მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესორი, ფილოსოფიის მიმართულებით

დაიბადა 1967 წლის 27 ნოემბერს. 1984 წელს დაამთავრა თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 23-ე საშუალო სკოლა. 1984-1991 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია- ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე ფილოსოფიის სპეციალობით. 1991-1995 წლებში – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის ფილოსოფიის ისტორიის კათედრაზე, ასპირანტურაში. 1993.05-დან 1993.07-მდე მუშაობდა მასწავლებელთა გადამზადების ინსტიტუტში, რელიგიის კათედრაზე, მეცნიერ-მუშაკად. 1993-1956 წელს თბილისის სასულიერო აკადემიაში კითხულობდა ლექციებს. 2001 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია. 2002 წელს კითხულობდა ლექციებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2002-2006 წლებში იყო თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დასავლური ფილოსოფიის კათედრის გამგის მოვალეობის შემსრულებელი. 2006 წლის 2 თებერვლიდან 2008 წლის 23 სექტემბრამდე – ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი. 2006 წლის 26 ნოემბრიდან 2012 წლის 21 ოქტომბრამდე იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. 2008 წლის დღემდე არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. არის 2012-2016 და 2016-2020 წლების მოწვევის პარლამენტის წევრი და განათლებისა, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. 2013-2016 წლებში იყო პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი. 2015 წელს – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი. 2015-2016 წლებში იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი მდივანი და გენერალური მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი. 2017 წლიდან არის პოლიტიკური გაერთიანება „ევროპული საქართველოს“ წევრი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები / კვლევითი ინტერესები

სამეცნიერო ინტერესი: გერმანული კლასიკური ფილოსოფია, სიცოცხლის ფილოსოფია, ექსისტენციალიზმი, ფენომენოლოგია, რელიგიის ფილოსოფია, ნაციონალიზმი, მოდერნულობა.
მიმდინარე კვლევითი ინტერესი: ნაციონალიზმი, როგორც იდენტობა. რელიგია, ფუნდამენტალიზმი, ტოტალტარიზმი, მოდერნულობის კვლევა.

რჩეული პუბლიკაციები

 • Sergo Ratiani; ,, Die Aufgabe einer Destruktion der Geschichte der Ontologie und das Problem der Freiheit in der Philosophie Heideggers ; კრებული Die idee der Freiheit in Philosophie und Soziologie გვ. 187 -199 2010. გამოცემა: Südwestdeutsche Verlag für Hochschulschriften.
 • Sergo Ratiani; The Modern Age and the Birth of Nation; გვ. 22-36 კრებული Identity Studies, Vol 1
  2009

სტატიები ჟურნალებში

 • რატიანი ს. რამდენიმე შენიშვნა ქართველების რელიგიურობისა და ტრადიციულობის შესახებ; ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“, ანგარიშები, ანალიზი, რეკომენდაციები, N7, 2006 წ.
 • რატიანი ს. სეკულარიზაცია, როგორც ახალი დროის დაუმთავრებელი პროექტი; ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“; ანგარიშები, ანალიზი, რეკომენდაციები, N8; 2007 წ.
 • რატიანი ს. ქართველი ერის დაბადება, ი. ჭავჭავაძისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები, 2008 წ.
 • რატიანი ს. „იურგენდ ჰაბერმასი – მოდერნულობის ფილოსოფიური დისკურსი“; კრებული, მოდერნულობის ისიტორია და თეორია 1; გვ. 127-142; 2010
 • რატიანი ს. ,,განსხვავებული ეპოქების განსხვავებული პოლიტიკური თეოლოგიები“; კრებული „პოლიტიკური თეოლოგია მოდერნულობამდე და მოდერნულობის შემდეგ“. 2012.  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
 • 2010-2012 წწ. მიმდინარე პროექტის ფარგლებში შედგენილი წიგნი მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი ქართული ნაციონალური იდენტობის ჩამოყალიბებაშიილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

პუბლიკაციების ვრცელი სია

 • რატიანი ს. „სასიკვდინე სნეულება  სიორენ კირკეგოის ფილოსოფიაში“ ჟურნალი „რელიგია“ N2; 1993 წ.
 • რატიანი ს. „პიროვნების პრობლემა სიორენ  კირკეგორიის ფილოსოფიაში”  ჟურნალი „მაცნე“ N1-2; 1999 წ.
 • რატიანი ს. „ბიბლიური აბრაამის მითი კირკეეგორის ინტერპრეტაციის ფონზე” – ჟურნალი: „რელიგია“; N10-11-12; 1999 წელი
 • რატიანი ს. „ფენომენო-ლოგია სამყაროს ახალი სტრუქტტურის გაგებისათის” ფილოსოფიური განაზრებანი; N2; 2002 წელი.
 • რატიანი ს. „დონ-ჟუანი“  ჟურნალი: ენა და კულტურა; N 4; 2003
 • რატიანი ს. „ექსისტენცის შესაძლო კონსტიტუციები კირკეგორის ფილოსოფიის ფონზე” ჟურნალი: „ფილოსოფიის მაცნე“; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია;      N1-2; 2003 წელი;
 • რატიანი ს. „ტრადიციის დესტრუქციის ამოცანა მარტინ ჰაიდეგერის ფილოსოფიაში” – ჟურნალი: „ფილოსოფიური განაზრებანი“,  N 3; 2003 წელი.
 • რატიანი ს. რამდენიმე შენიშვნა ქართველების რელიგიურობისა და ტრადიციულობის შესახებ; ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“, ანგარიშები, ანალიზი, რეკომენდაციები N7, 2006 წ.
 • რატიანი ს. სეკულარიზაცია, როგორც ახალი დროის დაუმთავრებელი პროექტი; ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“; ანგარიშები, ანალიზი, რეკომენდაციები N8; 2007 წ.
 • რატიანი ს. ქართველი ერის დაბადება, ი. ჭავჭავაძისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები, 2008 წელი.
 • Sergo Ratiani; The Modern Age and the Birth of Nation; გვ. 22-36  კრებული Identity Studies, Vol 1 2009
 • რატიანი ს.  ,,იურგენდ ჰაბერმასი – მოდერნულობის ფილოსოფიური დისკურსი“ ; კრებული, მოდერნულობის ისიტორია და თეორია 1; გვ. 127-142; 2010
 • Sergo Ratiani; ,, Die Aufgabe einer Destruktion der Geschichte der Ontologie und das Problem der Freiheit in der Philosophie  Heideggers ; კრებული Die idee der Freiheit in Philosophie und Soziologie გვ. 187 -199 2010. გამოცემა: Südwestdeutsche Verlag für Hochschulschriften.
 • რატიანი ს. ,,განსხვავებული ეპოქების განსხვავებული პოლიტიკური თეოლოგიები“; კრებული პოლიტიკური თეოლოგია მოდერნულობამდე და მოდერნულობის შემდეგ. 2012.  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
 • 2010-2012 წწ. მიმდინარე პროექტის ფარგლებში შედგენილი წიგნი მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი ქართული ნაციონალური იდენტობის ჩამოყალიბებაშიილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

მიმდინარე სალექციო კურსები

სალექციო კურსების კატალოგი

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში – შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრები;
სიცოცხლის ფილოსოფია- შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი;
მოდერნულობის თეორიები – გაზაფხულის სემესტრი, ბაკალავრიატი
რელიგია და ტოტალიტარიზმი – გაზაფხულის სემესტრი, მაგისტრატურა

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში, 2007-2018 (პირველი და მეორე სემესტრი), ბაკალავრიატი
კონცეპტუალური პერსონაჟები, 2009-2010; 2012-2013; 2015-2016; სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი. 2013-2014, 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი, ბაკალავრიატი.
სიცოცხლის ფილოსოფია, 2017-2018; სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი, ბაკალავრიატი.
მოდერნულობის თეორიები,2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი. 2016-2017 ; 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი, ბაკალავრიატი.
ყოფნა და დრო (კარტეზიანული მედიტაციები), 2010-2011;2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი; 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი, ბაკალავრიატი.
კონტინენტური ფილოსოფიის საფუძვლები; 2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი, ბაკალავრიატი.
რელიგია და ტოტალიტარიზმი; 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი, მაგისტრატურა;2010-2011; 2014-2015; 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი.