მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორ-ემერიტუსი,  რომანისტიკის მიმართულებით

მზაღო დოხტურიშვილმა 1971 წელს დაამთავრა ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი. 1978 წელს გაიარა მოსკოვის მორის ტორეზის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიურ ინსტიტუტთან არსებული ორწლიანი უმაღლესი პედაგოგიური კურსი. 1982 წელს ამავე ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია. 1982-1993 წლებში მიჰყავდა ფრანგული ენის გაკვეთილები საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე. 1994-2006 წლებში ხელმძღვანელობდა ფრანგული ენის კათედრას ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2000 -2010 წლებში – ქართულ-ევროპულ პროგრამას „ფრანგული როგორც უცხო ენა / გამოყენებითი უცხო ენები“, რომელიც დააარსა პოლ ვალერის უნივერსიტეტთან – მონპელიე 3 თანამშრომლობით და რომლის კურსდამთავრებულებიც იღებდნენ ორმაგ (ქართულ და ფრანგულ) დიპლომს. დღემდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და მონპელიეს უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის კოორდინატორია. 2012-2015 წლებში იყო ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტების ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში სადოქტორო კოლეჯის – CODFREURCOR – დამაარსებელი და დირექტორი, ამჟამად არის ამავე კოლეჯის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი. 2010-2016 წლებში იყო ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტების წარმომადგენელი AFELSH-ის აღმასრულებელ კომიტეტში. ხელმძღვანელობს ყოველწლიური ფრანგულენოვანი ჟურნალის – „Etudes interdisciplinaires en Sciences humaines” – გამოცემას.
არის საფრანგეთის მთავრობის ორი ჯილდოს მფლობელი: 1996 წლიდან „აკადემიური პალმების ორდენის” კავალერი და ამ ორდენის მლობელთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრია, 2011 წლიდან კი – „აკადემიური პალმების ორდენის“ ოფიცერი.
2018 წლის 29 იანვარს აირჩიეს მონპელიეს მეცნიერებათა და ლიტერატურის აკადემიის წევრ-კორესპონდენტად. აკადემია დაარსებულია საფრანგეთის მეფის, ლუი XIV-ს მიერ 1706 წელს.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

 • ტექსტის ლინგვისტიკა/დისკურსის ანალიზი, დიდაქტიკა

რჩეული პუბლიკაციები
L’image du Juif – du “non-type par excellence” ou de l'”homme en trop” dans l’œuvre de Patrick Modiano, https://www.youtube.com/watch?v=YFLszjQGWS4

May 17, 2017 – Uploaded by Université Paris-Sorbonne

Accepté pour la publication à Paris par la Maison d’Éditions Petra, dans la collection Usage de la mémoire, 15 pages.

 • Le traitement du culturel en traduction. «Dire presque la même chose» ou comment traduire le culturel. Envoyé pour la publication à Paris par Les Éditions Classiques Garnier, 20 pages.
 • La cohabitation de langues et l’image de l’Afrique dans l’œuvre de Jean-Marie Gustave Le Clézio, accepté pour la publication in Série monographique en sciences humaines 21, Sudbury, Ontario, Canada, 20pages.
 • La représentation linguistique de différentes cultures à travers une même langue: Envoyé pour la publication à Vienne par La Maison d’Éditions De Gruyter, 20 pages.
 • Le phénomène de bi-langue dans «Amour bilingue » d’Abdelkhébir Khatibi. Accepté pour la publication dans le numéro 5 de la revue Etudes interdisciplinaires en Sciences humaines (Éditions Université d’État Ilia) pour le mois d’août 2018, 25 pages.
 • Les écrivains francophones entre langues et territoires, in Fondements historiques et ancrages culturels des langues, Ali Reguigui, Julie Boissonneault et Mzago Dokhtourichvili (dir.) Série monographique en sciences humaines 20, Sudbury, Ontario, Canada, 2017, p. 307-340.
 • La traduction comme source de création. Le paratexte du traducteur, in Etudes interdisciplinaires en Sciences humaines, Tbilissi, Éditions Université d’État Ilia, N4, 2017. p. 170-187.
  L’expression des repères identitaires dans les œuvres littéraires, in L’Arménie et la Géorgie en dialogue avec l’Europe. De Moyen Age à nos jours, I. Aujé, V. Barkhoudarian, G. Dédéyan, M . Dokhtourichvili, I. Karaulashvili (dir.), Paris, GEUTHNER, 2016. p. 189-205
 • L’intégration des emprunts aux langues romanes – français, espagnol, italien – dans le lexique géorgien, in Carmen Alén Garabato, Ksenija Djordjevic et all. (Éds), Rencontres en sciences du langage et de la communication. Mélanges offerts à Henri Boyer par ses collègues et amis. Avec le soutien du Laboratoire DIPRALANG-EA739 (Université Paul-Valéry, Montpellier 3), Paris, L’Harmattan, 2016, p. 173-182.
  Métadiscours auctorial et dialogisme interdiscursif dans les discours de réception à l’Académie française et les discours de Prix Nobel de Littérature, in Études interdisciplinaires en Sciences humaines, N3, 2016. p. 205-233.
  Patrick Modiano en quête de l’identité. De La Place de l’Etoile au prix Nobel, in
  Études interdisciplinaires en Sciences humaines, Éditions Université d’État Ilia, N2, 2015, p. 225-251
  La poétique de la révolte et le roman documentaire, in Littérature et totalitarisme 1. Ecrire pour témoigner. Presses universitaires de Namur, Belgique, 2014, p. 95-119.
  L’esthétique de la réception et le rôle de la littérature dans le développement de la rationalité . Actes du colloque international « Les sciences sociales et la société. Nouvelles approches de la rationalité ». CEREFREA de l’Université de Bucarest en collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2) ; Presses Universitaires de l’Université de Bucarest, 2014, p. 145-163.
  ღვთიური და საერო სამართალი უმბერტო ეკოს რომანშივარდის სახელი“. შედარებითი ლიტერატურის კრებული 1, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2013, გვ. 523-542.
  Les approches didactiques « plurielles » et l’enseignement des langues/cultures romanes en Géorgie, in Quelles linguistique romane au XXIe siècle ? L’Harmattan, Paris, 2010, p.119-135.
  La logique argumentative et différentes manifestations du dialogisme dans le discours épistolaire, in KADMOS, Journal of Studies of Humanities, 1.2009. p. 146-183.

პუბლიკაციების ვრცელი სია

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

ბაკალავრიატი:
ტექსტი – სამყაროს შემეცნებისა და ასახვის უნივერსალური ფორმა (2017/2018 სასწ. წ. შემოდგომის სემესტრი);
ფრანგულენოვანი დისკურსის ანალიზი (2017/2018 სასწ. წ. გაზაფხულის სემესტრი); გამონათქვამის თანამედროვე თეორიები (2017/2018 სასწ. წ. შემოდგომის სემესტრი); არგუმენტაციის თანამედროვე თეორიები (2017/2018 სასწ. წ. გაზაფხულის სემესტრი).
მაგისტრატურა:
ლინგვისტური კვლევის მეთოდები (2017/2018 სასწ. წ. შემოდგომის სემესტრი,
თანამედროვე ლინგვისტური მიმდინარეობები: ტექსტის ლინგვისტიკა/დისკურსის ანალიზი (2017/2018 სასწ. წ.შემოდგომის სემესტრი),
გამოყენებითი ლინგვისტიკა (2017/2018 სასწ. წ. გაზაფხულის სემესტრი),
თანამედროვე ფრანგულენოვანი ლიტერატურა (2017/2018 სასწ. წ. გაზაფხულის სემესტრი).

2013-2014 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში ფრანგულ ენაზე წაკითხული ლექციები:
წერის დიდაქტიკა, ლიტერატურული ტექსტის ანალიზი,, დისკურსის ანალიზი, პრაქსემატიკა და არსის პროდუცირება, თანამედროვე გრამატიკული თეორიები და ფრანგული ენის სწავლება.
2003-2010 წლებში ქართულ-ევროპულ პროგრამულ მიმართულებაზე ფრანგულ ენაზე წაკითხული კურსები:
ბაკალავრიატი:
ზოგადი ლინგვისტიკა, სოციოლინგვისტიკა, ზოგადი ისტორიული ენათმეცნიერება, ფრანგული ენის სტილისტიკა, ინტერკულტურული კომუნიკაცია, ზოგადი ენათმეცნიერება: პრაგმატიკა, ზოგადი ენათმეცნიერება: სინტაქსი, დისკურსის ანალიზი, ინტერკულტურული დიდაქტიკა, ლინგვისტიკა და სწავლა/სწავლება, არგუმენტაციის თანამედროვე თეორიები
მაგისტრატურა:
წერის დიდაქტიკა; თანამედროვე ლინგვისტური მიმდინარეობები; დისკურსის ანალიზი, პრაქსემატიკა და არსის პროდუცირება
პოლ ვალერის უნივერსიტეტ – მონპელიე 3-ში წაკითხული ლექციები:
მაგისტრატურა:
ინტერკულტურული დიდაქტიკა და ფრანგული ენის სწავლების მეთოდოლოგიური და სოციო-კულტურული პრობლემები (საქართველოს და პოსტსაბჭოური სივრცის ქვეყნების მაგალითზე) – 01.11. 2011 – 01.12.2011
ადამიანები, ენები და კულტურები: სუბიექტი, სწავლა/სწავლება და ენებისადმი დამოკიდებულება – 2006 წლის იანვარი-თებერვალი
ლისანსი, მაგისტრატურა:
ინტერკულტურული დიდაქტიკა და ფრანგული ენის სწავლების მეთოდოლოგიური და სოციო-კულტურული პრობლემები (საქართველოს მაგალითზე) – 2003 წლის აპრილი-მაისი

მზაღო დოხტურიშვილი არის ფრანკოფონულ კვლევათა საერთაშორისო საბჭოს (CIEF)-ის წევრი; 2000 წლიდან არის პოლ ვალერის უნივერსიტეტ – მონპელიე 3-თან (საფრანგეთი) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლობის კოორდინატორი.
2012 წლის ოქტომბერში დააარსა რეგიონალური ფრანკოფონული სადოქტორო კოლეჯი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში (CODREURCOR) ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორანტებისათვის (იხ. ვებ გვერდი: www.codfreurcor.iliauni.edu.ge)
2013 წლის 2-3 მაისს კიშინიოვში მოაწყო პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორანტებისათვის, რომელშიც საქართველოდან მონაწილეობდა 8 დოქტორანტი, მათ შორის – 4 დოქტორანტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. კონფერენციის მასალები დაიბეჭდა ფრანგულენოვანი ჟურნალის ”Etudes interdisciplinaires en Sciences humaines” პირველ ნომერში, რომელიც გამოიცა 2014 წლის თებერვალში; 2014 წლის 16-17 ოქტომბერს და 2015 წლის 29-30 ოქტომბერს თბილისში ჩაატარა მეორე და მესამე კონფერენცია და მასალები დაიბეჭდა მისი რედაქტორობით გამოცემული ჟურნალის (2015 წლის აპრილი, 2016 წლის ივლისი) მეორე და მესამე ნომრებში. მესამე კონფერენცია ჩატარდა ოთხ რომანულ ენაზე – ფრანგულ, იტალიურ, ესპანურსა და რუმინულზე, შესაბამისად, ჟურნალის მესამე ნომერიც სამენოვანია. თანაორგანიზატორი იყო კიშინიოვში 2016 წლის 29-30 სექტემბერს ჩატარებული მეოთხე კონფერენციისა, რომლის მასალები დაიბეჭდა ჟურნალის მე-4 ნომერში,  2017 წლის აგვისტოში. მეხუთე კონფერენცია ჩაატარა 2017 წლის 3-5 ოქტომბერს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მსოფლიოს 15 ქვეყნის 80-ზე მეტმა დოქტორანტმა და პროფესორმა.
2015 წელს (30 აგვისტო-4 სექტემბერი) ჩაატარა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და ტერიტორია 2“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 94 პროფესორმა და მკვლევარმა მსოფლიოს 28 ქვეყნიდან.  კანადელ კოლეგებთან თანარედაქტორობით 2017 წლის აპრილის ბოლოს კონფერენციის მასალები ორ ტომად დაიბეჭდა კანადაში. არის მეცნიერებებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების ავტორი რომანისტიკაში; ავტორია ორი სამაგისტრო პროგრამისა –  „რომანისტიკა“; „გამოყენებითი უცხო ენები და საერთაშორისო მოლაპარაკებები“.
2010-2012 წლებში საფრანგეთის იონის დეპარტამენტთან თანამშრომლობის ფარგლებში იყო სამი (თითოეული 60 სთ) პედაგოგიური პროექტის ავტორი და კახეთის რეგიონის ფრანგული ენის მასწავლებელთა ტრენერი.
არის საფრანგეთის სახელმწიფო დიპლომების – DELF, DALF – გამოცდების გამსწორებელი და გამომცდელი საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის საგამოცდო ცენტრში.
2012 წლის მარტიდან  საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან (საფრანგეთის საელჩოს კულტურის განყოფილება) თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს მასწავლებელთა პროფესიული დახელოვნების ცენტრის ფრანგული ენის მასწავლებელთა გადამზადების კონცეფციის ავტორი და ტრენერია.
არის ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს – AUF – ექსპერტი.

არის საფრანგეთის მთავრობის ორი ჯილდოს მფლობელი: 1996 წლიდან  „აკადემიური პალმების ორდენის“ კავალერი  და ამ ორდენის მფლობელთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი. 2011 წლიდან კი –  „აკადემიური პალმების ორდენის“ ოფიცერი.

2018 წლის 31 იანვარს აირჩიეს მონპელიეს მეცნიერებათა და ლიტერატურის აკადემიის წევრ-კორესპონდენტად. აკადემია დაარსებულია ლუი XIV-ს მიერ 1706 წელს.

განხორციელებული თარგმანები:

 1. ლევი-სტროს, რასა და ისტორია – თარგმანი. კრებული შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში, თბილისი, 2006 წ.
 2. ირინა არსენიშვილი, ნიკო ფიროსმანაშვილი – თარგმანი ფრანგულად კატალოგისათვის ნიკო ფიროსმანი”. Musée ZERVOS: Vézelay (Yonne), 2008.
 3. Anne Bertrand “Tombeau pour Pirosmani” – თარგმანი ქართულად კატალოგისათვის ნიკო ფიროსმანი”.  Musée ZERVOS: Vézelay (Yonne), 2008.
 4. ე. ოქროპირიძის “ქართულ-ფრანგული ლექსიკონის” II ტომის რედაქტორი. – გამომცემლობა “პირველი სხივი”, თბილისი, 2007 წელი.
 1. ნოდარ ასათიანი, ალექსანდრე ბენდიანაშვილი, “საქართველოს ისტორია”. ფრანგულ ენაზე მთარგმნელთა ჯგუფის ხელმძღვანელი და რედაქტორი. გამომცემლობა “L’HARMATTAN”, Paris, 1997.
 2. სტეფან კურტუა, ნიკოლა ვერთი… – „კომუნიზმის შავი წიგნი“. თარგმანი ფრანგულიდან. გვ. 179-427. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2011.
 3. რეიმონ არონი „სოციოლოგიური აზროვნების ეტაპები“. თარგმანი ფრანგულიდან. 208 გვ.

ფრანგი პროფესორის, ჟორჟ ნივას საჯარო ლექციის Ce que nous dit Notre-Dame de Paris ქართული თარგმანი: რას გვიამბობს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი