მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ფსიქოლოგიის მიმართულებით

რევაზ კორინთელი დაიბადა ქ. თბილისში 1951 წლის 18 ივლისს. სკოლის დამთავრების შემდეგ, 1970 წელს, ჩაირიცხა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტზე. ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ 1976-1977 წწ. გაიარა ინტერნატურა ფსიქიატრიაში ქ.თბილისის რესპუბლიკურ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. 1978-1982 წწ. მუშაობდა აჭარის რესპუბლიკურ ფსიქონევროლოგიურ საავადმყოფოში ექიმ-ფსიქიატრად Bდა საქართველოს საზღვაო სანაოსნოში – გემის ექიმად1982-2001 წწ. მუშაობდა მ. ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტში ჯერ უმცროს, შემდეგ – უფროს მეცნიერ-მუშაკად ნევროზების განყოფილებაში. 1986 წ. მივლინებულია მოსკოვში ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ფსიქოთერაპიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის კათედრაზე ფსიქოთერაპიის კურსის გასავლელად. 1993, 1995-1996 წლებში სწავლობს იუნგის ფსიქოანალიზს ქ. ციურიხში, კ.გ. იუნგის ინსტიტუტში. 2002 წელს სტაჟირებას გადის ქ.პარიზში ფსიქოანალიტიკური ფორმაციისა და ფროიდისეული კვლევის ასოციაციაში – ანალიტიკური სივრცე – Association de Formation Psychoanalytique et de Recherches Freudiennes L’Espace Analytic), სადაც ეზიარება ფსიქოანალიზის ფრანგულ სკოლას.

2001 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორია. 1992 წლიდან – საქართველოს ფსიქოთერაპევტთა და კლინიკურ ფსიქოლოგთა ასოციაციის თანაპრეზიდენტი, ხოლო 2002 წლიდან არის საქართველოს ანალიტიკური ფიქოლოგიისა და საქართველოს ჯგუფური ფსიქოთერაპიის ასოციაციის პრეზიდენტი. 2005 წელს ირჩევენ ამერიკის ჯგუფური ფსიქოთერაპიის ნამდვილ წევრად, ხოლო 2010 წლიდან ამავე ასოციაციის საპატიო წევრია.  

იგი საერთაშორისო ანალიტიკური ფსიქოლოგიისა და საერთაშორისო ჯგუფური ფსიქოთერაპიის ასოციაციის ნამდვილი წევრია.

რევაზ კორინთელი არის საქართველოს სამხედრო-სამედიცინო აკადემიის, საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის, საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების  წევრი. 1993 წლიდან – წამების მსხვერპლთა ფსიქო-რეაბილიტაციის გამგეობის წევრი.  

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

სიღრმის ფსიქოლოგია, ინდივიდუალური და ჯგუფური ფსიქოთერაპია, ფსიქიატრია, ფილოსოფია, მითოლოგია და შედარებითი რეალიგია

რჩეული პუბლიკაციები

წიგნები

 • რედაქტირების სტადიაში: „სიღრმის ფსიქოლოგიის შესახებ“,
 • „ჯგუფური ფსიქოთერაპია“; ფსიქოკონსულტირების სახელმძღვანელო

სტატიები ჟურნალებში

 • „რას ეუბნება მამა შვილს თავისი ცხოვრებით?“ მართმადიდებლური ჟურნალი „კარიბჭე“,   N 5 (144) 4-17 მარტი, 2010, გვ. 17-18
 • ალფრედ ადლერი , ფსიქიკა – თანამედროვე სამეცნ. კვლევის ასოციაციის ჟურნალი: „ფსიქოლოგიის, ფსიქიატრიისა ფსიქოთერაპიისა და ნარკოლოგიის აქტუალური საკითხები“ თბილისი 2005 , N 1 , გვ. 53-57

