ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი მათემატიკის მიმართულებით

დაიბადა 28.10.1951 თბილისში, საქართველოს მოქალაქე. მამა – ნიკოლოზ ხიმშიაშვილი, დედა – ვიოლეტა ბრეგვაძე. ჰყავს მეუღლე თამარ ლომაძე და ქალიშვილი ნინო ხიმშიაშვილი.

1968 წელს დაამთავრა თბილისის N42 საშუალო სკოლა ოქროს მედლით.

1973 წელს წარჩინებით დაამთავრა მ.ლომონოსოვის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკური ფაკულტეტი, დიპლომი  С57284.

1977 წელს მიენიჭა ფიზიკა-მათემატიკური მეცნიერების კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი, უმაღლესი საატესტაციო კომისიის დიპლომი MFM 043682,

1992 წელს მიენიჭა  ფიზიკა-მათემატიკური მეცნიერების დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი, უმაღლესი საატესტაციო კომისიის დიპლომი  DT016471.

2000 წელს მიენიჭა პროფესორის წოდება, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომი GA 000179. ფლობს  ქართულ, რუსულ (მშობლიური), ინგლისურ, პოლონურ (თავისუფლად), გერმანულ და ფრანგულ ენებს (სალაპარაკო).

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

გეომეტრია, ტოპოლოგია, ფუნქციონალური ანალიზი, არაწრფივი ანალიზი, განსაკუთრებულობათა თეორია, კომპლექსური ანალიზი, ვარიაციათა აღრიცხვა, ოპტიმალური მართვის თეორია, მათემატიკური ფიზიკა

რჩეული პუბლიკაციები

 1. Polysingular operators and topology of invertible singular operators. Zeitschr. Anal. Anw. 5, 1986, 139-145.
 2. On the topology of invertible linear singular integral operators. Springer Lecture Notes Math. 1214, 1986, 211-230.
 3. On the Riemann-Hilbert problem for a compact Lie group. (Russian) Doklady Akad. nauk 310, 1990, 1055-1058.
 4. On Fredholmian aspects of linear transmission problems. Springer Lecture Notes Math. 1520, 1992, 193-216.
 5. On the cardinality of semi-algebraic subset. Georgian Math. J. 1, 1994, no.3, 311-321.
 6. On certain super-integrable Hamiltonian systems. J. Dyn. Contr. Syst. 8, 2002, no.2, 217-244. (with R.Przybysz)
 7. Remarks on minimal round functions. Banach Center Publ. 62, 2004, 159-172. (with D.Siersma)
 8. On Schroedinger equations of Okubo type. J. Dyn. Contr. Syst. 10, 2004, 171-186. (with G.Giorgadze)
 9. New applications of algebraic formulae for topological invariants. Georgian Math. J. 11, 2004, 759-770.
 10. Surfaces as intersections of quadrics.(Russian) Doklady Akad. Nauk 399, 2004, 173- 175.
 11. Fredholm structures on loop groups. (Russian) Doklady Akad. Nauk 401, 2005, 309- 311.
 12. Elliptic boundary problems for generalized Cauchy-Riemann systems. (Russian) Doklady Akad. Nauk  403, 2005, 1-4.
 13. Holomorphic tubes in Cauchy-Riemann manifolds. Complex Variables 50, No.7-11, 2005, 575-584.
 14. The geometry of Kato Grassmannians. Central Europ. J. Math. 3, No.4, 2005, 705- 717. (with B.Bojarski)
 15. Holomorphic dynamics in loop spaces. J. Dynam. Control Syst. 12, No.1, 2006. 33- 48.
 16. Lie algebras of simple hypersurface singularities. J. Lie Theory 16, No.4, 2006, 621- 649. (with A.Elashvili)
 17. Loop spaces and Riemann-Hilbert problems. Banach Center Publ. 76, 2007, 411-424.
 18. Cyclic polygons are critical points of area. J. Math. Sci. (N.Y.) 158, 2009, No.6, 899- 903. (with G.Panina)
 19. On stochastically independent continuous functions. J. Math. Sci. (N.Y.) 160, 2009, No. 6, 117-126. (with K.Kalashnikov)
 20. Configuration spaces and signature formulae. J. Math. Sci. (N.Y.) 160, 2009, No.6, 127- 136.
 21. On the area of polygonal linkage. (Russian) Doklady Akad. Nauk 442, 2012, No.6, 743-    745. (with G.Panina)
 22. Critical configurations of planar robot arms. Centr. Europ. J. Math. 11, 2013, No.3, 519-529. (with G.Panina, D.Siersma, A.Zhukova)
 23. Coulomb control of polygonal linkages.J. Dyn. Control Syst. 20, No.4, 2014, 491– 501.     (with G.Panina and D.Siersma)
 24. Equilibria of point charges on convex curves. J. Geom. Phys. 98, 2015, 110-117. (with    G.Panina and D.Siersma)
 25. On non-degeneracy of certain constrained extrema, Doklady Akademii Nauk 465, No.3, 2015, 1-5. (with G.Giorgadze)
 26. Cross-ratios of quadrilateral linkages. J. Sing. 13, 2015, 159-168. (with D.Siersma)
 27. Equilibria of three constrained point charges. J. Geom. Phys.106, No.1, 2016, 42–50.        (with G.Panina and D.Siersma)


წიგნები

Point charges and polygonal linkages, J. Dyn. Control Syst. 23, No.1, 2017, 1-17. (with    G.Panina, D.Siersma, and V.Zolotov)

 1. On equilibrium concyclic configurations. Doklady Mathematics 98, No.1, 2018, 377-381. (with G.Giorgadze)
 2. Signature formulae for topological invariants. A.Razmadze Mathematical Institute Proc. 125, 2001, 1-121.
 3. Geometric aspects of Riemann-Hilbert problems. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics 27, 2002, 1-114.
 4. In search of lost roots. (in Georgian) Ilia State Univ. Press, Tbilisi, 2009. 136 p.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

. სტატიები საერთაშორისო რეცენზირებულ ჟურნალებში

 1. Polysingular operators and topology of invertible singular operators. Zeitschr. Anal. Anw. 5, 1986, 139-145.
 2. On the topology of invertible linear singular integral operators. Springer Lecture Notes Math. 1214, 1986, 211-230.
 3. On the Riemann-Hilbert problem for a compact Lie group. (Russian) Doklady Akad. nauk 310, 1990, 1055-1058.
 4. On Fredholmian aspects of linear transmission problems. Springer Lecture Notes Math. 1520, 1992, 193-216.
 5. On the cardinality of semi-algebraic subset. Georgian Math. J. 1, 1994, no.3, 311-321.
 6. Homotopy classes of elliptic transmission problems over C*-algebras. Georgian Math. J. 5, 1998, no.5, 453-468.
 7. On generalized Sklyanin algebras. Georgian Math. J. 7, 2000, no.4, 789-800. (with R.Przybysz)
 8. Elliptic cells in Riemann-Hilbert setting. Bull. Soc. Sci. Lett. Lodz Ser. Rech. Deform. 31, 2000, 107-119.
 9. On local invariants of totally real surfaces. Georgian Math. J. 8, 2001, no.1, 97-109.
 10. Hyper-holomorphic cells and Fredholm theory. Georgian Math. J. 8, 2001, no.3, 499-512.
 11. Global geometric aspects of Riemann-Hilbert problems. Georgian Math. J. 8, 2001, no.4, 713-726. (with B.Bojarski)
 12. On certain super-integrable Hamiltonian systems. J. Dyn. Contr. Syst. 8, 2002, no.2, 217-244. (with R.Przybysz)
 13. Analytic discs and complex points of surfaces. Bull. Soc. Sci. Lett. Lodz Ser. Rech. Deform. 38, 2002, 147-166. (with E.Wegert)
 14. Global geometric aspects of linear conjugation problems. J. Math. Sci. 118, no.5, 2003, 5400-5466.
 15. Remarks on minimal round functions. Banach Center Publ. 62, 2004, 159-172. (with D.Siersma)
 16. On Schroedinger equations of Okubo type. J. Dyn. Contr. Syst. 10, 2004, 171-186. (with G.Giorgadze)
 17. New applications of algebraic formulae for topological invariants. Georgian Math. J. 11, 2004, 759-770.
 18. Surfaces as intersections of quadrics.(Russian) Doklady Akad. Nauk 399, 2004, 173-175.
 19. Fredholm structures on loop groups. (Russian) Doklady Akad. Nauk 401, 2005, 309-311.
 20. Elliptic boundary problems for generalized Cauchy-Riemann systems. (Russian) Doklady Akad. Nauk 403, 2005, 1-4.
 21. Multidimensional residues and polynomial equations. Contemp. Math. Applic. 15, 2004, 71-120.
 22. Holomorphic tubes in Cauchy-Riemann manifolds. Complex Variables 50, No.7-11, 2005, 575-584.
 23. The geometry of Kato Grassmannians. Central Europ. J. Math. 3, No.4, 2005, 705-717. (with B.Bojarski)
 24. Holomorphic dynamics in loop spaces. J. Dynam. Control Syst. 12, No.1, 2006. 33-48.
 25. On the Euler characteristic of an intersection of quadrics. (Russian) Uspekhi matem. nauk 73, No.3, 2006, 161-162. (with T.Aliashvili)
 26. Riemann-Hilbert problems in loop spaces. (Russian) Doklady Akad. Nauk 407, No.5, 2006, 589-591. (with G.Giorgadze)
 27. Lie algebras of simple hypersurface singularities. J. Lie Theory 16, No.4, 2006, 621-649. (with A.Elashvili)
 28. Topology of stable quadratic maps. (Russian) Doklady Akad. Nauk 408, No.1, 2006, 7-10. (with T.Aliashvili)
 29. Holomorphic curves and Riemann-Hilbert problems in loop spaces. J. Appl. Func. Anal. 2, 2007, 111-124. (with E.Wegert)
 30. Loop spaces and Riemann-Hilbert problems. Banach Center Publ. 76, 2007, 411-424.
 31. Cyclic polygons are critical points of area. J. Math. Sci. (N.Y.) 158, 2009, No.6, 899-903. (with G.Panina)
 32. On stochastically independent continuous functions. J. Math. Sci. (N.Y.) 160, 2009, No. 6, 117-126. (with K.Kalashnikov)
 33. Configuration spaces and signature formulae. J. Math. Sci. (N.Y.) 160, 2009, No.6, 127-136.
 34. On the area of polygonal linkage. (Russian) Doklady Akad. Nauk 442, 2012, No.6, 743-745. (with G.Panina)
 35. Critical configurations of planar robot arms. Centr. Europ. J. Math. 11, 2013, No.3, 519-529. (with G.Panina, D.Siersma, A.Zhukova)
 36. Cyclic configurations of spherical polygons. Doklady Mathematics 87, No.3, 2013, 300–303. (with G.Giorgadze)
 37. Coulomb control of polygonal linkages.J. Dyn. Control Syst.20, No.4, 2014, 491–501. (with G.Panina and D.Siersma)
 38. Equilibria of point charges on convex curves. J. Geom. Phys. 98, 2015, 110-117. (with G.Panina and D.Siersma)
 39. On non-degeneracy of certain constrained extrema, Doklady Akademii Nauk 465, No.3, 2015, 1-5. (with G.Giorgadze)
 40. Cross-ratios of quadrilateral linkages. J. Sing. 13, 2015, 159-168. (with D.Siersma)
 41. Moduli spaces of bicentric quadrilaterals. J. Math. Sci. (N.Y.) 211, No.1, 2015, 3-39.
 42. Equilibria of three constrained point charges. J. Geom. Phys.106, No.1, 2016, 42–50. (with G.Panina and D.Siersma)
 1. . სტატიები ადგილობრივ რეცენზირებულ ჟურნალებში
 2. Point charges and polygonal linkages, J. Dyn. Control Syst. 23, No.1, 2017, 1-17. (with G.Panina, D.Siersma, and V.Zolotov)
 3. On equilibrium concyclic configurations. Doklady Mathematics 98, No.1, 2018, 377-381. (with G.Giorgadze)
 1. On the big inductive uniform dimension. (Russian) Bull. Acad. Sci. Georgian SSR 70, 1973, 25-28. (with S.Bogaty)
 2. On the relation between uniform dimension and decomposing mappings. (Russian) Ibid. 73, 1974, 281-284. (with S.Bogaty)
 3. On the mapping degree theory in Hilbert space. (Russian) Ibid. 82, 1976, 41-44.
 4. On the bifurcation theory for ordinary differential equations in Banach spaces. (Russian) Ibid. 84, 1976, 557-560.
 5. On the small solutions of analytic Fredholm equations. (Russian) Vestnik Mosk. Gos. Univ. 2, 1977, 27-31.
 6. On the local degree of smooth mapping. (Russian) Bull. Acad. Sci. Georgian SSR 85, 1977, 309-312.
 7. On deleting projectable subsets of Banach spaces by etale diffeomorphisms. (Russian) Ibid. 92, 1978, 121-124.
 8. On the level surfaces of smooth functions on manifold with corners. (Russian) Ibid. 95, 1979, 529-532.
 9. On the local degree of smooth mapping. (Russian) Proc. A.Razmadze Math. Inst. 64, 1980, 105-124.
 10. Fredholm analytic sets and branching of solutions of nonlinear equations. (Russian) Trudy Tbiliss. Univ. 218, 1981, 159-182.
 11. The Euler characteristic of manifold with boundary and critical points of finite multiplicity. (Russian) Bull. Acad. Sci. Georgian SSR 101, 1981, 273-276.
 12. Bifurcation of zeroes of parameterized smooth mappings near a critical point of even multiplicity. (Russian) Ibid. 102, 1981, 273-276.
 13. On the topology of the space of invertible singular integral operators. (Russian) Ibid. 108, 1982, 273-276.
 14. On the topological structure of invertible singular integral operators. (Russian) Trudy Tbiliss. Univ. 232, 1982, 256-270.
 15. Euler characteristic and critical points of smooth functions. (Russian) Proc. A.Razmadze Math. Inst. 85, 1982, 123-141.
 16. Functional calculus and Fredholm theory of singular operators. Doklady rasshir. semin. IPM TGU 1, 1985, 213-216.
 17. An index formula for holomorphic image of commuting operators. (Russian) Uspekhi matem. nauk 40, 1985, 157-158.
 18. Invariants of real singularities and branching of solutions of operator equations. (Russian) Bull. Acad. Sci Georgian SSR 120, 1985, 25-28.
 19. Generalization of Borsuk-Ulam theorem and Knaster problem. (Russian) Ibid. 123, 1986, 477-480. (with S.Bogaty)
 20. On the connection of Fredholm index with analytic geometry. (Russian) Bull. Acad. Sci Georgian SSR 127, 1987, 465-468
 21. To the theory of algebras of singular operators. (Russian) Proc. RMI 85, 1987, 465-478.
 22. On the Riemann problem with values in a compact Lie group. (Russian) Trudy Inst. Prikl. Math. TGU 3, 1988, 186-189.
