwischen Geographie, Religion, Kultur und Gesetz, Berlin 2013, S. 257-279;
 • „Dictatura literaria. Imagination des literarischen Raumes in Sowjetgeorgien“, კრებულში: Andronikashvili/Pflitsch/Petzer/Treml: Die Ordnung pluraler Kulturen. Figurationen europäischer Kulturgeschichte, vom Osten her gesehenBerlin 2013, S.97-106;
 • „Kleider des politischen Körpers. Vom Herrscherkleid zum nationalen Kostüm”, კრებულში: Andronikashvili/Pflitsch/Petzer/Treml: Die Ordnung pluraler Kulturen. Figurationen europäischer Kulturgeschichte, vom Osten her gesehenBerlin 2013, S. 200-223;
 • „Talent der Illegitimen Freunde. Affektordnung des georgischen Festes“, კრებულში: Andronikashvili/Pflitsch/Petzer/Treml: Die Ordnung pluraler Kulturen. Figurationen europäischer Kulturgeschichte, vom Osten her gesehenBerlin 2013, S. 318-328;
 •  „Genealogie nationaler Repräsentation. Denkmalkultur in Georgien“, კრებულში: Andronikashvili/Pflitsch/Petzer/Treml: Die Ordnung plur´aler Kulturen. Figurationen europäischer Kulturgeschichte, vom Osten her gesehenBerlin 2013, S. 138-155;
 • “StaatsUnordnungen und Ent-Ortung. Theoretisches über Grundordnung als Kritik an Carl Schmitt”, კრებულში: Andronikashvili/Pflitsch/Petzer/Treml: Die Ordnung pluraler Kulturen. Figurationen europäischer Kulturgeschichte, vom Osten her gesehen, Berlin 2013, S. 333-339;
 •  „Die autochthone Grundordnung”, კრებულში: Andronikashvili/Pflitsch/Petzer/Treml: Die Ordnung pluraler Kulturen. Figurationen europäischer Kulturgeschichte, vom Osten her gesehenBerlin 2013, S. 399-408;
 • Black Sea Identity and the Autochthone Logic of Thalassophobia” კრებულში: The Balkans and the Caucasus. Parallel Processes on the Opposite Sides of the Black Sea, hrsg. v. Ivan Biliarsky, Ovidiu Cristea und Anca Oroveanu, Newcastle 2012.
 • “The Glory of Feebleness. The Martyrological Paradigm in Georgian Political Theology”, ჟურნალში: Identity Studies, Vol. 3,  2011, S. 92-119.
 • „პოლიტიკური სხეულის სამოსელი. სამეფო სამოსიდან ნაციონალურ კოსტიუმამდე“ ჟურნალში „კადმოსი, Nr. 3, 2011
 • „Своя Страна”,”Европа” и “провинция” как топологические фигуры свободного пространства” კრებულში: „Быть философом это суджба. Материалы международной конференции Мераб Мамардашвили. Вклад в развитие философии и культуры” რედ. N. V. Motrošilova, A. A. Paramonov, E. V. Petrovskaja, Moskau  2011
 •  შესავალი” (გიორგი მაისურაძესთან ერთად) კრებულში: კარლო გინძბურგი, ნაკვალევები, მითები, მიკროისტორია. ესსები ევროპის ისტორიასა და კულტურათი, რედ. ზაალ ანდრონიკაშვილი და გიორგი მაისურაძე, თბილისი, 2011.
 • „Kaukasus als Grenzraum. Ein A-Topos der russischen Literatur“ კრებულში:  Topographie pluraler Kulturen Europas. Europa, vom Osten her gesehen, Esther Kilchman, Andreas Pflitsch / Franziska Thun-Hohenstein: Berlin 2011.
 • “Secularization and Its Vicissitudes in Georgia” ჟურნალში: Identity Studies N 2 (2010)  (გიორგი მაისურაძესთან ერთად).
 • „მოდერნულობა, როგორც ამბივალენტურობასთან ბრძოლა. მოდერნულობის კრიტიკა ზიგმუნტ ბაუმანთან” , კრებულში: მოდერნულობის თეორიები, რედ. გიგა ზედანია, თბილისი, 2010.
 • “სეკულარიზაცია და სეკულარიზაციის ბედი საქართველოში”, კრებულში: გიგა ზედანია (რედ.), სეკულარიზაცია, კონცეპტები და კონტექსტები, თბილისი, 2009 (გიორგი მაისურაძესთან ერთად).
 • „Denkmalkultur in Georgien“ in: Geisteswissenschaftliche Zentren Berlin. Bericht über das Forschungsjahr 2008, Nr. 13, Berlin 2009, გვ. 73-83.
 • “Talent der illegitimen Freude. Affektordnung des georgischen Festes” in: Trajekte N 17 2008, გვ. 43-47.
 •  “Kollektive Identität als Integrationshindernis. Aluda im Spiegel von Muzal”, Nationale Identitäten und Europäische Literaturen , რედ. J.Manuel Barbeito/ Jaime Fiejoo/ Anton Figueroa / Jorge Sacido Berlin [e.a.] 2007 S. 75-92
 • “Слава бессилия. Мартирологическая парадигма грузинской политической теологии”, AbImperio N4 2007 გვ. 1-34.“Грузия 1990- Филологема независимости или неизвлеченный опыт” ჟურნალში Новое Литературное Обозрение N 83/1 2007, S. 122-137. (გიორგი მაისურაძესთან ერთად); ქართული თარგმანი ჟურნალში შთაბეჭდილება” N1 2008, S. 12-21.
 • მამულის დაბადება ლიტერატურის სულიდან. ენის რეფორმა როგორც სეკულარული პროექტი კრებულში: ილია ჭავჭავაძე 170. საიუბილეო კრებული”, ირმა რატიანი (რედ.), თბილისი 2007, S. 157-173.
 • „Bella Georgiana. დისკრუსი და სიუჟეტი”, კრებულში: ნაირა გელაშვილი (რედ.) ქალი: სახე და პრობლემა, თბილისი, 2006
 • “Kollektive Identität als Integrationshindernis. Aluda im Spiegel von Muzal” in Monatshefte für deutschsprachige Literatur und Kultur, University of Wisconsin, (Nr. 92, 2005), S. 289-308.
 • კაfკასიური სოფელი” კრებულში: საქართველო ათასწლეულების მიჯნაზე” (რედ. ზურაბ კიკნაძე), თბილისი, 2005, S. 242-249.
 • “Simulierte Revolution. Wende aus georgischer Sicht” კრებულში: Willi Huntemann, Malgorzata Klentak-Zablocka, Fabian Lampart, Thomas Schmidt (რედ.), Engagierte Literatur in Wendezeiten, Würzburg 2003
 • “Katharina II. Kaiserin und Salondame zwischen Literatur und Politik” კრებულში:  Roberto Simanowski და Thomas Schmidt (რედ.), Europa – ein Salon? Beitrage zur Internationalität des literarischen Salons, Göttingen, 1999.

მოკლე სტატიები:

 • “Grundlagen und Ursprünge. Eberhard Lämmerts Bauformen des Erzählens“, კრებულში ,Komplizierte mannigfache Harmonie‘ Erinnerungen an Eberhard Lämmert, Herausgegeben, რედ. Eva Geulen, Berlin 2017, გვ. 13-18
 • Totalistarismus alt und neu“ წიგნში: Kunst eine Tochter der Freiheit, რედ. იოჰანეს ვალმანი, ბერლინი, 2017, 32-37.
 • “Das richtige Leben im Falschen. Über die Freiheit von Kunst und Wissenschaft in Sowjetgeorgien” კრებულში: Martin Hermann (რედ.) Leben ohne Freiheit. Jürgen Durch und die DDR – Welche Lehre? Jena 2016.
 • “Crashkurs Georgische Dichtung” წიგნში: Aus der Ferne. Neue Georgische Lyrik, რედ. Matthias Unger, Berlin 2015, გვ. 5-9.
 • Die Boutonnière. Der Dandy und seine Blume” წიგნში: Christine Kutschbach und Falko Schmieder (რედ.), Von Kopf bis Fuss. Bausteine zu einer Kulturgeschichte der Kleidung, Berlin 2015, გვ. 108-112.
 • „Am Unort. The Beatles. Nowhere Man“ წიგნში:  Dirk Naguschewski & Stefan Willer (რედ.), Also singen wir. 60 Beiträge zur Kulturgeschichte der Musik, Berlin 2010.
 • „Subversive Zweisprachigkeit. Mziuri“ წიგნში:  Dirk Naguschewski & Stefan Willer (რედ.), Also singen wir. 60 Beiträge zur Kulturgeschichte der Musik, Berlin 2010
 • “Ilia Tschawtschawadse – Die Vaterlandsreligion georgischer Dichter” წიგნში: Sigrid Weigel (Hrsg.), Märtyrer-Porträts. Von Opfertod, Blutzeugen und heiligen Kriegern, München 2007 გვ. 248-251.

სტატიები ლექსიკონებში:

“Mythos” წიგნში: Daniel Weidner (რედ.) Literatur und Religion, Metzler Verlag 2016 გვ. 399-403

თარგმანები:

 • განედები, მონები და ბიბლია, წიგნში: კარლო გინძბურგი, ნარკვევები, მითები, მიკროისტორია, თბილისი, 2011 (რედაქტორ-გამომცემელი გიორგი მაისურაძესთან ერთად);
 • „შიში, მოწიწება, ტერორი“, წიგნში: კარლო გინძბურგი, ნარკვევები, მითები, მიკროისტორია, თბილისი, 2011 (რედაქტორ-გამომცემელი გიორგი მაისურაძესთან ერთად);
 • შენ სჭირდები შენს ქვეყანას (თარგმანის თანაავტორი ეკა მესხი), წიგნში: კარლო გინძბურგი, ნარკვევები, მითები, მიკროისტორია, თბილისი, 2011 (რედაქტორ-გამომცემელი გიორგი მაისურაძესთან ერთად).

ინტერვიუები:

ინტერვიუ ვლადიმირ სოროკინთან (ეკა მესხთან ერთად), ჟუნალში ინდიგო, N12, 2006, გვ. 44-53.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 • სახელმწიფო და რელიგია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბაკალავრო კურსი, ზამრთირს სემესტრი 2017/2018
 • Populismus und die Aufhebung des Rechts, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, საბაკალავრო კურსი, ზამთრის სემესტრი 2017/2018
 • სახელმწიფო და რელიგია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბაკალავრო კურსი, ზამრთირს სემესტრი 2017/2018
 • Populismus und die Aufhebung des Rechts, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, საბაკალავრო კურსი, ზამთრის სემესტრი 2017/2018
 • Das radikal Böse, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, სამაგისტრო კურსი, ზამთრის სემესტრი ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, საბაკალავრო კურსი, ზამთრის სემესტრი 2016/2017
 • Тheorie der Revolution, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, საბაკალავრო კურსი, ზამთრის სემესტრი 2015/2016
 • Heiße Kontaktzone Rußland-Georgien. Ambivalenzen Gemeinsamer Erfahrung aus der Perspektive von Literatur und Film, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, საბაკალავრო კურსი, ზამთრის სემესტრი 2013/2014
 • Theorien der Weltliteratur und ihre literarische Prasis in Russland, in der Sowjetunion und im postsowjetischen Raum (სამაგისტრო კურსი, პროფ. სუზანე ფრანკთან ერთად), ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, ბერლინ, ზამთრის სემესტრი 2012/2013
 • Kleine Literaturen im russischen, sowjetischen und postsowjetischen Kontext, (სამაგისტრო კურსი, პროფ. სუზანე ფრანკთან ერთად), ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, ბერლინი, ზაფხულის სემესტრი 2012
 • Theorien des Imperialen und die literarische Praxis im russischen, sowjetischen und postsowjetischen Raum (სამაგისტრო კურსი, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, ზამთრის სემესტრი 2011/2012)
 • In der Sowjetunion denken/ die Sowjetunion denken – Merab Mamardashvili, eine andere Erfarhung der Philosophie (ფანცისკა ტუნ-ჰოენშტაინთან ერთად, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, ზამთრის სემესტრი 2019/2010, სამაგისტრო კურსი).
 • Der sowjetische Kulturheros, (სამაგისტრო კურსი, ფრანცისკა ტუნ-ჰოენშტაინთან ერთად, ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, ზამთრის სემესტრი 2008/2009)

ჟურნალ Identity Studies in the Caucasus and the Black Sea Region რედკოლეგიის წევრი