სამართლის სკოლის
აკადემიური პერსონალი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის სკოლის, ასოცირებული პროფესორი

სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებათა მიმართულების ხელმძღვანელი, აკადემიური საბჭოს წევრი

თამარ გურჩიანი სამართალს სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იგი არის უილიამისა და მერის კოლეჯის სამართლის სკოლის მაგისტრი. შესაძლებლობების განვითარების მენეჯერი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტში, USAID-ის მიერ დაფუძნებულ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის პროექტში. რადიო „თავისუფლების“ ბლოგერი. კონსულტანტი ორგანიზაციისა „საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

შესავალი სამართალმცოდნეობაში (2017-2018 წლის შემოდგომის სემესტრი); ბაკალავრის პირველი კურსი, გენდერული თანასწორობა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა-სამართლებრივი მექანიზმები (2017-2018 წლის შემოდგომის სემესტრი) მაგისტრატურის პირველი კურსი.

შესავალი ადამიანის უფლებებში (2016-17 წლის გაზაფხულის სემესტრი) ბაკალავრის მეორე კურსი, შესავალი სამართალმცოდნეობაში (2016-17 წლის შემოდგომის სემესტრი) ბაკალავრის პირველი კურსი, გენდერული თანასწორობა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა-სამართლებრივი მექანიზმები (2016-17 წლის შემოდგომის სემესტრი) მაგისტრატურის პირველი კურსი, გენდერი და ადამიანის უფლებები (2016-17 წლის გაზაფხულის სემესტრი) ბაკალავრის მეოთხე კურსი.