 23. On the topology of generalized Riemann-Hilbert boundary value problem. (Russian) Bull. Acad. Sci. Georgian SSR 135, 1989, 241-244.
 24. On the surjectivity of nonlinear mappings of lineals. Ibid. 136, 1989, 289-291.
 25. On homotopies of invertible pseudodifferential operators. Ibid. 137, 1990, 21-24.
 26. Lie groups and transmission problems on Riemann surfaces.Ibid.138, 1990, 29-32.
 27. On certain non-stable homotopy invariants for operator algebras. Ibid. 139, 1990, 469-472.
 28. Linear conjugation problems and Fredholm structures. Trudy IPM TGU 5, 1990, 189-192.
 29. Functional calculus and Fredholm theory. (Russian) Proc.A.Razmadze Math. Inst. 94, 1991, 86-110.
 30. On the numbers of zeroes of a real polynomial endomorphism. Bull. Georgian Acad. Sci. 146, 1992, 469-472.
 31. To the Fredholm theory of operator algebras. (Russian) Proc. A.Razmadze Math. Inst. 98, 1993, 182-194.
 32. On the topology of certain groups of abstract singular operators. (Russian) Ibid. 98, 1993, 195-206.
 33. On the topology of Birkhoff strata in loop groups of compact Lie groups. (Russian) Ibid. 100, 1993, 86-94.
 34. Remarks on Calkin PI-algebras and category-like invariants. Proc. A.Razmadze Math. Inst. 104, 1994, 95-109.
 35. Nonlinear transmission problems. Mem. Differ. Eq. Math. Phys. 12, 1997, 223-230. (with E.Wegert and I.Spitkovsky)
 36. Homotopy classes of abstract elliptic transmission problems. Bull. Georgian Acad. Sci. 159, 1999, no.2, 193-195.
 37. On one class of exact Poisson structures. Proc. A.Razmadze Math. Inst. 119, 1999, 111-120.
 38. On the average topological degree of random polynomials. Bull. Georgian Acad. Sci. 159, 1999, no.3, 385-388. (with A.Ushveridze)
 39. On one class of affine Poisson structures. Bull. Georgian Acad. Sci. 161, 2000, no.3, 395-397.
 40. Analytic discs and totally real surfaces. Bull. Georgian Acad. Sci. 162, 2000, no.1, 41-44. (with E.Wegert)
 41. Minimal round functions on low-dimensional manifolds. Bull. Georgian Acad. Sci. 162, 2000, No. 4, 3-7. (with D.Siersma)
 42. Topological aspects of generalized Sklyanin algebras. Bull. Georgian Acad. Sci. 163, 2001, no.1, 11-14. (with R.Prszybysz)
 43. Elliptic cells and Fredholm operators. Bull. Georgian Acad. Sci. 164, 2001, no.2, 215-218.
 44. Complex points of planar endomorphisms. Bull. Georgian Acad. Sci. 165, 2002, no.1, 5-8. (with E.Wegert)
 45. Counting roots of quaternionic polynomials. Bull. Georgian Acad. Sci. 165, 2002, no.3, 465-468.
 46. On configuration spaces of planar pentagons. Zap. Nauchn. Semin. Sankt-Peterb. Otd. Mat. Inst. Steklova 292, 2002, 121-130.
 47. Remarks on real polynomial mappings. Proc. Inst. Cybern. GAS 2, 2002, no.1-2, 74-84.
 48. On the fibers of proper polynomial mappings. Bull. Georgian Acad. Sci. 167, 2003, no.3, 400-403.
 49. Topological aspects of random polynomials. Bull. Georgian Acad. Sci. 168, 2003, no.1, 5-8.
 50. The non-abelian Stokes theorem in low dimensions. Mem. Diff. Eq. Math. Phys. 31, 2004, 5-14. (with B.Broda and G.Duniec)
 51. Analytic discs in loop spaces. Bull. Georgian Acad. Sci. 169, 2004, 443-446.
 52. Elementary algebraic geometry in geometric algebras. Bull. Georgian Acad. Sci. 170, 2004, 5-8.
 53. Stochastically independent functions on closed surfaces. Bull. Georgian. Acad. Sci. 170, 2004, 123-126. (with K.Kalashnikov)
 54. Three-sphere as holomorphic curve. Proc. Inst. Cybern. GAS 3, 2004, 53-62.
 55. Quadratic mappings and integrable systems. Ibid. 3, 2004, 63-72. (with T.Aliashvili)
 56. The geometry of Fredholm pairs and linear conjugation problems. Mem. Diff. Eq. Math. Phys. 33, 2004, 25-45. (with B.Bojarski)
 57. Isolated singularities and solvable Lie algebras. Bull. Georgian Acad. Sci. 171, 2005, 416-419. (with A.Elashvili)
 58. Stable holomorphic curves in loop spaces. Bull. Georgian Acad. Sci. 172, No.1, 2006, 1-4. (with D.Siersma)
 59. Derivation Lie algebras of isolated binomial singularities, Bull. Georgian Acad. Sci. 174, No.3, 2006. (with A.Elashvili)
 60. Holomorphic structures in Seifert fibrations. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci.

175, No.1, 2007, 23-26. (with R.Wolak)

 1. On stable quaternionic polynomials. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 175, No.3,

2007, 19-21.

 1. Loewner conjecture for quasihomogeneous polynomials. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 175, No.4, 2007, 27-30.
 2. Cyclic configurations of pentagon linkages. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. (New Series) 2, 2008, No.4, 13-16. (with E.Elerdashvili and M.Jibladze)
 3. Cyclic configurations of spherical linkages. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 3, 2009, No.2, 19-22.
 4. Remarks on spherical linkages. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 4, 2010, No.2, 8-12. (with G.Giorgadze)
 5. Circular configurations of polygonal linkages. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 4, 2010, No.3, 13-18. (with G.Bibileishvili)
 6. Factorization of loops in loop groups. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 5, 2011, No.3, 35-38. (with G.Giorgadze)
 7. Extremal problems on moduli spaces of mechanical linkages. Proc. A.Razmadze Math. Inst. 155, 2011, 147-151.
 8. Maxwell conjecture and polygonal linkages. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 6, 2012, No.2, 17-22.
 9. On Poncelet porism for biquadratic curves. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 7, 2013, No.1, 5-10.
 10. Equilibria of constrained point charges. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 7, 2013, No.2, 15-20.
 11. Remarks on bicentric polygons. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 7, 2013, No.3, 5-10. (with G.Giorgadze)
 12. Equilibria of point charges in convex domains. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 9, 2015, No.2, 19-26. (with G.Giorgadze)
 13. Equilibria of point charges on nested circles. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. 9, 2015, No.3, 43-49. (with G.Giorgadze)
 14. Remarks on bicentric quadrilaterals. Proc. A.Razmadze Math. Inst. 168, 2015, 41-52.
 15. Extremal problems for bicentric polygons. Proc. I. Vekua Inst. Appl. Math.66 (2016), 33–40.
 16. Remarks on homogeneous endomorphisms. Proc. I. Vekua Inst. Appl. Math.66 (2016), 24–32.
 17. Configurations of points as Coulomb equilibria. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. vol.10, No.1, 2016, 20–27.
 18. Discrete invariants of quadratic endomorphisms, Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. vol.11, No.3, 2017, 7-13.
 19. Equilibria of point charges on elastic contour, Bull. Georgian Natl. Acad. Sci. vol.11, No.4, 2017, 9-15.
 20. Extremal problems for bicentric quadrilaterals, Transactions of Ajara Regional Scientific Center of Georgian Natonal Academy of Sciences, vol.2, 2017, 9-16.
 21. Concyclic and aligned configurations of point charges, Proc. I.Vekua Inst. Appl. Math. 67, 2017, 35-46. (with G.Giorgadze)

. სტატიები კონფერენციების შრომათა კრებულებში

 1. On the change of Euler characteristic under mappings with isolated singularities. (Russian) In: “4th All-Union symposium in general topology”. Kishinev, 1979, 154-155.
 2. Local multiplicity and branching of solutions of nonlinear boundary value problems. (Russian) In: “Boundary value problems of mathematical physics”. Naukova Dumka, Kiev, 1981, 77-78.
 3. Development of specialization processes in course of scientific and technical progress. (Russian) In: “Problems of measuring the influence of scientific-technical progress on industry”, Leningrad, 1983, 89-98. (with R.Satanovsky and E.Sheremetyeva).
 4. The Grothendieck residue symbol and topological degree. In: “Komplexe Analysis und ihre Anwendungen auf Differentialgleichungen”. Halle, 1983, Bd.1, 75-77.
 5. On the number of solutions of analytic equations. In: “Complex Analysis and its Applications”. Sofia, 1984, 239-245.
 6. The non-commutative functional calculus and Fredholm theory. (Russian) In: “Modern problems of mathematical physics”. Tbilisi, 1987, 404-410.
 7. On the homotopy structure of invertible singular operators. In: “Complex Analysis and its Applications”. Sofia, 1989, 230-234.
 8. On the generalized Riemann-Hilbert problem with coefficients in a compact Lie group. Pitman. Res. Notes Math. 256, 1991, 86-94.
 9. Lie groups and linear conjugation problems on Riemann surfaces. Contemp. Math. 131, 1992, 164-178.
 10. Loop groups and Fredholm operators. Pitman Res. Notes Math. 271, 1992, 116-127.
 11. Some topological aspects of elliptic boundary problems. In: “Partial Differential Equations”, MPIM Preprint 90, 1993, 30-33.
 12. Elliptic boundary problems for generalized Cauchy-Riemann systems. In: “Analytical and numerical methods in quaternionic and Clifford analysis”. Proc. Conf. Seiffen, 1996, 77-83.
 13. Stability of analytic discs in Riemann-Hilbert setting. In: “Proc. 1st Polish Symp. Nonlin. Analysis”, Lodz University, 1997, 77-82.
 14. On one class of affine Poisson structures. In: “Proc. International Workshop ISPM (Tbilisi, September 1998)”, Annecy, 1999, 21-30.
 15. On totally real non-compact manifolds globally foliated by analytic discs. In: “Partial Diff. Int. Equations”, Kluwer, Dordrecht, 1999, 107-123. (with E.Wegert and I.Spitkovsky)
 16. Hyper-holomorphic cells and Riemann-Hilbert problems. In: “Clifford analysis and its applications”. NATO Sci. Ser., II Math. Phys. Chem. 25, Kluwer, Dordrecht, 2001, 123-133.
 17. Complex geometry of quadrilateral linkages, In: “Recent developments in generalized analytic functions and their applications”, Tbilisi, 2011, 90-100.

. პრეპრინტები

 1. Nonlinear boundary value problems for first order elliptic systems, TU-Bergakademie Freiberg Preprint No.5, 1995. 25 p. (with E.Wegert)
 2. Towards homotopy classification of elliptic boundary problems, TU-Bergakademie Freiberg Preprint No.1, 1997. 16 p.
 3. On totally real non-compact manifolds globally foliated by analytic discs, TU-Bergakademie Freiberg Preprint No.8, 1997. 34 p. (with I.Spitkovsky and E.Wegert)
 4. Analytic discs and singular surfaces, TU-Bergakademie Freiberg Preprint No.11, 1997. 26 p. (with E.Wegert)
 5. On minimal round functions, Utrecht University Preprint 1118, 1999. 16 p. (with D.Siersma)
 6. Remarks on generalized Sklyanin algebras, Uppsala Univ. Preprint 2000:19.
 7. On local invariants of totally real surfaces, Uppsala Univ. Preprint 2000:20.
 8. Elliptic cells and Fredholm operators, Uppsala University Preprint 2000:29.
 9. Hyper-holomorphic cells and Fredholm operators, MRI Preprint 02/08/01, Ohio State University, 2001. 18p.
 10. Holomorphic families of loops in 3-folds, MRI Preprint 12/11/06, Ohio State University, 2006. 12p.
 11. Yau algebras of fewnomial singularities, Utrecht University Preprint 1352, 2006. 18 p.
 12. Pursell-Shanks type theorems for fewnomial singularities, Preprint ICTP IC/2006/016. 21 p.
 13. Cyclic configurations of planar multiple penduli, Preprint ICTP IC/2009/047. 11 p. (with D.Siersma)
 14. Cyclic polygons as critical points. Max-Planck-Institut für Mathematik Preprint 10-118, 2010. 24 p.
 15. Extremal configurations of polygonal linkages, MFO Oberwolfach Preprint 24-11, 2011. 28 p. (with D.Siersma, G.Panina, A.Zhukova)
 16. Khimshiashvili et. al. (8 co-authors) The Mathematics of French Fries, Proc. of 98th European Study Group with Industry, 24-33, Delft Technical University, 2014. (ISBN: 978-94-6186-306-5)

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

კომბინატორული გეომეტრიისა და ტოპოლოგიის ელემენტები – საბაკალავრო კურსი (2018/2019, შემოდგომის სემესტრი)

დიფერენციალური გეომეტრია – საბაკალავრო კურსი (2018/2019, შემოდგომის სემესტრი)

თანამედროვე გამოყენებითი გეომეტრია – სამაგისტრო კურსი (2018/2019, შემოდგომის სემესტრი)

განსაკუთრებულობათა თეორია და მისი გამოყენებები – სამაგისტრო კურსი (2018/2019, შემოდგომის სემესტრი)

ლის ჯგუფები და გლობალური ანალიზი – სამაგისტრო კურსი (2018/2019, შემოდგომის სემესტრი)

არაწრფივი ანალიზის ტოპოლოგიური მეთოდები – სამაგისტრო კურსი (2018/2019, გაზაფხულის სემესტრი)

პრაქტიკული მათემატიკის ელემენტები – საბაკალავრო კურსი (2007/2008 – 2008/2009, შემოდგომის სემესტრი)

შესავალი მატემატიკურ ანალიზში – საბაკალავრო კურსი (2007/2008 – 2008/2009, შემოდგომის სემესტრი)

შესავალი ტოპოლოგიაში –  საბაკალავრო კურსი (2007/2008 – 2008/2009, გაზაფხულის სემესტრი)

დიფერენციალური გეომეტრია – საბაკალავრო კურსი (2008/2009-2018/2019, შემოდგომის სემესტრი)

კომბინატორული გეომეტრიისა და ტოპოლოგიის ელემენტები – საბაკალავრო კურსი (2009/2010 – 2018/2019, შემოდგომის სემესტრი)

თანამედროვე გამოყენებითი გეომეტრია – სამაგისტრო კურსი (2010/2011-2018/2019, შემოდგომის სემესტრი)

განსაკუთრებულობათა თეორია და მისი გამოყენებები – სამაგისტრო კურსი (2010/2011-2018/2019, შემოდგომის სემესტრი)

არაწრფივი ანალიზის ტოპოლოგიური მეთოდები – სამაგისტრო კურსი (2011/2012-2018/2019, გაზაფხულის სემესტრი)

ლის ჯგუფები და გლობალური ანალიზი – სამაგისტრო კურსი (2015/2016-2018/2019, შემოდგომის სემესტრი)