სამართლის სკოლა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, საჯარო სამართლის მიმართულებით

ვახტანგ მენაბდემ 2008 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი, 2014 წელს კი –  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის მაგისტრატურა სოციოლოგიის მიმართულებით. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში (EMC) ინსტიტუციური რეფორმების ხელშეწყობის პროგრამის დირექტორად; საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის (NPM) ექსპერტად; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასა და სახალხო დამცველის აპარატში სხვადასხვა თანამდებობაზე. 2015 წლიდან საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგის ჯგუფის წევრია. 2015 წლიდან, მოწვეული ლექტორის სტატუსით, ასწავლის კავკასიის უნივერსიტეტში, სხვადასხვა დროს კი აკადემიურ საქმიანობას ეწეოდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA), საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტში. იყო ჰოლანდიის მრავალპარტიულობის ინსტიტუტის, ვესტმინსტერის ფონდის, ამერიკის იურისტთა ასოციაციის, საქართველოს ახალგაზრდული ასოციაციის ტრენერი. ილიას სახელმწიფო უნვერსიტეტთან თანამშრომლობს 2010 წლიდან.  მოწვეული ლექტორის სტატუსით ლექციებს კითხულობდა კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით; ხოლო 2015 წლიდან სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორია საჯარო სამართლის მიმართულებით.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • კონსტიტუციური სამართალი; ადამიანის უფლებები; სოციალური თეორია; პოლიტიკის ფილოსოფია

 • 2012 წლის იანვრიდან დღემდე ჟურნალ „ლიბერალის“ ბლოგერი: http://liberali.ge/blogs/vakhushti-menabde;
 • 2010 წლიდან 2012 წლის იანვრამდე ჟურნალ „ცხელი შოკოლადის“ ბლოგერი: http://shokoladi.ge/advblog/64;
 • პოლიტიკის დასასრული, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება – status quo-სა და რეფორმის პერსპექტივების გარშემო არსებული ხედვების შესახებ, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალი „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“, #8; 2015 წელი;
 • უფლება თანასწორობაზე – „გზამკვლევი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე ქალი კანდიდატებისთვის“, სტატიების კრებული, EMC-ის გამოცემა, 2014 წელი;
 • საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვა, რა უზრუნველყოფს უზენაესი კანონის ლეგიტიმურობას – „სუპერსაპრეზიდენტოდან საპარლამენტომდე, საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში“, სტატიების კრებული, KAS-ის გამოცემა, 2013 წელი;
 • ადამიანის უფლებები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკა – თანაავტორი – თბილისი, 2013 წელი;
 • The Substance of the Right to Own Shares In Accordance with the Case-Law of the Constitutional Court of Georgia – South CaucasusLaw Journal Vol. 03/2012 Entrepreneurs and Law;
 • ინფორმაციის თავისუფლება საქართველოში – 2011 წელი, საია-ს გამოცემა, 2012 წელი;
 • რელიგიის თავისუფლება – სად უნდა ვეძიოთ იგი (საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე და მე-91 მუხლების გამიჯვნის შესახებ) – საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალი „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“, #5; 2012 წელი;
 •  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის სახელმწიფო კონცეფციის 2010-2012 წ.წ. სამთავრობო გეგმის იმპლემენტაციის შუალედური მონიტორინგის შედეგების ანგარიში – მონიტორინგი ჩატარდა პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები და ადვოკატირება“ (ევროკომისია) ფარგლებში, GYLA, adam, Dea, 2012 წელი;
 • დისციპლინური საქმისწარმოება საჯარო სამსახურში (სამართლებრივი და ფაქტობრივი მიმოხილვა) – საია-ს გამოცემა, 2012 წელი;
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის სახელმწიფო კონცეფციის 2010-2012 წ.წ. სამთავრობო გეგმის იმპლემენტაციის დასკვნითი მონიტორინგის შედეგების ანგარიში – მონიტორინგი ჩატარდა პროექტის „მონიტორინგის უფლებების დასაცავად“ (OSGF) ფარგლებში – ასოციაცია „დეა“) 2012 წელი;
 • ანგარიში: 26 მაისი /აქციის დაშლის დროს და მასთან კავშირში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების ანალიზი/ – საია-ს გამოცემა (თანაავტორი), 2011 წელი;
 • 10 დეკემბრის ანგარიშები (ინფორმაციის თავისუფლება) – საია-ს გამოცემა, 2011 წელი;
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები – უნივერსალური გამოწვევა – კრებული: ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო (რედ. კონსტანტინე კორკელია), თბილისი, 2011 წელი;
 • ინფორმაციის თავისუფლება საქართველოში (სასამართლო პრაქტიკის ძირითადი ტენდენციები) – საია-ს გამოცემა, 2011 წელი;
 • Hate Speech-ის დასაცავად (სიძულვილის ენის კრიმინალიზების მიზანშეწონილობა) – ჟურნალი „ცხელი შოკოლადი“ 2011 წელი;
 • კონკრეტული კონტროლის პარადიგმა კონსტიტუციონალიზმში – კრებული: ადამიანის უფლებათა დაცვის კონსტიტუციური და საერთაშორისო მექანიზმები (რედ. კონსტანტინე კორკელია), თბილისი, 2010 წელი.
 • გენდერული თანასწორობა – საერთაშორისო ფონდ ქალთა პოლიტიკური რესურსების ცენტრის დაკვეთით, 2007 წელი;
 • საქართველოს დეცენტრალიზაცია (რეკომენდაციები) – GYA-ს პუბლიკაცია, 2006 წელი.
 •  ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოში – პარლამენტის უწყებანი, 2006 წელი;
 •  მოსწავლეთა თვითმმართველობის ორგანო ქ. ოზურგეთში – ახალი პერსპექტივები საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობაში (ეროვნული კონფერენციის მასალები), 2003 წელი.

წიგნი

 • ადამიანის უფლებები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკა, თბილისი, 2013 წელი (თანაავტორი).

სამეცნიერო სტატიები

 • პოლიტიკის დასასრული. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება – status quo-სა და რეფორმის პერსპექტივების გარშემო არსებული ხედვების შესახებ, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალი ,,საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა’’, #8; 2015 წელი;
 • საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვა. რა უზრუნველყოფს უზენაესი კანონის ლეგიტიმურობას, ,,სუპერსაპრეზიდენტოდან საპარლამენტომდე, საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში’’, სტატიების კრებული, KAS-ის გამოცემა, 2013 წელი;
 • The Substance of the Right to Own Shares In Accordance with the Case-Law of the Constitutional Court of Georgia, South CaucasusLaw Journal Vol. 03/2012 Entrepreneurs and Law;
 • რელიგიის თავისუფლება. სად უნდა ვეძიოთ იგი (საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე და მე-91 მუხლების გამიჯვნის შესახებ), საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალი ,,საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა’’, #5; 2012 წელი;
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები – უნივერსალური გამოწვევა. კრებული: ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო (რედ. კონსტანტინე კორკელია), თბილისი, 2011 წელი;
 • კონკრეტული კონტროლის პარადიგმა კონსტიტუციონალიზმში, კრებული: ადამიანის უფლებათა დაცვის კონსტიტუციური და საერთაშორისო მექანიზმები (რედ. კონსტანტინე კორკელია), თბილისი, 2010 წელი.

კვლევები

 • ინფორმაციის თავისუფლება საქართველოში – 2011 წელი, საია-ს გამოცემა, 2012 წელი;
 • ანგარიში: 26 მაისი. აქციის დაშლის დროს და მასთან კავშირში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების ანალიზი, საია-ს გამოცემა, 2011 წელი, თანაავტორობით;
 • ინფორმაციის თავისუფლება საქართველოში (სასამართლო პრაქტიკის ძირითადი ტენდენციები), საია-ს გამოცემა, 2011 წელი;
 • საქართველოს დეცენტრალიზაცია (რეკომენდაციები), GYA-ს პუბლიკაცია, 2006 წელი.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალვრიატი:

 • ადამიანის უფლებათა სამართალი
 • საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება საქართველოში

ბაკალავრიატი:

 • ადამიანის უფლებების სამართალი (გაზაფხულის სემესტრი)
 • საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება საქართველოში (გაზაფხულის სემესტრი)
 • საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი (სახელმწიფო მოწყობა) (შემოდგომის სემესტრი)

მაგისტრატურა:

კონსტიტუციონალიზმის პარადოქსები