ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების
ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, არქიტექტურის მიმართულებით

ია კუპატაძემ 1999 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურის ინსტიტუტი, ხოლო  2004 წელს დაამთავრა ჯორჯიის უნივერსიტეტის ლამარ დოდ ხელოვნების სკოლის მაგისტრატურა ინტერიერის დიზაინის მიმართულებით.  ამერიკაში ყოფნისას იმავე ფაკულტეტზე კითხულობდა ლექციებს და მაქსიმალურად ჩართული იყო აკადემიურ საქმიანობაში. 2005 წელს მუშაობდა არქიტექტურულ სახელოსნოში “არქიტექტორები.ჯი”.  2010  წლიდან მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც მან ჩამოაყალიბა არქიტექტურის მიმართულება. 2011 წელს გაიარა სტაჟირება თემაზე “უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო პროცესის ადმინისტრირება”. 2014-2015 წელს მიიღო ფულბრაიტის კვლევითი სტიპენდია კორნელის უნივერსიტეტში – არქიტექტურის, ხელოვნების და დაგეგმარების ფაკულტეტზე. 2015 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: “მწვანე” არქიტექტურის ესთეტიკა. ამჟამად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟნრო და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორია.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

  • მწვანე (ეკო-მდგრადი) არქიტექტურა; ურბანისტიკა და ეკოლოგიის პრობლემები; თანამედროვე და ვერნაკულური არქიტექტურის მსგავსებები

წიგნი 
მაისურაძე მ., ჭანტურია თ., კუპატაძე ი., თანამედროვე არქიტექტურის კომპოზიციური თავისებურებები, ტექნიკური უნივერსიტეტი, რეკომენდირებულია საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს მიერ, 06.06.2014,თბილისი;
სტატიები:
1. Kupatadze I., Ethics vs. Aesthetics in Sustainable Architecture, Eco-Architecture V- Harmonisation between Architecture and Nature; Edited By: C.A. Brebbia, Wessex Institute of Technology, UK and R. Pulselli, University of Siena, Italy, 2014; pg-553-562;
2. მაისურაძე მ., კუპატაძე ი., თანამედროვე არქიტექტურა და ბუნებრივი, ალტერნატიული ენერგია, განათლება #1(4),2012;
3. მაისურაძე მ., კუპატაძე ი., უახლესი არქიტექტურის გამომსახველობითი ტენდენციები, განათლება #1(4), 2012;
შესრულებული არქიტექტურული პროექტები:
1. “მწვანე შენობა” – რეკონსტრუქცია/ახალი შენობის პროექტის დამუშავება; მშენებლობის ზედამხედველობა. სამუშაო შესრულდა არქიტექტურულ სახელოსნოში “არქიტექტორები.ჯი”, სამუშაო ჯგუფის წევრი.
2. ქ. ქუთაისის რეაბილიტაცია – რეკონსტრუქცია. აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, საპროექტო ნახაზების შესრულება; მუშა ნახაზების დამუშავება; სამუშაო შესრულდა არქიტექტურულ სახელოსნოში “არქიტექტორები.ჯი”, სამუშაო ჯგუფის წევრი.
3. ბაგრატის ტაძარი, ღვინის მარანი და ქარხანა – აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, საპროექტო დავალების შესრულება, მუშა ნახაზების დამუშავება;
4. ქ. თბილისის ასათიანის ქ. #27 (მაჩაბლის კუთხე) სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი – აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, საპროექტო დავალების შესრულება;
5. ქ. თბილისის ასათიანის ქ. რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია – აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, საპროექტო დავალების შესრულება;
6. ბაგრატის ტაძრის აზომვითი ნახაზების შესრულება;
7. ქ. თბილისის ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლის პროექტი; საცხოვრებელი სახლების დაპროექტება – გეგმარება და ინტერიერის დიზაინის მოწყობა;
წიგნი:
1. მაისურაძე მ., თ. ჭანტურია, კუპატაძე ი., უახლესი არქიტექტურის გამომსახველობითი ტენდენციები, განათლება #1(4), 2012;
კონფერენციები:
1. “Ethics vs. Aestetics in Sustainable Architecture” – Urban Design Collaborative, Cleveland, Ohio, 2014;
2. “Eco-Architecture 2014” 5th International Conference on Harmonisation between Architecture and Nature, Wessex Institute of Technology, 24-25 September, Siena, Italy;
3. “მწვანე” ლაბორატორია: კულტურადაგარემო” – 22 იანვარი, 2015 წელი, თბილისი, საქართველო;
4. The Research Scholar at Fulbright Scholarship Program, The J. William Fulbright Foreign Scholarship Board and the Bureau of Education and Cultural Affairs of the United States Department of State; September – March 2014;

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი
• საბაკალავრო ნაშრომი – 2015 წლის გაზაფხულის სემესტრი
• მუშა ნახაზები და AutoCAD;
• მდგრადი არქიტექტურის პრობლემები (2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი);
• სოციალური საცხოვრისი (2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი);
მაგისტრატურა
• სამაგისტრო ნაშრომი (2014-2015 წლის სასწავლო წელი);
• მდგრადი არქიტეტურის სემინარი გერმანელ არქიტექტორთან, მარკუს პენელთან ერთად (2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი);