მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი, ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით

ნინო მხეიძემ დაამთავრა თბილისის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტი კინომცოდნეობის სპეციალობით. 20 წლის განმავლობაში ამავე ინსტიტუტში ასწავლიდა და ატარებდა კვლევებს ქართულსა და მსოფლიო კინემატოგრაფში არსებულ ტენდენციებსა და მიმდინარეობებზე. 207-2010 წლებში იყო წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარე. 2006 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე „გმირის პრობლემა პოსტსაბჭოთა ქართულ კინემატოგრაფში“ და მიენიჭა ხელობნებათმცოდნეობის დოქტორის ხარისხი. სხვადასხვა დროს მონაწილეობდა: ბოლშევოს, ლვოვის, რიგის, იურმალის, ვაშინგტონის, ბოსტონისა და ამსტერდამის სტუდენტური ფილმებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციებში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს 2011 წლიდან; არის კინომცოდნეობის პროგრამის ხელმძღვანელი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

ქართულ და მსოფლიო კინემატოგრაფში მიმდინარე პროცესების კვლევა

რჩეული პუბლიკაციები
ხელოვანი, გმირი, დრო საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ქართულ კინოში, თეატრმცოდნეობითი და კინომცოდნეობითი ძიებანი 1, 2004 წ.
ნიჰილიზმის ნიშნები XX საუკუნის ბოლოს ქართულ კინოში, თეატრმცოდნეობითი და კინომცოდნეობითი ძიებანი 3, 2004 წ.
ალავერდობიდან ანემიამდე, თეატრმცოდნეობითი და კინომცოდნეობითი ძიებანი 4, 2005 წ.
წიგნები
ქართველი კინორეჟისორები, ტომი 1-2, ერთ-ერთი ავტორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2006-2007 წწ.
პოსტსაბჭოთა ქართული მხატვრული კინო (1990-2000 წწ.) მზადაა დასაბეჭდად.
ყველა დროის 12 საუკეთესო ქართული ფილმი, ერთ-ერთი ავტორი და სარედაქციო საბჭოს წევრი (ქართულ-ინგლისურ ენაზე) თბილისი, 2012 წ.

სტატიები ჟურნალებში
დესკრიპცია თუ ექსპლიკაცია, სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი 4, 2008 წ.
გმირი თუ ანტიგმირი? სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი 2, 2009 წ.
რა შეუძლია კინოს? Filmprint 3, 2012 წ.
სიყვარული და ვნება პოსტსაბჭოთა ქართულ კინემატოგრაფში, Filmprint 11, 2014 წ.
რა არის კინო? ილიაუნის ხელოვნების კვლევითი ინსტიტუტის ინტერნეტჟურნალი „სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევა“
რედაქტორი
ი. კუჭუხიძე, ეკრანი და დრო, თბილისი, 2009 წ.
დ. მაღლაკელიძე, მსოფლიო კინოს თეორია და პრაქტიკა, თბილისი, 2013 წ.
ჟურნალ Filmprint-ის შემოდგომის ნომრის მთავარი რედაქტორი, 2013 წ.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

სასწავლო პროგრამები:
საბაკალავრო: Minor და Major საბაკალავრო პროგრამა კინომცოდნეობაში
სამაგისტრო: სახელოვნებო მეცნიერება, პრაქტიკა, მენეჯმენტი
სადოქტორო: კინო ავანგარდიდან პოსტმოდერნიზმამდე
სასწავლო კურსები :
მსოფლიო კინო და მისი ანალიზი
ქართული კინო და მისი ანალიზი
თანამედროვე მსოფლიო კინოს პრობლემები და ტენდენციები 1
თანამედროვე მსოფლიო კინოს პრობლემები და ტენდენციები 2

კურსები
კინოკრიტიკის თეორია და პრაქტიკა 1 – უხმო კინოს ესთეტიკა
კინოკრიტიკის თეორია და პრაქტიკა 2 – კინოს თეორიის განვითარების ეტაპები
კინოსკრიტიკის თეორია და პრაქტიკა 3 – თანამედროვე კინოს ტენდენციები, სტილური ძიებები
მსოფლიო კინოს ისტორია 3 – საავტორო კინოს თავისებურებები
ქართული კინო 1- უხმო კინოდან – მცირეფილმიანობამდე
ქართული კინო 2 – 60-იანი წლებიდან თანამედროვე კინომდე

RESALT პროგრამა
ვიდეოლექციები – მსოფლიო კინოს ისტორია

მიმდინარე სალექციო კურსები
ბაკალავრიატი
კინოკრიტიკის თეორია და პრაქტიკა 1 – უხმო კინოს ესთეტიკა
კინოსკრიტიკის თეორია და პრაქტიკა 3 – თანამედროვე კინოს ტენდენციები, სტილური ძიებები
მსოფლიო კინოს ისტორია 2 – 40-60-იანი წლების მსოფლიო კინემატოგრაფი
მსოფლიო კინოს ისტორია 4 – XX საუკუნის ბოლოს კინემატოგრაფი
ქართული კინო 2 – 60-იანი წლებიდან თანამედროვე კინომდე
მაგისტრატურა
ქართული კინო და მისი ანალიზი
თანამედროვე მსოფლიო კინოს პრობლემები და ტენდენციები 1

სალექციო კურსების კატალოგი
ბაკალავრიატი (2010-2015 სასწავლო წლები)
კინოკრიტიკის თეორია და პრაქტიკა 1- უხმო კინოს ესთეტიკა
კინოკრიტიკის თეორია და პრაქტიკა 2 -კინოს თეორიის განვითარების ეტაპები
კინოკრიტიკის თეორია და პრაქტიკა 3 – თანამედროვე კინოს ტენდენციები, სტილური ძიებები
მსოფლიო კინოს ისტორია 1- კინოს დაბადების წინაპირობები, ფოტოგრაფია, უხმო კინო, ხმა კინოში (2010-2014 სასწავლო წლები)
მსოფლიო კინოს ისტორია 2 – 40-60-იანი წლების მსოფლიო კინემატოგრაფი
მსოფლიო კინოს ისტორია 3 – საავტორო კინოს თავისებურებები
მსოფლიო კინოს ისტორია 4 – XX საუკუნის ბოლოს კინემატოგრაფი
ქართული კინო 1 – უხმო კინოდან მცირეფილმიანობამდე
ქართული კინო 2 – 60-იანი წლებიდან თანამედროვე კინომდე

მაგისტრატურა
მსოფლიო კინო და მისი ანალიზი
ქართული კინო და მისი ანალიზი
თანამედროვე მსოფლიო კინოს პრობლემები და ტენდენციები 1 (1970-2000 სასწავლო წლები)
თანამედროვე მსოფლიო კინოს პრობლემები და ტენდენციები 2 (2000-2015 სასწავლო წლები)

ეროვნული კინოცენტრის სადებიუტო ფილმების საკონკურსო კომისიის წევრი (2013 წ.)
ეროვნული კინოცენტრის ოსკარზე წარსადგენი ფილმების საკონკურსო კომისიის წევრი (2013 წ.)
სარაევოს საერთაშორისო ფესტივალის ქართული დელეგაციის წევრი (2013 წ.)
2015 წ. ეროვნული კინოცენტრის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საკონკურსო კომისიის წევრი

კინოჩვენებები და დისკუსიები
დოკუმენტური ორშაბათები, ორგანიზატორი და მოდერატორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების კვლევითი ინსტიტუტი (2013 წლის აპრილი)
თანამედროვე ლიტვური კინო – გიედრა ბიენორიუტე, ფილმების ჩვენება, დისკუსია, ერთ-ერთი ორგანიზატორი, მოდერატორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების კვლევითი ინსტიტუტი (2013 წლის აპრილი)
ქართული კინოს დღე, ფილმების ჩვენება, დისკუსია, ერთ-ერთი ორგანიზატორი, მოდერატორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების კვლევითი ინსტიტუტი (2013 წლის აპრილი)
შეხვედრა კინორეჟისორ გიორგი მასხარაშვილთან. ფილმ „მესაათის“ ჩვენება, ერთ-ერთი ორგანიზატორი, მოდერატორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების კვლევითი ინსტიტუტი (2013 წლის მაისი)
ლევან აბაშიძის ხსოვნის საღამო კინო ჩვენება დისკუსია, ერთ-ერთი ორგანიზატორი, მოდერატორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების კვლევითი ინსტიტუტი (2013 წლის მაისი)
პოლონური მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენება, შეხვედრა რეჟისორ პიოტრ სტასიკთან ორგანიზატორი-მოდერატორი (2014 წლის მაისი)
samecniero Sromebი
სისტემატიზატორები – მსოფლიო კინოს სათავეებთან
ქართული ტელეფილმი თანამედროვე ეტაპზე
პოსტსაბჭოთა ქართული კინო გმირის მოლოდინში
მიხეილ კალატოზიშვილი
მონტაჟის თეორიის ზოგიერთი ასპექტი
პოზა თუ პოზიცია?
ბიუხნერის ვოიცეკის ჰერცოგისეული ინტერპრეტაცია