სტატიები გაზეთებში

 1. Зависть , или Как Достичь Успеха . Свободная Грузия. № 236-237 (22885) 23 августа t 2003 ст. 8
 2. Путь Счастья или как Стать Счастливым. Свободная Грузия№ 216 ( 22864) 31 июля 2003
 3. На стороне Души Правда № 5/12 ( 22996) 21-28 Март 2003 ст. 19
 4. „ჩვენ ნევროზების საუკუნეში ვცხოვრობთ“,  სამედიცინი გაზეთი 23, 1997, გვ 4,8
 • პუბლიკაციების ვრცელი სია
 1. „ფსიქოთერაპიის და სოციალური ფსიქიატრიის ნეირობიოლოგიური ასპექტები“. საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე, თბილისი, 2010, გვ. 147-156
 2. სულიერებაზე ორინტირებული ფსიქოთერაპია. საქართველოს ფსიქიატრიის მოამბე, 2010 წ.    N 1 (6) გვ. 36-41.
 3. The Significance of Patient’s Drawings and Paintings in Group Psychotherapy. Hungry Mind Recordings CD 1. Conference in Digital Audio AGPA.: FULL SET SPECIAL AGPA -2007 N 202
 4. შესავალი წიგნისა „კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია“,  საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია „ნეკერი“, თბილისი, 2006
 5. მონანიების ცნება ფსიქოთერაპიაში,  საქართველოს საპატრიარქოს ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი:„ ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, აწმყო მომავალი“. 2005, გვ. 119-120  
 6. წინასიტყვაობა ფრანსუაზ დოლტოს წიგნისა „ცხოვრების სირთულეების“, თბილისი, 2005.
 7. მართმადიდებლური ფსიქოთერაპიის ზოგიერთი საკითხისათვის. „რელიგია და    საზოგადოება – რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში “, საერთაშორისო კონფერენცია მოხსენებათა მოკლე შინაარსი, 2004,  გვ. 143-144
 8. Synthetic-Hermeneutic Group Psychotherapy of Neurosis. Interpretation Reports of 3d Conference St Petersburg, 2003,  pp.174-182
 9. On Conditions of Psychotherapy in Post -Soviet Georgia The Journal of Education and Rehabilitation for Children with  Disabilities 2003 Vol.2 No 1,pp 39-47
 10. On the Psycho-Social Conditions of Psychotherapy in Post – Soviet Georgia The Journal of Analytical Psychology. An International Publication of Jungian Practice and Theory. 2003  Vol. 48, No 2 pp 371-380
 11. Зависть , или Как Достичь Успеха .Свободная Грузия. № 236-237 (22885) 23 августа          2003 ст. 8
 12. Путь Счастья или как Стать Счастливым. Свободная Грузия № 216 ( 22864) 31 июля 2003
 13. На стороне Души Правда № 5/12 ( 22996) 21-28 Март 2003 ст. 19
 14. Persona and Depression. Self and Persona In An Analytical Psychotherapy Reports of 2d Conference St Petersburg, 2002, pp. 47-56
 15. On Interrelationship between Psyche and Brain. Psyche.: Journal of the Association of Modern scientific Investigation “Actual Problems of Psychiatry, Psychology, Psychotherapy and Narcology. Journal of The Association of Modern Scientific Research. Tbilisi, 2001. N 1, pp.19-21
 16. Franz Anton Mesmer. The Georgian Psychiatry News. 2001,№1  pp. 18-20
 17. პიერ ჟანეს ბიოგრაფია . ფსიქიკა,  თანამედროვე სამეცნ. კვლევის ასოციაციის ჟურნალი:        „ფსიქოლოგიის, ფსიქიატრიის, ფსიქოთერაპიისა და ნარკოლოგიის აქტუალური საკითხები“. თბილისი,  2001 (2 ) გვ. 124-126
 18. On the Concept of Psychic Normality.-“Actual Problem of Psychiatry” Anniversary

Collection dedicated to 75 th anniversary since the foundation of M.Asatiani Scientific Research Institute of Psychiatry.Tbilisi,2000. pp. 158-162

 1. ფსიქიკური ნორმის ცნების შესახებ. შრომათა კრებული მიძღვნილი მ. ასათიანის სახელობის ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტის დაარსების 75 წლისთავისადმი. თბილისი, 2000, გვ.158-162
 2. The I-Ching or Book of Changes as a Projective and Prognostic Method. Scientific Practical Conference.”Society and Psychological Support”. Conference Proceedings. Tbilisi,1999. pp.39-41
 3. ი ძინი, როგორც პროექციული და პროგნოსტული მეთოდი. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „საზოგადოება და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა“. კონფერენციის მასალები. თბილისი, 1999 გვ, 39-41)
 4. The Analytical Psychology of C.G.Jung and Heidelberg’s Phenomenological-Anthropological School in Psychiatry: Some Parallels.- Proceedings of The Georgian Academy of Sciences.Series-Experimental Biology and Medicine. Tbilisi, 1998, vol.  24, N1-3, pp.37 42.  
 5. К вопросу психологических защитных механизмах при неврозах и некоторых формах психопатии. „ფსიქიატრიის აქტუალური საკითხები“, შრომათა კრებული ქუტირი, თბილისი, 1998, გვ. 66- 70.
 6. Особенности психотерапевтической тактики при лечении Больных неврозами      и психопатиями Синтетически-Герменевтической динамической групповой психотерапией . „ფსიქიატრიის აქტუალური საკითხები“, შრომათა კრებული ქუტირითბილისი, 1998, გვ. 83-86.
 7. Особенности Синтетически-герменевтической групповой Психотерапии больных маниакально-депресивным психозом в амбулаторных условиях.” „ფსიქიატრიის აქტუალური საკითხები“, შრომათა კრებული  ქუტირითბილისი, 1998 , გვ. 80-82.
 8. ფენომენოლოგიურ-ანთროპოლოგიური და ფსიქოდინამიკური მიმართულებები ფსიქიატრიაშისაქართველოს სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მაცნე.1998 1, გვ.45-49
 9. შიზოფრენიის ფსიქოდინამიკური გაგების საკითხისათვისსამედ. ფაკულტეტის პროფესორ- მასწავლებელთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 1998 გვ. 56-58
 10. К вопросу динамической психиатрии. Georgian Medical News, 1998, 3 (36), с.37-38.
 11. К вопросу поэтапного применения Синтетически-герменевтической групповой психотерапии . Georgian Medical News,1998, 5(38), с. 13-14.
 12. Синтетически-герменевтическая групповая психотерапия основанная на динамическом подходе в амбулаторных условиях .Georgian Medical News, 1998, 5 (38), с. 14-16.
 13. Синтетически-герменевтическая групповая психотерапия основанная на динамическом   подходе в условиях   стационара.- Georgian Medical News, 1998, 6 (39), с. 9-11
 14. ფსიქოდინამიკურ მიდგომაზე დამყარებული ჯგუფური ფსიქოთერაპიის თავისებურებების შესახებ. შრომათა კრებული, მიძღვნილი ს. ყიფშიძის დაბ. 110 წლისადმი, თბილისი, განათლება, 1997, I ნაწ.,  გვ. 244-247
 15. იუნგისეული ანალიზის შესახებ. შრომათა კრებული, მიძღვნილი ს. ყიფშიძის დაბ. 110 წლისადმი, თბილისი, განათლება, 1997, I  ნაწ., გვ. 253-256
 16. იდენტიფიკაციის საკითხისათვის. შრომათა კრებული, მიძღვნილი ს. ყიფშიძის დაბ. 110 წლისადმი, თბილისი, განათლება, 1997, II ნაწ., გვ. 302-305
 17. „ჩვენ ნევროზების საუკუნეში ვცხოვრობთ“, სამედიცინი გაზეთი, 23, 1997. გვ. 4,8
 18. Psychotherapy of Neurotic Depressive States in Outpatients In.: VI-th Symposium of The Working Group of Socialist Countries On  Psychotherapy Sofia ,1988, p.73.
 19. О Синтетически-герменевтическом методе психотерапии.  Georgian  Medical News , 1998, 3(36), с. 35-36.
 20. Дифференциально-диагностический аспект групповой психотерапии. В кн.: X Закавказская конференция психологов. Тбилиси, 1988, С . 252-253.
 21. К вопросу о групповой динамике. -В кн.: Тезисы докладов Республиканской научной конференции молоых ученных.”Актуальные вопросы практической психологии” Тбилиси, 1988 с. 18
 22. К Вопросу О Групповой Психотерапии Неврозов. – В кн.: Материалы III Республиканского сьезда невропатологов психиатров и наркологов Грузий.Тбилиси 1987. С . 497-500.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

 1. კლინიკური ფსიქოლოგია: ფსიქოკონსულტირების საფუძვლები და საბაზო ტექნიკები
 2. ფსიქოანალიზის ფროიდის შემდგომი მიმართულებები
 3. კლინიკური ფსიქოლოგიადარღვევები (პათოფსიქოლოგია)
 4. ქცევისა და ურთიერთობის მიღმა
 5. ფსიქოანალიზური ფსიქოკონსულტირება
 6. მოსაზღვრე მდგომარეობათა ფსიქოკონსულტირება
 7. ჯგუფური ფსიქოთერაპია
 8. პიროვნების ზრდაზე მიმართული ფსიქოკონსულტირება
 9. კვლევითი სემინარი
 10. საბაკალავრო სემინარი
 11. ადიქციის ფსიქოკონსულტირება

 1. 1. https://www.youtube.com/watch?v=d8QehL19BzA
 2.  2.1 https://www.youtube.com/watch?v=Rp_AshKcz0Q
 3.  2.2 https://www.youtube.com/watch?v=M5M8tg-8jZU&spfreload=10
 4.   3. https://www.youtube.com/watch?v=75FjXQkUMhQ
 5.  4.1. https://www.youtube.com/watch?v=9rvqarMLJPU
 6.  4.2. https://www.youtube.com/watch?v=9rvqarMLJPU
 7.  5.1. https://www.youtube.com/watch?v=rWW6YvKcJuU

    25  5.2. https://www.youtube.com/watch?v=RhU0q-2XQro

   26   5.3. https://www.youtube.com/watch?v=DgTbiA7Y4pQ

   27   6. https://www.youtube.com/watch?v=UTEqbUmGcj0

   28   7. https://www.youtube.com/watch?v=YpyjvCcblS4

   29   8. https://www.youtube.com/watch?v=NlJ5Fcls040

   30   9. https://www.youtube.com/watch?v=x9wx2UrHD3k

   31   10. https://www.youtube.com/watch?v=ER_8GnkHLhM

   32   11. https://www.youtube.com/watch?v=vOuMj5TYF5Y

   33   12. https://www.youtube.com/watch?v=2n6GYWcSiec

   34   13. https://www.youtube.com/watch?v=NVsOz2bea5Q

  35    14. https://www.youtube.com/watch?v=UJ_2U6niVdw

  36   15. https://www.youtube.com/watch?v=TjIk7b2nrMo

  37   16. https://www.youtube.com/watch?v=Pcp20_fFIuw

  38     17. https://www.youtube.com/watch?v=YysZbLQnSqU

  39     https://www.youtube.com/watch?v=d8QehL19BzA&list=PL911A89DAF2AFE83F 21

  40    https://www.youtube.com/watch?v=UTEqbUmGcj0