ნინო მხეიძე

enka

მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი,ხელოვნებათმცოდნეობა, კინომცოდნეობის პროგრამის ხელმძღვანელი

ხელოვნების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, მკვლევარი

დეტალები

ავტორი:

შესახებ

ნინო მხეიძემ დაამთავრა თბილისის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტი კინომცოდნეობის სპეციალობით. 20 წლის განმავლობაში ამავე ინსტიტუტში ასწავლიდა და ატარებდა კვლევებს ქართულსა და მსოფლიო კინემატოგრაფში არსებულ ტენდენციებსა და მიმდინარეობებზე. 207-2010 წლებში იყო წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარე. 2006 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე „გმირის პრობლემა პოსტსაბჭოთა ქართულ კინემატოგრაფში“ და მიენიჭა ხელობნებათმცოდნეობის დოქტორის ხარისხი. სხვადასხვა დროს მონაწილეობდა: ბოლშევოს, ლვოვის, რიგის, იურმალის, ვაშინგტონის, ბოსტონისა და ამსტერდამის სტუდენტური ფილმებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციებში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2011 წლიდან; არის კინომცოდნეობის პროგრამის ხელმძღვანელი.


სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

ქართულ და მსოფლიო კინემატოგრაფში მიმდინარე პროცესების კვლევა

About

ნინო მხეიძემ დაამთავრა თბილისის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტი კინომცოდნეობის სპეციალობით. 20 წლის განმავლობაში ამავე ინსტიტუტში ასწავლიდა და ატარებდა კვლევებს ქართულსა და მსოფლიო კინემატოგრაფში არსებულ ტენდენციებსა და მიმდინარეობებზე. 207-2010 წლებში იყო წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარე. 2006 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე „გმირის პრობლემა პოსტსაბჭოთა ქართულ კინემატოგრაფში“ და მიენიჭა ხელობნებათმცოდნეობის დოქტორის ხარისხი. სხვადასხვა დროს მონაწილეობდა: ბოლშევოს, ლვოვის, რიგის, იურმალის, ვაშინგტონის, ბოსტონისა და ამსტერდამის სტუდენტური ფილმებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციებში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2011 წლიდან; არის კინომცოდნეობის პროგრამის ხელმძღვანელი.


Research interests

ქართულ და მსოფლიო კინემატოგრაფში მიმდინარე პროცესების კვლევა